Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

ETNISCHE POLITIEKVOERING MAG NIET, NATIONALE POLITIEKVOERING KAN NIET

Een analyse van RoŽl, R.Lugard, voorzitter van stichting Ontwikkelingsprojecten midden Suriname (Teeifuka), woont in Nederland, werkzaam als inspecteur Bouw- en woningtoezicht in gemeente Harderwijk en is met zijn stichting vanaf 2003 bezig met ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied.

 

Door de successen van de A combinatie in Suriname merk ik dat vooral Marrons buiten Suriname zijn wakker geschud. Er worden bijeenkomsten na bijeenkomsten georganiseerd, er is een "Prisiri Fristerie" actie op poten gezet en de leiding van A combinatie krijgt gevraagd en ongevraagd adviezen. Ineens willen "wij" iets gaan betekenen voor Suriname en vooral voor de achtergestelde groepen in Suriname(lees: Marrons en Indianen). Een andere opvallend bericht is dat de Marrons nu, de twee na grootste bevolkingsgroep in Suriname is(groter dan de Javaanse groep en kleiner dan de Hindoestanen en stadsnegers). In 30 jaar tijd is de groep marrons met bijna 100% in aantal gegroeid. Van 35.838 personen in 1972 tot 72.500 personen in 2004. De grootste groep zijn de Hindoestanen met 135.117, gevolgd door stadsnegers met 87.202. De Javanen en de gemengde groepen zijn respectievelijk 71.879 en 61.524. Suriname telt nu 492.829 inwoners, waarvan 14,7% Marrons. Naar assemblee zetels vertaald zijn dat 8 van de 51 zetels. Als de A combinatie in de toekomst in staat zou zijn om een groot gedeelte van deze groep te  mobiliseren voor de "ZAAK VAN DE MARRONS" zal dit heel interessant kunnen worden. Ik weet heel goed dat er sommige mensen zijn die eigenbelang nastreven. Maar er zijn genoeg oprechte marrons binnen en buiten Suriname die het groepsbelang laten prevaleren.
 

ZAAK VAN DE MARRONS

 

Op weg naar de verkiezingen is de A combinatie verwijd van etnische politiekvoering. De kranten stonden vol van, de politieke analisten hebben ervoor gewaarschuwd en politieke tegenstanders spraken hun afkeuring hierover. Het is verbazingwekkend dat wanneer iemand op staat om voor de belangen van de Marrons op te komen, iedereen dat "gevaarlijk" vind. Kennen we in Suriname iets anders dan etnische politiek?, Nee, want als het niet in de formele structuren van de partij is dan is het in de werkwijze binnen een partij. In het bestuur van VHP zitten alleen Hindustanen en het achterban van VHP is overwegend Hindustaans. NPS heeft stadsnegers als achterban en alle belangrijke posities binnen deze partij zijn toebedeeld aan stadsnegers. NPS en VHP hebben hun formele structuur etnisch geregeld. NDP heeft haar formele structuur niet etnisch geregeld, maar doet aan verdeel en heers politiek. NDP heeft onder alle bevolkingsgroepen haar leden zitten, maar niet omdat ze geloven in een nationale politiekvoering, maar puur uit strategische overwegingen. Als ze zouden kiezen om partij van ťťn bevolkingsgroep te zijn, zou dat tegelijkertijd hun einde betekenen. Omdat er geen plaatst is voor een grote stadsnegerspartij naast de NPS. De NDP gebruikt etniciteit om de tegenpartij te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn: De Toekajanagroep tegen het jungle Commando inzetten, de groep Jawarpersad uit VHP en Parmessar (de Hindustaan) tegen over Venetiaan (de stadsneger) in het strijd om het presidentschap. Soemita, Somohardjo en andere Javanen praten over een Javaans blok.  Bouterse en Wijdenbosch strijden nog steeds om de positie van "de andere stadsnegerleider" naast de leider van de NPS en VHP en NPS verdelen de politieke posities tussen de stadsnegers en de Hindoestanen.

 
Het is gebleken dat geen enkele Marron binnen welke andere politieke partij dan ook, iets wezenlijk heeft kunnen doen voor het binnenland. Niet omdat ze dat niet zouden willen, maar gewoon omdat ze worden gebruikt, als wat wij in Nederland noemen "de excuus Turk". Ze worden bijgehaald voor de vorm of om niet van etniciteit te worden beticht. Ik volg de Surinaamse politiek goed genoeg om vast te stellen dat er geen nationale politiek gevoerd wordt. Suriname is geen homogeen geheel, dus zal de komende tijd nog geen nationale politiek gevoerd kunnen worden. Zoals ik het niet erg vind dat VHP het ministerie van LVV claimt omdat hun achterban verbonden is aan deze sectoren, zo vind ik het niet erg dat de A Combinatie het Ministerie van Regionale ontwikkeling heeft geclaimd. Ik vind de belangenbehartiging van een etnische groep door de politiek in Suriname niet fout. Maar op het moment dat een politieke partij de regeermacht krijgt, zal die moeten beseffen dat landsbelang boven alles gaat. Het zou een foute zet van A Combinatie zijn om bijvoorbeeld wel veel voor de Marrons te doen en niks voor de Indianen. Indianen en Marrons zijn de achtergesteldste groepen in Suriname, dan vind ik dat ze even veel mogelijkheden moeten krijgen van de staat en de politiek. Er mag naar mijn mening mogelijkheden worden gecreŽerd voor de eigengroep (achterban). Wat niet moet gebeuren is de andere groep(de achterban van de politieke tegenstanders) bewust achterstellen. Pas als alle bevolkingsgroepen gelijke kansen en mogelijkheden in Suriname hebben, kan er gewerkt worden aan een nationale politiek. Het recht op onderwijs, werk en gezondheidszorg zijn hierbij een vereiste. In Paramaribo hebben Hindoestanen, stadsnegers en Javanen de zelfde mogelijkheden en kansen, dus daar moet een begin worden gemaakt aan nationale politiekvoering. De leiding van de A Combinatie moet juist trots zijn op het feit dat ze voor het achtergestelde deel van Suriname met succes opkomt. Conclusie: etnische politiek is er en zal nog even blijven; nationale politiek is er niet en die moet nog komen.

 

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard