Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

TEEIFUKA NEDERLAND

 

Stichting Ontwikkelingsprojecten Midden Suriname, afgekort Teeifuka Nederland

Vestigingsadres                   : Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, Nederland

Contactpersoon                  : RoŽl, R. Lugard, voorzitter

Telefoon                               : +31341423127 / +31651111299 / +5977526573

E-mail                                    : r.lugard@teeifuka.nl

KvK-nummer                        : 08120461

Oprichting                            : 09 december 2003

 

Missie - De missie van Teeifuka is om de levensomstandigheden van de bewoners van het boven Suriname gebied te helpen verbeteren.

 

Visie - Teeifuka wil een betrouwbare en gelijkwaardige partner voor de bewoners van het boven Suriname zijn, die meehelpt aan het vertalen van hun behoeften en wensen in duurzame, herkenbare en toekomstgerichte ontwikkelingsprojecten die daadwerkelijk samen met hen kunnen worden uitgevoerd ter verbetering van hun levensomstandigheden.

 

Doelstellingen - Stichting Ontwikkelingsprojecten Midden Suriname, afgekort stichting Teeifuka Nederland werkt al vanaf 2003 samen aan ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied met haar  vaste counterpartner 'Teeifuka Suriname' en richt zich vooral op het ondersteunen van het onderwijsproces via voorschoolse activiteiten, stimuleren van lokale economische activiteiten, creŽren van werkgelegenheid, het bevorderen van wonen in het binnenland, armoede bestrijding door het organiseren van hulpgoederentransporten uit Nederland en het stimuleren en bevorderen van de banden tussen mensen uit Nederland en het kustgebied van Suriname met de bewoners van het boven Suriname gebied door ecotoerisme te combineren met ontwikkelingswerk.

 

Samenwerking - Stichting Teeifuka is een van de initiatiefnemers van de vereniging van Samenwerkende Marronorganisaties Nederland, SaMON, www.samon.info.  Deze netwerkorganisaties bestaat nu uit 17 Nederlandse Marronorganisaties. Stichting Teeifuka werkt nauw samen met de andere lidorganisaties. Verder wordt samengewerkt met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). In Suriname wordt samengewerkt met Stichting Teeifuka Suriname, met de vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG), en met het dorpsbestuur van Nieuw Aurora omdat de activiteiten en projecten in hun dorp geconcentreerd zijn. Binnen SaMON worden  de Marrons Participatie en Integratie Dag en de Viering van de Dag van de Marrons in Nederland georganiseerd. Met Zeister Zendingsgenootschap is gewerkt aan een project Onderwijs voor werkt en ZZg heeft tot nu toe de voorschoolse activiteiten in Nieuw Aurora financieel ondersteund. Met Rotary Harderwijk zal in 2009 een intensieve samenwerking worden aangegaan. Met Teeifuka Suriname wordt al vijf jaar samengewerkt aan gezamenlijke ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied. Met de vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) is contact in het kader van de implementatie van het grondenrechtenvonnis van de Inter- Amerikaans hof in het voordeel van het Saamaka volk tegen de Surinaamse overheid. Verder ondersteunt het grootopperhoofd van de Saamaka, Gaama Belfon onze activiteiten in zijn gebied.

 

Organisatiestructuur - Teeifuka Nederland heeft in Nederland geen vaste medewerkers. Wel heeft de Surinaamse partner vaste medewerkers, die via de gezamenlijke projectfinanciering worden uitbetaald per project of per project onderdeel. Zie beschrijving bij organigram van Teeifuka Suriname.

Teeifuka Nederland bestaat uit  9 bestuursleden en kan rekenen op een vrijwilligersgroep van ongeveer 10 personen, die per afzonderlijke activiteiten zoals bij inzamelen van hulpgoederen en organiseren van containeracties worden ingezet. In totaal dus 19 actieve mensen binnen onze organisatie in Nederland.

 

Projecten en activiteiten

Alle projecten worden uiteindelijk in Suriname uitgevoerd samen met Teeifuka Suriname. Het zijn wel twee zelfstandige rechtspersonen, maar er is 5 jaar terug gekozen om intensief samen te werken en de structuren op elkaar af te stemmen. Omdat alle fysieke activiteiten in Suriname plaatsvinden, zijn de structuren zo op elkaar afgestemd dat er een logische lijn is ontstaan vanaf de projectidee vorming in het boven Suriname, het vertalen van de projectideeŽn naar een volwaardig projectvoorstel, het projectsubsidietraject in Nederland tot de uitvoering en exploitatie van de plannen in Suriname. In Nederland wordt gewerkt aan de projectbeschrijving nadat in Suriname met de lokale bevolking overeenstemming is bereikt over de uit te voeren projecten. Er worden fondsen in Nederland geworven en de gelden worden overgemaakt naar Suriname. Teeifuka Nederland  en Teeifuka Suriname bedenken het plan van aanpak en op dat moment gaat Teeifuka Suriname in de uitvoering. De uitvoering wordt stap voor stap gerapporteerd en als het project uitgevoerd is, werkt Teeifuka Nederland de rapportages uit tot een eindrapport met de financiŽle verantwoording richting de subsidiegever. Dus Teeifuka Nederland bereidt het project op papier voor en Teeifuka Suriname voert het uit, beheer en exploiteert en houdt in stand wat uitgevoerd is.

 

  1. Marrons Participatie en Integratie conferentie en viering Dag van de Marrons 2008 en 2009 in Nederland. Teeifuka Nederland maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Marronorganisaties in Nederland, SaMON en als lidorganisatie heeft Teeifuka mede deze activiteiten in 2008 en 2009 helpen organiseren. Mensen uit de gelederen van Teeifuka Nederland hebben de subsidie aanvragen verzorgd, de contacten met Suriname onderhouden, de conferentie gepromoted en voor de eindrapportages gezorgd.

 

  1. Uitvoering reguliere ontwikkelingsprojecten in het boven Suriname gebied vanaf 2003.

De activiteiten zijn in de dorpen Nieuw Aurora, Tyaikonde en Guyaba uitgevoerd. Het gaat om de bouw van een educatiecentrum waar sociale en recreatieve activiteiten (kunnen) worden ontplooid, het opzetten van een voorschool in Nieuw Aurora voor ruim 60 kinderen op jaar basis vanaf 2006, het realiseren van een werkplaats waar bouwmaterialen verwerking plaats vindt en de bouw van een pilotwoning in het kader van een woningbouwprogramma dat is opgezet om het wonen in het binnenland  te stimuleren en tegelijkertijd verblijfsmogelijkheden te creŽren voor mensen uit Nederland en Paramaribo in het kader van het programma ecotoerisme voor ontwikkelingswerk. Het resultaat is dat het educatiecentrum nu wordt gebruikt door dorpsbewoners voor uiteen lopende activiteiten. Maar ook instanties uit Paramaribo gebruiken onze accommodatie voor vergaderingen en bijeenkomsten. Sinds april 2006 is een voorschools project opgestart en nu is te merken dat de kinderen die op deze voorschool hebben gezeten een beter aansluiting hebben op de basisschool. De bouwwerkplaats wordt nu gebruikt voor het vervaardigen van bouwmaterialen zoals cementstenen, afkorten op maat schaven van houtproducten en het vervaardigen van meubels, kozijnen, deuren, ramen etc. De pilotwoning wordt nu gebruikt voor het opvangen van mensen voornamelijk uit Nederland die naar het boven Suriname gebied gaan om naast het vieren van vakantie ook een stukje ontwikkelingswerk te doen. Er zijn heel veel trainingen en scholingen georganiseerd in de afgelopen 5 jaar voor de medewerkers in Suriname.

 

  1. Het organiseren van hulpgoederenacties voor de lokale bevolking.

Het inzamelen van schoolmeubilair en andere schoolmaterialen, gebruiksartikelen en educatieve materialen, medische artikelen, computers en randapparatuur. Marrons scholieren in Paramaribo zijn aan computers geholpen en mensen in het binnenland zijn aan gebruiksvoorwerpen geholpen en de scholen in Nieuw Aurora en Guyaba hebben schoolmeubilair en andere schoolbenodigdheden ontvangen. In 5 jaar tijd zijn 10 hulpgoederenzendingen naar Suriname gegaan in containers van minimaal 20 ft. Teeifuka Nederland is al 5 jaar de initiatiefnemer en verzamelt, vervoert en helpt de hulpgoederen in Suriname distribueren. Fondsen voor het transport worden geworven en elk jaar gaan minimaal twee mensen van Teeifuka Nederland naar Suriname.

 

Harderwijk, 26 september 2010

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard