Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

 

Benoemen Saamaka traditioneel gezag in Nederland in 2007


Op 10 oktober 2007 heeft het groot Opperhoofd van de Saamaka een traditioneel gezag onder zijn onderdanen in Nederland benoemd. Ik ben ook onverwacht benoemd tot basia, omdat ik tot de Saamaka stam behoor. Omdat ik mij nooit heb bezig gehouden met het instellen van een traditioneel Marrongezag in Nederland, vond ik het nodig om mijn mening hierover met de andere die ook zijn benoemd te delen. hieronder mijn e-mail van 1 november 2007 naar mijn "collega's".

 

Beste mensen,

 

Alsnog gefeliciteerd met jullie benoeming door onze Gaama op 10 oktober j.l. Ik denk ook dat wij de organisatoren van de dag van de Marrons zeker moeten bedanken voor deze gelaagde viering. Mutu Poeketi heeft voorgesteld om op zaterdag 17 of zondag 18 november te vergaderen ergens in Rotterdam. Het gaat hier om het collectief van Saamaka gezagdragers in Nederland. Ik denk dat de benoemde gezagdragers verspreid in Nederland wonen. Dat betekent dat er rekening gehouden zal moeten worden met reistijden. Misschien zou een plaats rond Utrecht voor iedereen qua reistijd beter uitkomen. Het is  iets om in de toekomst mee rekening te houden.

 

Ik had al vóór de benoeming van de gezagdragers via Mutu Poeketi aan de voorbereidingcommissie doorgegeven, dat ik geen traditionele functie hier in Nederland ambieer. Ik was daarom tijdens de beëdiging van de gezagdragers niet in de zaal, maar toen ik binnenkwam om foto van de gezagdragers te maken, ben ik toch nog op de valreep benoemd. Het is een eer om door onze Gaama benoemd te worden, maar ik ben nog steeds van mening dat ik geen traditionele gezagdrager kan zijn en zeker niet in Nederland. Ik zal daarom niet verder participeren in het gevormde collectief.

  

  1. Als voorzitter van de Samenwerkende Marronorganisaties ( SaMON) vind ik dat ik niet actief kan participeren in een bestuursstructuur van één stam (in dit geval de Saamaka). SaMON is juist opgericht om de belangen van alle Marrons te behartigen.

  2. Verder is het mij tot nu toe niet duidelijk wat de taken van dit collectief hier in Nederland zullen zijn. De taken van het collectief bij de Okanisi is mij ook tot nu toe niet duidelijk en de meerwaarde voor de “onderdanen” hier in Nederland, kan ik nog niet inzien.

Verder heb ik een paar vragen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven:

  • Wordt dit collectief een rechtspersoon, want een organisatie die geen rechtspersoon is, zal heel moeilijk in deze moderne en administratief geordende samenleving op gelijke niveau kunnen functioneren als die organisaties die wel rechtspersoon zijn.

  • Waarmee zal dit collectief zich bezig houden. Zal het om culturele / religieuze activiteiten gaan of zal het gaan om activiteiten gericht op ontwikkeling (het kan ook om beide gaan).

  • In het binnenland zijn Kabiten, en basia gerelateerd aan lo, dorpen, famii en bee. Hoe zal het hier in Nederland zijn?. In het binnenland wordt je voor het leven gekozen, hoe zal het hier zijn?

Het traditioneel gezag heeft vanaf het ontstaan van Marrongemeenschappen in het binnenland van Suriname heel goed gewerkt. Het waren behapbare leefgemeenschappen voor deze bestuursvorm. Maar omdat de gemeenschappen groter worden, de invloed van buiten gigantisch is geworden, zien wij dat deze bestuursvorm haar effectiviteit aan het verliezen is. Er wordt nu van alle kanten geroepen om dit gezag te ondersteunen, te versterken en te ontwikkelen, zodat die mee kan met de tijd. Hoe rijmt dit met het instellen van datzelfde gezag hier in Nederland, zonder antwoordt te vinden op de vragen over versterking, ondersteunen en ontwikkeling van dit gezag in Suriname.

 

In Frans Guyana wonen sommige Marrons in dorpengemeenschappen en daar hebben ze ook het traditionele bestuurstructuur. Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar ik heb begrepen dat het goed werkt. In Paramaribo zijn er geen echte Marrons leefgemeenschappen. Voor zover ik weet zijn er geen gezagdragers speciaal voor Paramaribo benoemd. Terwijl in Paramaribo de Marrons meer met elkaar samenleven dan hier in Nederland. Er wonen wel een aantal gezagdragers in Paramaribo, die in feite in de dorpen horen te wonen, maar die vanwege de economische situatie genoodzaakt zijn om elders te gaan verblijven, waar er meer kansen voor hen zijn om economisch verder te komen. Deze gezagdragers worden wel betroken bij culturele en religieuze aangelegenheden. Is het de bedoeling dat de in Nederland benoemde gezagdragers ook deze taken hier gaan vervullen?

 

Het traditioneel gezag bij de Okanisi functioneert al jaren. Weet iemand wat de ervaringen zijn en kunnen we van hun “successen profiteren”. Hoe zit hun structuur in elkaar. Merken “de okanisi” dat dit gezag voor hen is en dat het in hun belang bezig is.

 

Alhoewel ik heel veel kritische kanttekeningen heb, vind ik dat alle initiatieven om Marrons te organiseren ondersteuning  behoeven. De mensen die hiermee bezig zijn moet gewoon doorgaan en alles doen om dit te laten slagen.

 

Met vriendelijke groet,

Roël Lugard, Harderwijk

 

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard