Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

 

PSEUDO-LEDEN VAN AC VOEREN ACTIE

Een analyse van RoŽl, R.Lugard, voorzitter van stichting Ontwikkelingsprojecten midden Suriname (Teeifuka), woont in Nederland, werkzaam als inspecteur Bouw- en woningtoezicht in gemeente Harderwijk en is met zijn stichting vanaf 2003 bezig met ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied.

Ik heb in de ware tijd gelezen dat een actiegroep binnen de A Combinatie heeft geŽist dat 'hun' combinatie binnen 48 uur uit de regering moet treden. Deze groep heeft niet duidelijk gemaakt wat dan zal gebeuren als het AC bestuur hieraan geen gevolg geeft. Ze beweren 80% van de aanhang van AC achter zich te hebben en ze beweren verder dat de leiding van AC nimmer heeft overlegd met de achterban over aansluiting bij het Nieuw Front. Volgens deze groep verkeerde AC met de '5 gouden zetels' zelf in de positie het vice-president- of presidentschap op te eisen. Volgens de berichten in de ware tijd hebben leden van de actiegroep na hun persconferentie zich bij een gezelschap van Bouterse gevoegd. De groep vindt dat de gestegen prijzen voor levensbehoeften en de kosten voor transport en bouwmaterialen vooral de marrons in het binnenland treffen en daarom moet hun partij uit de regering stappen.

Ik woon niet in Suriname, maar ik ben minimaal een keer per jaar in Suriname in verband met ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied, dus denk ik wel redelijk te weten wat in dat gebied van het binnenland gebeurd en met wat voor problemen deze mensen te kampen hebben. Ik ben daarom eens met de stelling van deze groep dat de gestegen prijzen voor levensbehoeften en de kosten voor transport naar het binnenland als gevolg van de 100% verhoging van de brandstofprijzen, de mensen in het binnenland meer treffen. Maar als de heren Ricardo Kanape, Nicodemus Finisie, Steven Wanabo en Ryan Pinas denken dat als hun partij uit de regering stapt, zij beter instaat zullen zijn om de genoemde problemen aan te pakken dan is dat een utopie. Ik vind het heel arrogant en hoogmoedig om te suggereren dat 80% van de aanhang van de AC achter hen staat, dat AC de vice-president- of presidentschap op zou moeten eisen tijdens de onderhandelingen met NF en heel frappant is het feit dat deze groep zich heeft gevoegd bij een gezelschap van Bouterse na hun persconferentie. De heer Bouterse heeft in Suriname tot nu toe een 'verdeel en heers' tactiek toegepast en de actie van deze groep zie ik in deze reeks:

  1. Bouterse is degene die de bewoners van het Sarammaccaanse dorp Pokigron heeft opgezet tegen de leden van het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk in de jaren tachtig (Saramaccaners tegen Aucaners);

  2. Hij heeft heel veel vrijdenkende en goedgeschoolde Marrons in de jaren '86 tot '90 uit Suriname verdreven ( Stanley Rensch, Ernie Landveld, Andre Pakosie, Bernard Wee Wee, Mutu Poketie, enz.);

  3. Hij heeft de Toekajana-Indianen ingezet tegen het Jungle Commando (Indianen tegen Marrons);

  4. Hij is bezig geweest binnen de NPS groepen tegen elkaar op te zetten (lichtere tegen donkere creolen);

  5. In VHP heeft hij samen met zijn vriend Wijdenbosch de groep Jawalapersad opgezet tegen de VHP leiding (tweedracht binnen de Hindustaande groep);

  6. Hij werkt samen met Soemita in een battle tegen Somohardjo (tweedracht binnen de Javaanse groep);

  7. Ik heb begrepen dat hij vaker te vinden is in het boven stuwmeergebied terwijl Brunswijk in het Marowijne gebied de scepter zwaait (weer de Saramaccaners tegen de Aucaners);

  8. Moederbond als vakbond staat tegenover C-47, ook een actie van Bouterse in zijn streven om groepen tegen elkaar op te zetten (Grep versus Derby);

  9. Nu probeert hij via een paar pseudo AC leden een tweedeling binnen die A combinatie te bewerkstelligen.

Aan de hand van de punten die hierboven zijn opgesomd, kan ik niks anders concluderen, dan dat Bouterse nooit het doel had om de verschillende etnische en maatschappelijke groepen in Suriname tot een natie te maken, maar juist om ze als rivaliserende groepen te laten bestaan. Als anderen in Bouterse de 'verlosser' zien, dan moeten ze zich gewoon aansluiten bij NDP, maar het is een kwalijke zaak om de problemen waarmee de binnenlandse bevolking te kampen hebben te gebruiken om eigen posities bij Bouterse te verstevigen.
Ik wil de heren Ricardo Kanape, Nicodemus Finisie, Steven Wanabo en Ryan Pinas oproepen om zich openlijk als NDP-ers te manifesteren, maar niet als pseudo-AC leden, die zogenaamd opkomen voor de belangen van de binnenlands bevolking. Binnen NDP zouden ze ook best op kunnen komen voor de belangen van de binnenlandse bewoners.
In de berichtgeving in de ware tijd noemt men AC 'de Marronpartij'. Dit is een heel gevaarlijke typering. Wie praat nog in Suriname over Hindoestaanse partij als men het over de VHP heeft, of over Stadsnegerspartij als het gaat om NPS. De achterban van AC bestaat voornamelijk uit Marrons en ik denk dat het bestuur ook voornamelijk uit Marrons bestaat, maar dat geldt ook voor andere partijen, waar of stadsnegers, of Hindoestanen of Javanen de dienst uitmaken. Ik denk dat AC de sociaal- maatschappelijke positie van de Marrons wil versterken en daar kan niemand tegen zijn, omdat ook niemand zal kunnen en moet ontkennen dat de Marrons tot de achtergestelde groepen in de samenleving behoren.
De heren Ricardo Kanape, Nicodemus Finisie, Steven Wanabo en Ryan Pinas zouden mensen als ik achter zich krijgen als ze van de leiding van hun partij zouden eisen om in regeringsverband op korte tijd met maatregelen te komen om de kwetsbare groepen in de samenleving te compenseren. Ik denk dat AC dit wel verplicht is tegenover de mensen in het binnenland. Het zou aan de andere kant een onverantwoorde actie van AC zijn om uit de regering te treden, omdat AC meer mogelijkheid heeft om iets voor de mensen in het binnenland te doen als ze in de regering zitten. Als deze regering nu naar huis gaat, zullen er nieuwe verkiezingen moeten komen. We weten niet hoe sterk AC al dan niet terug komt. AC moet binnen de regering hun stempel op het beleid (is er wel een beleid) proberen te drukken, maar dreigen met uit de regering stappen is 'zelfmoord'.

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard