Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

In Suriname krijgen wisie en Nederland altijd de schuld

Roël, R. Lugard, voorzitter van stichting Teeifuka (www.teeifuka.nl) - 09032011

 

Voor dit artikel definieer ik wisie als: het gebruiken van “bovennatuurlijke krachten” om geestelijke, lichamelijke en materiële schade aan een ander toe te brengen.

 

Ik ben 46 jaar geleden in het dorp Nieuw Aurora in boven Suriname geboren. Al van kinds af aan viel het mij op dat bijna alles wat fout ging in het gebied, werd toegeschreven aan wisie. Naast het feit dat als iemand ernstig ziek was of doodging, een lukuma altijd de oorzaak bij wisie vond, was wisie ook de oorzaak van bijna alle menselijke falen en mislukkingen.

Als een man te lui was om een kostgrondje open te kappen, was de rede dat iemand wisie voor hem “gezet/gestuurd” had. Ook als iemand door onhandig om te gaan met een kettingzaag een vinger kwijt raakte, was wisie de schuldige. Als iemand die een winkel heeft, roekeloos met zijn verdiend geld omgaat, waardoor zijn winkel failliet gaat, was wisie het enige dat zo’n faillissement kan hebben veroorzaakt. Als iemand ongezond leefde, bijvoorbeeld een drankprobleem had, kon hij niks aan doen, omdat dat alleen kan komen door wisie, die bovennatuurlijk is.

 

De mislukkelingen zochten nooit de schuld bij zichzelf en aangezien het in die samenleving bijna niet te bewijzen is dat wisie niet de oorzaak van de vele falen kan zijn, hoefden deze mensen nooit zich te verantwoorden van hun falen. De schuld werd nooit gezocht bij degene die werkelijk verantwoordelijk gehouden moet worden voor het eindproduct, de te behalen resultaten of het goed afronden van een proces. Hierdoor konden en kunnen mislukkelingen, roekeloos levende personen en luie mensen ongestraft en onverantwoord hun gang gaan. Alles wat fout ging, was de schuld van wisie.

 

Dat is hetzelfde met Nederland, als oud kolonisator van Suriname. Nederland en Nederlanders worden heel gauw verweten van neokolonialistische, imperialistische en van verdeel- en heers houding jegens Suriname en Surinamers. Door de jaren heen zijn het in mijn ogen vooral de creoolse politici die bovengenoemde termen bezigen. Volgens mij om hun eigen falen en mislukkingen te verbloemen. Ik heb Hindoestaanse en Javaanse politici nog niet betrapt op het gebruiken van genoemde typeringen op een systematische manier.

 

Als de militairen in 1980 de macht overnamen, vond de toen aan de macht zijnde elite, dat het de schuld is van het neokolonialistische Nederland. Als de militairen in 1982, vijftien intellectuelen hebben vermoord, was dat de schuld van Nederland, omdat Nederland deze mensen heeft aangezet om “het revolutionaire proces” te destabiliseren. Als Ronny Brunswijk, een opstandige lijfwacht van Desi Bouterse, in 1986 een oorlog tegen zijn vroegere baas begint, is het een creatie van Nederland om Bouterse “klein te krijgen”. Als Brunswijk, Bouterse, Boereveen en anderen door onafhankelijke rechters in Nederland en Amerika worden veroordeeld voor drugshandel is dat niets anders dan de zoveelste poging van Nederland om deze “eerlijke en hardwerkende” vooraanstaande Surinamers te pesten.

Als de opeenvolgende Surinaamse regeringen niet instaat blijken te zijn om hun “bierbuik” of te wel het Surinaamse ambtenarenapparaat een geslaagde liposuctie behandeling te (laten) geven, komt dat door het feit dat ze dit hebben geërfd van Nederland.

Als het onderwijssysteem in Suriname niet wordt vernieuwd, komt dat doordat het een kopie is van dat van Nederland.

Als in Suriname bijna niets te merken is van het € 1,59 miljard ontwikkelingsgeld, ontvangen van Nederland, dan komt dat door de neokolonialistische houding van Nederland.

 

President Bouterse heeft recent gezegd dat de restanten van de koloniale machtsstaat een grote belemmering is voor het vestigen van een vrije democratische Surinaamse rechtsstaat.

 

Mijn gerespecteerde vriend Bert Eersteling heeft mij verrast met zijn artikel: “Demarcatie grondgebied Suriname koloniale erfenis”. Verrast, omdat ik de anti- Nederlandse houding nog niet zo dominant had ontdekt bij vooraanstaande Marrons. Zijn artikel kan ik ook niet los zien van het vonnis van het Inter Amerikaans hof in de Saamaka case, waar demarcatie van de woongebieden van deze stam, onderdeel is (over dit onderwerp kom ik heel binnenkort met een artikel).

 

Surinaamse Nederlanders en autochtone Nederlanders die maar iets kritisch over Suriname en haar leiders zeggen of schrijven worden weggezet als landverraders, futuboi fu bakrabasi, bounty (wit van binnen, bruin van buiten), en ze krijgen alle andere benamingen die moeten duiden op een ziekelijke en dominante houding van Nederland/Nederlanders jegens Suriname/Surinamers.

 

Nederland wordt gezien als de wisie die alle ellende in Suriname veroorzaakt.

 

Surinaamse regeringen en instituten die falen en mislukken hoeven zich niet aan het Surinaamse volk te verantwoorden, want ze kunnen niets aan doen, het ligt niet aan hen, maar aan het Neokolonialistische Nederland.

 

Van neokolonialisme is sprake als een vroegere kolonisator verborgen of indirecte vormen van slavernij, overheersing en uitbuiting op haar ex-kolonie toepast. Geloven wij echt dat Nederland anno 2011, Suriname dit (nog) bewust aandoet??

 

In het deel van het Surinaamse binnenland waar ik vandaan kom, is de aanhang van het geloof in de bovennatuurlijke en verwoestende kracht van wisie, in de afgelopen 35 jaar drastisch teruggelopen. Mensen dragen meer en meer hun verantwoordelijkheden. Maar ik heb niet het gevoel dat sommige mensen/leiders in Suriname bereid zijn om hun geloof in de bovennatuurlijke en verwoestende werking van de wisie die zij Nederland noemen, op te geven.

 

Want als ze niet meer in het Neokolonialistische Nederland, als wisie geloven, hebben zij geen alibi meer voor hun falen en mislukkingen.

 

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard