Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

Dag van de Marrons en de Surinaamse politiek

Wij, Surinamers kunnen maatschappelijke onderwerpen niet los van partij politiek benaderen

Een analyse van RoŽl, R. Lugard  in het kader van de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons 2009, Harderwijk, 12 oktober 2009

 

Van deze plaats uit wil ik iedereen alsnog feliciteren met de Dag van de Marrons. Daarnaast wil ik mijn bezorgdheid over het politiseren van de dag van de Marrons met jullie delen. Ik hoop dat onderstaande uiteenzetting een aanzet kan zijn voor een eerlijke discussie over de toekomst van de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons.

 

Ik kan stellen dat de scheidslijnen langs partij politiek in Suriname "gevaarlijker" voor de samenleving zijn dan de scheidslijnen langs ras/bevolkingsgroep. Wij koppelen standpunten of zienswijzen over maatschappelijke thema's altijd aan een politieke partij in Suriname. Als je vindt dat het binnenland tot ontwikkeling gebracht moet worden dan wordt je ingedeeld in de kamp van A combinatie. Ben je voor versoepeling van wetten op het gebied van Handel, dan kan alleen een VHP-er dat willen. Als je voorstander bent van een gezond overheidsfinanciŽn, dan kan het niet anders zijn dan dat je uit de NPS hoek komt en als je tegen bemoeienis van Nederland in Suriname bent, dat klopt, dan ben je NDP-er. De partij politieke scheidslijnen worden gebruikt om mensen monddood te maken. Het lijkt alsof iedereen bang is om standpunten te hebben en verkondigen die toegerekend worden aan een politieke partij waarmee men niet geassocieerd wil worden. De kunstmatig gecreŽerde partij politieke scheidslijnen worden ook gebruikt als machtsmiddel voor verdeel en heers, om mensen te intimideren en om de vrijheid van denken en meningvorming de kop in te drukken.

 

De Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons in Nederland in 2009 wordt nu ook via deze politieke scheidslijnen benaderd (zie artikel in de Ware Tijd van 12 oktober 2009, door Eric Mahabier: "Partijpolitiek verdeelt Marrongroepen")

 

In Nederland hebben twee grote Herdenking en Viering plaatsgevonden. In Utrecht,  georganiseerd door de Samenwwerkende MarronOrganisaties, SaMON en in Amsterdam georganiseerd door stichting Lowema Paansu.

Nu gaat de geruchten de ronde dat in Utrecht een organisatie was van BEP en NDP sympathisanten en in Amsterdam van Seeka en ABOP sympathisanten. Men gaat ervan uit dat de Marrons in Nederland zich laten leiden door de politieke verhoudingen in Suriname. Als je nu de verhoudingen in de Nationale assemblee in Suriname analyseert, dan hebben de partijen binnen A combinatie en NDP de meeste aanhang onder Marrons, dus dat wordt doorgetrokken naar Nederland.

 

Dat is kortzichtig en getuigd van gebrek aan analytische vermogen. De verworvenheden van onze voorouders tijdens en na de slavernij periode in Suriname worden zo gedegradeerd tot partij politieke issues. Alsof de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons een partij politieke activiteit is.

De mensen die de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons tot een partij politieke activiteit willen degraderen zijn naar mij mening bezig om iets heel gevaarlijk te doen. Marrons moeten ervoor waken dat de Herdenking en Viering van de succesvolle strijd die diverse Marronstammen in Suriname hebben gevoerd tegen onderdrukking en voor vrijheid tijdens en na de slavernijperiode, niet door welke politieke partij dan ook wordt toegeŽigend. Het is een belediging aan ons en onze voorouders als wat ze voor de Surinaamse natie hebben gedaan voor vrijheid en een menswaardig leven, nu in de partij politieke verkoop wordt gezet, waarop alle Surinaamse politieke partijen kunnen en mogen bieden en de partij met de meeste Marronaanhang, "eigenaar" wordt van de Dag van de Marrons.

 

Wij moeten als Marrons tegen deze ongewenste ontwikkeling krachtig ageren en alles doen om de Dag van de Marrons buiten het partij politieke sfeer te houden.

 

Anno 2009 herdenkt en viert elk Marron, 10 oktober, Dag van de Marrons op zijn/haar eigen manier in Suriname, Frans Guyana, Amerika en Nederland. Dat Dag van de Marrons in Nederland in Tilburg, Amsterdam en Utrecht wordt herdacht en gevierd is op zich toe te juichen en is geen probleem, in tegendeel, het geeft alleen aan hoe belangrijk deze Dag voor Marrons is, ook in de diaspora. Het is jammer dat dit jaar onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden waardoor het lijkt alsof Amsterdam en Utrecht tegen elkaar aan het organiseren waren.

 

Laten buitenstaanders ons niet wijs maken dat wat dit jaar is gebeurd, alleen bij Marrons zich kan voordoen. Keti Koti wordt ook op verschillende plaatsen georganiseerd en daarbij worden activiteiten (bijna) nooit op elkaar afgestemd, maar er wordt niet tegen elkaar georganiseerd. Koninginnendag wordt in heel Nederland gevierd, Pagwa wordt in heel Suriname gevierd en bijna nooit op elkaar afgestemd. Moeten wij ons verantwoorden omdat Dag van de Marrons op twee plekken "groots" is herdacht en gevierd?

 

Ik vind dat wij, Marrons op sommige punten meningsverschillen moeten kunnen hebben. Maar dat wordt altijd vertaald alsof er geen eenheid is en het ergste hiervan is dat wij, Marrons dat ook gaan geloven en ook daarnaar gaan handelen. Wij maken ons zelf prooi van mensen die willen heersen en verdelen. We moeten niet bang zijn om toe te geven dat wij op sommige punten niet met elkaar eens zijn/kunnen worden en op andere punten weer wel. Waarom moeten Marrons altijd eens met elkaar zijn. Mijn vrouw en ik zijn niet altijd met elkaar eens, mijn leidinggevende en ik zijn op het werk niet altijd met elkaar eens. Moet dat betekenen dat wij nooit meer met elkaar eens kunnen worden? NEE!

Volgend jaar (2010) zal het precies 250 jaar zijn, dat door de vrijheidsstrijd van onze voorouders de toenmalige koloniale overheid gedwongen was, na enkele mislukte pogingen op 10 oktober 1760 het eerste blijvende vredesverdrag met de Marrons van de Ndyuka stam heeft gesloten. Laten wij het groots herdenken en vieren zoals wij dat zelf willen en niet hoe andere vinden dat het moet.

 

Vanuit Nederland probeer ik maatschappelijk actief in Suriname te zijn en komt niet aan toe om te sympathiseren met Surinaamse politieke partijen. Wat ik wel belangrijk vind is dat ik mij krachten wil geven en samen met mensen wil vechten voor de belangen van Marrons in Suriname. Iedereen die opkomt voor de "zaak van de Marrons", kan mij aan zijn zij verwachten, maar gaat niet ervan uit dat wij het altijd eens met elkaar zullen zijn.

Alhoewel ik mij niet wil laten duwen in een bepaalde Surinaamse partij politieke hoek, ben ik zeker trots op de politieke partijen die binnen de A Combinatie waar Marrons zelf het voor het zeggen, samenwerken en in 2005 een politieke omwenteling in Suriname hebben ontketen. Je hoeft geen sympathisant van A combinatie te zijn om trots op deze Marrons te zijn. Alleen al om het feit dat zij op eigenkracht een achterban hebben kunnen mobiliseren en politieke macht kunnen verwerven is iets om trots op te zijn. Maar ik ben ook heel trots op de vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) en hun adviseur Hugo Jabini die ook op eigenkracht voor grondenrechten vechten en een internationaal overwinning hierin hebben gehaald. Het feit dat Hugo Jabini een andere politieke partij aanhangt moet en mag mij als Marron niet weerhouden om trots op zijn verdiensten te zijn.

 

Mensen binnen de Marrongemeenschap die verschil van mening en verschil in aanpak gelijk stellen aan tweedracht, bewijzen de zaak van de Marrons geen dienst hiermee.

 

Ik ben trots op alle Marrons die een bijdrage leveren aan de zaak van de Marrons en dat doe ik door alle partij politieke barriŤres heen.

Laten wij Marrons de Dag van de Marrons niet kwijt raken aan de Surinaamse partij politiek.

Lees hier de reacties>>>>>

 

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard