Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

Mi casa es su casa = mijn huis is jouw huis

Roël, R. Lugard, Harderwijk, Nederland, voorzitter van stichting Teeifuka - 05122010

 

Toen ik Salam Somohardjo een keertje “Mi casa es su casa” hoorde uitspreken, heb ik de taal hulp van Google geraadpleegd om er achter te komen wat dit gezegde precies inhield. Vrij vertaald is dat “mijn huis is jouw huis”. Dit had hij uitgesproken i.v.m. de verdeling van ministeries na de verkiezing van 25 mei jongsleden in Suriname. Hij bedoelde daarmee dat de ministeries die aan de individuele politieke partijen of partijcombinaties zijn toebedeeld, toegankelijk moeten zijn voor de andere politieke partijen/combinaties binnen de nog te vormen coalitie. A Combinatie zou 6 ministeries krijgen en zijn Volks Alliantie maar 3 en omdat de partijen en partijcombinaties elkaars ministerie/beleidsterreinen mochten beďnvloeden zou het niet zoveel uitmaken. Althans dat heeft hij zijn achterban voorgehouden om zijn toetreden tot de coalitie goedgekeurd te krijgen. Ik vond dat in eerste instantie een goede zaak, want het eerste waaraan ik dacht, was dat A Combinatie het beleid van het ministerie van Onderwijs zou kunnen beďnvloeden t.b.v. van het onderwijsproces in het binnenland. Maar mijn vreugde was niet voor lange duur. Want stel dat deze woorden niet van Somohardjo waren, maar van de kandidaat president, de heer Bouterse en dat hij die zin iets anders had uitgesproken. Zoiets als Su casa es mi casa en dat hij bedoelde dat alle ministeries die aan de (andere) coalitie partners zijn toebedeeld in werkelijkheid van hem, dus van NDP zijn. Ik begin meer en meer te geloven dat ik gelijk kan hebben en dat de heer Somohardjo heeft gehoord wat hij zo graag wilde horen, maar dat de heer Bouterse deze bekende oneliner bewust anders heeft gebruikt.

 

Een paar opmerkelijke zaken die zich na het aantreden van deze regering hebben voorgedaan, rechtvaardigen mijn gedachtegang. Maar het opmerkelijkste is dat de heer Ronny Brunswijk en de minster van TCT, de heer Falisi Pinas niet op de hoogte zouden zijn van “HET BESLUIT” om SLM directeur Henk Jessurun buiten functie te stellen. Ja jullie lezen het goed “het besluit”. Wie neemt dit besluit en wat is de rol/verantwoordelijkheid van de minister van TCT hierin. Als mijn informatie klopt dan heeft de nieuwe directeur van SLM, de heer Henshuys de Nederlandse nationaliteit, terwijl de jongere broer van Ronny Brunswijk, de heer Leo Brunswijk als president-commissaris van SLM het veld moest ruimen omdat hij de Nederlandse Nationaliteit zou hebben. Ronny Brunswijk heeft dit moeten slikken.

 

Maar er is meer gebeurd. Ik zet een paar zaken op een rij:

De vicepresident, de heer Robert Ameerali verklaarde op dezelfde dag dat president Bouterse de Dag van de Marrons tot nationale dag uitriep dat hij geen voorstander was van en nationale dag voor Marrons. Een paar weken later hoorde ik hen vertellen dat het Surinaamse bedrijfsleven geen drama moet maken van de extra nationale vrije DAGEN die de nieuwe regering heeft ingesteld. Volgens hem hebben de laatste vrije dagen de overheid juist geld opgeleverd, omdat alle airco's op alle kantoren uit waren. Vanwaar deze ommezwaai, van juist iemand die (zogenaamd) namens AC in deze regering zit.

Willy Soemita, leider van KTPI en Paul Somohardjo, leider van VA/PL wilden dat minister Martinus Sastroredjo van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer vervangen werd omdat hij niets met hen overlegt en zijn eigen koers vaart. Omdat de president, himself dat niet wilde is de minister aangebleven.

Een paar VHP toppers zijn zowel op het ministerie van Justitie als dat van OW ontheven. Ik vraag mij af of dat een daad is van de ministers of is het de WIL van de president. Vooral de ontheffingen bij Justitie zijn opmerkelijk omdat AC/ABOP die dit ministerie in beheer heeft, in de vorige regeringsperiode een goede verstandhouding had met de VHP.

In moet ook constateren dat Somohardjo niet veel meer van zich laat horen, als toen hij in Nieuw Front verband in de coalitie zat. Ik denk dat hij nu beseft dat zijn “huizen” in werkelijkheid niet van hem zijn, maar van president Bouterse/NDP. Niet hij alleen, maar naar mijn mening alle coalitiepartners beseffen het nu. Het is werkelijk SU CASA ES MI (BOUTERSE’S) casa.

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard