Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

REALITEIT in de politiek is niet gelijk aan de WAARHEID

Een analyse over de perikelen binnen AC, het uittreden van BEP uit AC en de problemen binnen BEP door Roël, R. Lugard, voorzitter van stichting Teeifuka - 08112010

 

De laatste dagen heb ik een paar e-mails mogen ontvangen over AC, BEP, twee BEP-assembleeleden, een BEP minister en een Doctor. Het valt mij op dat de meeste reacties heel meer emotioneel zijn. Alles wordt door elkaar gehaald en behandeld, waardoor ik geen grip kan krijgen op het ware probleem. Ik lees dat de heer Jozefzoon, Marronstammen tegen elkaar ophitst, dat minister Diko van RO en de assembleeleden Ajaiso en Poki zich niet aan de BEP-partij discipline houden; dat 10 oktober een gezamenlijke keus is van alle Gaama en niet van Andre Pakosi alleen; dat niemand CV naar de heer Jozefzoon moet sturen; dat de eenheid binnen de Marrons bewaard moet blijven; dat het niet waar is dat BEP van plan is de huidige regering de rug toe te keren; dat verraders ontmaskerd moeten worden; dat er verdeel- en heers wordt toegepast, etc.

 

Waar gaat deze internetdiscussie precies over. Welke personen zijn de hoofdrolspelers/boosdoeners. Gaat het om een probleem die haar oorsprong binnen de AC heeft; gaat het om een probleem binnen de regeringscoalitie waaraan de AC nu deelneemt, gaat het over miskenning/bevoordeling van de ene Marronstam t.o.v. de andere; gaat het over ruzie/rivaliteit tussen bestuursleden van partijen binnen AC of gaat het om een powerplay tussen (onder)voorzitters van de partijen binnen AC om de politieke leiderschap bij de Marrons.

Om een goede analyse van wat nu gaande is te maken, moeten wij, denk ik teruggaan naar de dag na de verrassende winst van AC tijdens de verkiezingen van 2005 en bij de volgende begrippen stil staan. De publieke opinie; de beeldvorming in de samenleving over de AC en wij moeten ons realiseren dat REALITEIT niet gelijk is aan WAARHEID. Kenmerken van deze drie genoemde zaken is dat ze niet noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid of de feiten overeen hoeven te komen.

 

Ik vraag mij af of Ronnie Brunswijk, Eddy Jozefzoon, minister Diko of de assembleeleden Ajaiso en Poki werkelijk het probleem zijn of is het misschien de in mijn ogen arrogante houding en het uit het oog verliezen van de realiteit door de BEP. Waarom hebben de strategen binnen BEP de gevolgen van een uittreden uit AC niet beter geanalyseerd. Het feit al dat BEP nu geconfronteerd wordt met “ongehoorzamen/dissidenten” zegt mij dat BEP de zaak onderschat heeft en onvoldoende nagedacht heeft over de verschillende scenario’s. Ik moet constateren dat de waarde die de “echte achterban” van AC aan deze samenwerking toekent, een andere en belangrijkere is, dan welke de drie Marronpartijen daarin, eraan geven.

 

Maar laten wij teruggaan naar de dag na de verkiezingen van 2005. Ik denk dat vanaf dat moment door vooral BEP een paar cruciale fouten zijn gemaakt en de strategen van BEP hebben deze fouten niet gezien of niet voldoende onderkend.

 

1. BEP heeft een stabiel (hoger) kader van geschoolde Marrons binnen haar gelederen, BEP is (of was) de oudste, ervarendse, grootste en best georganiseerde (Marron) politieke partij. Maar BEP heeft niet gerealiseerd dat politiekvoering een dynamisch proces is en dat wie vandaag sterk, groot en machtig is, morgen de zwakste en kleinste kan worden.

 

2. BEP heeft (on)bewust de geschoolde en succesvolle Marrons in Paramaribo als haar achterban gezien en uit het oog verloren heeft dat de echte achterban, de minder- tot niet geschoolde en in deplorabele situatie wonende Marrons in Paramaribo en het binnenland, zijn.

 

3. BEP heeft de minder (westers) geschoolde, maar wel ervarend en zakelijke Ronnie Brunswijk onderschat, omdat men zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat naast het vergaren van kennis via het regulier onderwijs, andere competenties, een grote invloed kunnen hebben op (politiek) succes. Denk maar aan ondernemerschap, besluitvaardigheid, intuïtief handelen, charme offensief, kennis hebben van de achterban en de juiste instituten/personen inzetten om een bepaald doel te realiseren.

 

4. BEP heeft zich onvoldoende als Marronpartij tijdens de regering Venetiaan III geprofileerd en heeft zich te nationaal en gemiddeld opgesteld. BEP is en was bang om als Marronpartij gezien/getypeerd te worden en noemt haar achterban liever “het gemarginaliseerde deel” van de Surinaamse bevolking, en vermijdt de term Marrons/Inheemsen als achterban. BEP heeft hierdoor haar achterban onvoldoende kunnen informeren over haar wapenfeiten/verdiensten en heeft onvoldoende gebruik gemaakt van communicatiekanalen die op de Marrons gericht zijn om met haar echte achterban te communiceren. Pas de laatste maanden voor de verkiezing van mei 2010 is van deze communicatiemiddelen gebruikt gemaakt.

 

5. Binnen BEP heeft men de onderbuik gevoelens die er werkelijk bestaan tussen Saamaka en Aukanisi over verdeling van de macht binnen de BEP/AC na de verkiezing van 2005 gebagatelliseerd en als niet bestaand aangemerkt. Men ging ervan uit dat als wij iets ontkennen, dan bestaat het niet binnen onze partij.

 

6. De toenmalige minister van RO heeft in mijn ogen zich niet sterk genoeg gemaakt voor de uitvoering van het grondenrechtenvonnis van de Saamaka tegen de Surinaamse staat en is onbewust een onbetrouwbare partner voor zeker de Vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) die wel een grote invloed heeft op de achterban van BEP in het boven Suriname gebied, geworden.

 

7. BEP heeft de twee andere politieke partijen binnen AC in mijn ogen niet als gelijkwaardige partners gezien en ze behandeld als tijdelijke en niet serieuze fenomenen, die snel zullen opgaan in “de moeder partij BEP”. De relatie tussen Alendy enerzijds en Brunswijk en Abena anderzijds is en was nooit gezond geweest.

 

8. In een tijd van internet en digitale communicatiemogelijkheden is BEP niet echt meegegaan. Voor zover ik weet had/heeft BEP geen goed onderhouden website, terwijl ABOP dat wel had/heeft, is de partijtop niet digitaal bereikbaar of wordt niet via de mail gecommuniceerd; wordt het werkelijke verhaal van de partij weinig verteld, is niet veel van de partij op internet te vinden, is de partij niet internationaal actief, terwijl ABOP dat wel is/was.

 

Ik had al hierboven aangegeven dat de publieke opinie en de beeldvorming in de samenleving over zaken niet onderschat moeten worden. Voor mij vertalen deze twee zaken zich in REALITEIT is niet gelijk aan de WAARHEID.

 

Brunswijk/ABOP is na de verkiezingen van dit jaar naar Gaama Gazon afgereisd om hem en zijn volk te bedanken. Dat is een slimme zet. De laatste tijd is Brunswijk heel rustig en smijt niet (meer) met modder richting BEP. Het lijkt alsof Brunswijk een andere strategie volgt. In het boven Suriname gebied weet ik dat minister Diko een gigantisch aanhang heeft, is geliefd bij de mensen en het traditionele gezag. Maar hij wordt momenteel ook door de VSG (met een paar invloedrijke (hedi)kabiten en basia) gezien als een betrouwbare partner in het zoeken naar oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk. De populariteit van Brunswijk groeit in het boven Suriname gebied en hij is zijn imago daar aan het opvijzelen na de binnenlandse oorlog van de jaren tachtig. De positie van de ondernemende Waldi Ajaiso, die (mede) eigenaar is van Radio Muje en een toeristenoord in het boven Suriname, is ijzersterk en hij heeft een niet te onderschatte invloed op de samenleving in dat gebied.

Als je naar uitspraken van Gaama Gazon en Gaama Belfon luistert, dan vinden ze de eenheid binnen AC veel belangrijker dan de ideologische verschillen en misschien de onoverbrugbare problemen tussen BEP aan de ene kant en Seeka en ABOP aan de andere kant. Ik denk dat de westers gevormde Marrons niet in staat zullen zijn om deze twee grootopperhoofden te overtuigen van de nut en noodzaak van het openbreken van AC/uittreden van BEP.

 

Ik snap heel goed dat BEP voldoende aanleiding heeft om gezien de voor haar onwerkbare situatie binnen AC, de keuze te maken om uit AC te stappen. Dat is misschien de waarheid. Maar de realiteit is dat AC in 2005 met 5 zetels in de assemblee kwam en daardoor heeft kunnen deelnemen in een regering. De realiteit is ook dat ondanks de uitsluiting van AC in 3 kiesdistricten, ze toch dit jaar, 7 assemblee zetels hebben binnengehaald en nu weer regeringsverantwoordelijkheid dragen. Realiteit is ook nog dat Brunswijk zich nu opmaakt om de “KOWNU FU BUSIKONDE” te worden, nadat het hem gelukt is om de kownu fu maawina te zijn.

Ik heb bewust de rol van de heer Jozefzoon niet in mijn analyse meegenomen, omdat ik denk dat de aanwezigheid van de heer Jozefzoon in Suriname, door sommige worden aangegrepen om het eigen falen te verbloemen. Ik wil niet suggereren dat zijn rol niet belangrijk is, maar laten wij de problemen waarmee de Marrons nu in de politiek kampen niet degraderen tot een puur verdeel- en heers strategie van één Marron Doctor.

 

Een gemeenschap in deze ongekende snelle, politieke ontwikkeling, moet deze beproevingen verwachten. Het is daarom van BEP te goedkoop en belachelijk om te denken dat treden uit AC de enige oplossing en toverformule is om als partij weer bovenop te komen. BEP kan nooit meer BEP van voor 2005 worden. BEP moet zich opmaken om de harde realiteit tegemoet te treden en dit tegemoet treden zal zowel intern en extern gepaard gaan met manipulatie, valsspelen, liegen, bedriegen, en alle andere slechte dingen die men maar kan bedenken.

Brunswijk, Jozefzoon, Diko, Ajiso en Poki aanvallen en de schuld geven zal geen oplossing voor het probleem zijn. Marrons zitten midden in een politieke integratieproces op nationaal niveau. Wij moeten nog onze plek vinden en dat kost tijd, moeite en uithoudingsvermogen. Politiek bedrijven op hoog niveau is geen kinderspel en REALITEIT in de politiek is niet gelijk aan de WAARHEID.

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard