Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

NGO'S ZIJN ONMISBAAR VOOR HET BINNENLAND

Een analyse van RoŽl, R.Lugard, voorzitter van stichting Ontwikkelingsprojecten midden Suriname (Teeifuka), woont in Nederland, werkzaam als inspecteur Bouw- en woningtoezicht in gemeente Harderwijk en is met zijn stichting vanaf 2003 bezig met ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied.

Vijf jaar geleden in september 2000 namen 189 wereldleiders unaniem de Millenniumverklaring aan. Ze hebben toen afgesproken dat ze geen inspanning uit de weg zullen gaan om hun mede mannen, vrouwen en kinderen te bevrijden van de vernederende en onmenselijke toestand van extreme armoede, waaraan nog steeds meer dan 1 miljard mensen zijn onderworpen. Ze hebben acht specifieke Millennium Ontwikkelingsdoelen (MOD's) geformuleerd die voor 2015 bereikt moeten worden.

Het gaat om: het halveren van de extreme armoede en honger; het tot stand brengen van universeel basisonderwijs; het promoten van gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, het met tweederde reduceren van kindersterfte, het met drie kwart reduceren van kraambedsterfte; het terugbrengen van de verspreiding van HIV/AIDS, malaria en andere belangrijke ziekten; het verzekeren van een duurzaam milieu en het creŽren van een globaal partnerschap voor ontwikkeling.

Als we naar Suriname kijken en in het bijzonder naar het binnenland van Suriname, dan moet eerlijkheidshalve geconcludeerd worden dat de overheid nog geen actie hiertoe heeft ondernomen. Ik verwacht daarom ook niet dat Suriname deze doelen in 2015 zal halen. Maar toch ben ik optimistisch. Ik verwacht wel dat deze nieuwe regering gestructureerd en planmatig gaat werken aan armoedebestrijding, goed basisonderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg voor de bewoners in het binnenland en alle andere sociaal zwakke groepen in de maatschappij. De regering kan niet alles doen. Daarom denk ik dat ze nauwer moeten gaan samenwerken met de NGO's die al zolang in en voor het binnenland bezig zijn.

Waarom zijn de NGO'S zo belangrijk

In het binnenland is te merken dat voorzieningen - als die er zijn, meestal door particulieren of niet gouvernementele organisaties worden opgezet. Andere zaken zoals scholen en gezondheidsposten zijn van EBG, RK of de medische zending. Ik moet wel toegeven dat deze voorzieningen niet altijd aan de plaatselijke behoeften voldoen. Maar hoe gebrekkig ook, ze zijn aanwezig. In vergelijking tot de zaken die de overheid naar de dorpen brengt zoals elektriciteit, telecommunicatievoorzieningen en drinkwatervoorziening, werken de particuliere initiatieven beter. Aan de bovenloop van de Surinamerivier zie je accommodaties voor toeristen, telefoonaansluitingen, generatoren, rijstpelmolens, etc. Je merkt ook dat in de dorpen meerdere organisaties zijn, die met hulp van buitenlandse financieringsorganisaties projecten initiŽren en uitvoeren. Rivierhavens worden aangepakt, clubhuizen worden gebouwd, bibliotheken worden opgezet, er wordt aan kippenteelt gedaan, cementstenen worden geproduceerd, houtzagerijen worden opgezet en huttenbouwpakketten worden samengesteld. In feite zijn deze NGO's al bezig zonder de overheid met het bereiken van de MOD's. Door deze initiatieven ontstaat werk,  armoede wordt bestreden en er worden mogelijkheden gecreŽerd voor persoonlijke ontwikkeling. Minister Felisi die Regionale Ontwikkeling in zijn portefeuille heeft, kan gebruik maken van de ervaringen, deskundigheid en structuren van deze niet gouvernementele organisaties. Tot nu toe ontbreekt een goede samenwerking tussen de op een volgende regeringen en deze organisaties.

Een probleem dat deze organisaties hebben is dat ze nog niet goed met elkaar samenwerken. In het dorp Nieuw Aurora bijvoorbeeld, zijn acht organisaties actief, die allemaal min of meer dezelfde doelen nastreven. Ze werken langs elkaar en tegen elkaar. Dit is wel jammer omdat daardoor de problemen niet efficiŽnt en effectief kunnen worden aangepakt. De minister van Regionale Ontwikkeling die niet onbekend is met de wereld van de NGO's zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen, als het gaat om het creŽren van een klimaat voor goede samenwerking en afstemming.
De houding van de overheid en andere (semi)overheidsinstanties is altijd geweest om initiatieven van particulieren niet te ondersteunen of erger nog deze particulieren tegen te werken.

Om dit te staven zal ik hieronder een paar voorbeelden geven:

  1. In 1988, tijdens de binnenlandse gevechten, hadden de heer Hugo Jabini (voorvechter grondenrechten) en ik als studenten van het IOL en werkzaam op het ministerie van Onderwijs (directoraat Sportzaken en Jeugdzaken) aan de huidige president, toen minister van onderwijs gevraagd om ons toestemming te geven (met behoud van salaris) voor een jaar naar het dorp Nieuw Aurora te gaan om de basisschool daar op te starten. In het binnenland waren alle scholen toen in verband met de binnenlandse oorlog dicht. Wij hadden geen toestemming gekregen, omdat hij vond dat wij te duur waren om in het binnenland lessen te geven. Wij zijn toen met een mobilisatiecampagne gestart en hebben een paar onderwijsgevenden bereid gevonden om de school te gaan opstarten. Met de namen van de gemobiliseerde onderwijsgevenden, zijn we naar het ministerie van Onderwijs en het EBG-onderwijs gegaan. Wij moesten het vervoer zelf regelen en de betaling hebben zij gedaan. De Johannes Arabischool in Nieuw Aurora is toen als eerste school in het binnenland weer van start gegaan.

  2. Ik had in datzelfde jaar als secretaris van de ontwikkelingsorganisatie 'Jong Aurora' en bouwkundige een plan gemaakt om 4 leslokalen in Nieuw Aurora bij te bouwen, omdat de 4 bestaande leslokalen van de Johannes Arabischool niet toereikend waren voor alle schoolkinderen. Dit plan is toen bij het Zeister Zendingsgenootschap in Zeist (Nederland) ingediend voor financiering. Het leek in eerste instantie dat er geld vrij zou komen, maar door interventie van het EBG-onderwijs heeft ZZG van financiering afgezien, omdat gelden van het ZZG alleen via de EBG moest lopen.

  3. Stichting Teeifuka Nederland waarvan ik nu voorzitter ben, heeft in 2004 geld van de Nederlandse financieringsorganisatie Novib gekregen om een telefoonverbinding in Nieuw Aurora te realiseren. Wij hebben per e-mail, brief, fax en telefoon de aansluiting bij Telesur aangevraagd. Er is met zeven verschillende functionarissen van Telesur contact geweest en na een jaar weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Het is Telesur wel gelukt om in maart dit jaar (twee maanden voor de laatste verkiezingen) een telefoonaansluiting bij het huis van een Front aanhanger in Nieuw Aurora te plaatsen.

Mijn doel is niet om personen/instanties aan de schandpaal te nagelen. Ik wil met deze voorbeelden aangeven, dat er heel veel particuliere initiatieven niet tot uitvoering komen omdat er niet goed wordt samengewerkt en deze initiatieven niet vanuit de overheid worden ondersteund en gestimuleerd. De problemen in het binnenland zijn divers en complex. Het centrale bestuur in Suriname, de grote organisaties zoals EBG, RK en de medische zending, maar ook de binnenlandse bewoners moeten beseffen dat een complex probleem, goed doordacht en goed voorbereid tegemoet moet worden getreden. Er zal naar mij mening een integraal Plan voor Ontwikkeling van het Binnenland (ik noem het maar IPOB) moeten komen. Dit plan zou tot stand moeten komen, door goede en intensieve samenwerking tussen de overheid, grote organisaties die in het binnenland actief zijn zoals EBG en RK, de andere NGO's die zich bezig houden met het binnenland en heel belangrijk de binnenlandse bewoners zelf. De tijd waarin de scholen en gezondheidscentra alleen maar draaiende werden gehouden of waar elektriciteit en kraanwater naar het binnenland worden gebracht, zonder goed na te denken over effecten en gevolgen moeten we achter ons laten. Deze regering kan "HET PROBLEEM BINNENLAND" niet in 5 jaar oplossen, laten wij geen illusie hebben. Deze regering zal wel in kaart moeten brengen, wat de problemen van het binnenland zijn en hoe ze denken dit gebied op korte en op lange termijn tot ontwikkeling willen brengen.

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard