Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

Tiende hulpgoederenactie Teeifuka in juni 2010 - 14062010

280 complete computersystemen voor Marronstudenten in Suriname

 

Op 17, 18 en 19 juni vullen wij een 40 ft container met hulpgoederen voor Suriname. Dit is onze tiende hulpgoederenzending vanaf we in 2004 daarmee zijn begonnen. De vereniging van Christelijke scholen(VCO) in Harderwijk heeft voor deze zending 280 complete gebruikte computersystemen aan onze stichting geschonken. De computers zullen vooral aan MBO, VWO, HBO en universiteitsstudenten van Marronkomaf in Paramaribo beschikbaar worden gesteld, omdat zij uit het binnenland van Suriname naar Paramaribo gaan voor studie en vaak niet in staat zijn om zelf een (nieuwe)computer te kopen. Hun ouders die in het binnenland achterblijven hebben ook vaak geen werk en zijn niet in staat om een computer voor hun kinderen te kopen, terwijl deze kinderen voor hun studie wel een computer nodig hebben . Omdat bij de Marrons de familieband heel hecht is, betekent het dat als een student via deze stichting een computer krijgt, zijn/haar nichten, neven, broers en zusters ook gebruik hiervan kunnen en mogen maken. Met een computer helpt Teeifuka dus vele studenten binnen een familie. Er gaan ongeveer 30 laptops en 220 desktops met de zending mee.

 

 

 Foto links: Gieni Schuiteman bij de hulpgoederenopslag - foto rechts: Computers van VCO ontvangen

 

De zending bestaat verder uit fietsen voor studenten in Paramaribo, rollators voor een bejaarde tehuis in Paramaribo, stoelen en tafels die van een Hotel/Restaurant is ontvangen voor de toeristische sector in het boven Suriname gebied en andere gebruikelijke hulpgoederen. Stichting Teeifuka werkt samen met Diny en Gert Loedeman uit Ermelo. Familie Loedeman verzamelt ook al 20 jaren lang hulpgoederen voor Suriname en met hun stichting “Zending Suriname” werken ze samen met Zuster Virginia Hiwat, van het Leger des Heils, in Pontbuiten. Met deze 66 kuub bruikbare hulpgoederen hoopt stichting Teeifuka in Nederland en Suriname een deel van de Surinaamse bevolking te ondersteunen.

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard