TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Geslaagde Marrons Integratieconferentie op 8 maart 2008 jongsleden

 

Op 8 maart 2008 jongsleden heeft de Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland, SaMON haar eerste Integratieconferentie georganiseerd. Aan deze conferentie hebben vooral Nederlanders van Marronkomaf deelgenomen. SaMON wou met het organiseren van deze Integratieconferentie bevorderen dat er kan worden ingezoomd op de Marrons in de discussies over integratie in Nederland. Wij hebben op de conferentie geconstateerd dat als wij als gemeenschap zichtbaar willen zijn, wij ons moeten kunnen onderscheiden van andere groepen en dat onze unieke gezagstructuur, rijke geschiedenis en sterke cultuur de zaken zijn die ons onderscheiden van anderen, maar ook juist de zaken zijn die de verschillende Marronstammen binden. Dat betekent dat wij deze zaken meer dan ooit belangrijker moeten gaan vinden. Er is ook geconstateerd dat wij en dus ook onze cultuur en geschiedenis, aan onbekendheid lijden. De Nederlandse samenleving kent ons niet en onbekend maakt onbemind. We weten ook niet hoe anderen ons zien. Deze onbekendheid is niet alleen naar buiten toe, maar ook intern; onze kinderen weten vaak niet hoe cultureel rijk ze zijn. Marrons in het algemeen, maar die in Nederland in het bijzonder lijden dus aan dubbele onbekendheid.                                                                                                                                                    Het plenaire gedeelte van de Marrons Integratieconferentie van 08 maart 2008

 

Geconcludeerd is dat we als marrongemeenschappen op de eerste plaats, gezamenlijkheid nodig hebben om onze unieke geschiedenis en cultuur beter intern en extern te communiceren, en de dubbele onbekendheid te doorbreken. Deze gezamenlijkheid moet worden geïnstitutionaliseerd in een centrum voor  Onderzoek, Studie en Documentatie over de Marrons, het Marronhuis.

 

De Marrons Integratieconferentie is mede mogelijk gemaakt door:

Forum (www.forum.nl);

Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl);

CORDAID (www.cordaid.nl)

en het Zeister Zendingsgenootschap, ZZg (www.zzg.nl)

 

Om het opzetten van een Marronhuis voor te bereiden hebben zich de volgende personen opgegeven om zitting te nemen in de commissie "Voorbereiding Marronhuis": Dr. Erwin Jozefzoon; Glenn Pode; Benito Lamei, Mutu Poeketie, Isedoor Libretto, Drs. Leonard Pavion en Joost Akomoeje. Het bestuur van SaMON heeft in haar vergadering van 10 mei 2008, de voorgestelde commissie bekrachtigd en de voorzitter en secretaris van deze commissie in functie benoemd. De commissie staat nu onderleiding van Dr. Erwin Jozefzoon en de secretaris is Drs. Leonard Pavion.

                                     Commissie vergadering van zaterdag 5 juli 2008

 

De opdracht van de commissie:

  • De mogelijkheden nagaan voor het opzetten van een centrum voor studie en documentatie over de Marrons, het Marronhuis;

  • De bevindingen documenteert en rapporteert;

  • Bezoeken brengt aan andere instituten, universiteiten, gemeentelijke organisaties om inzicht te krijgen in het opzetten en in stand houden van het huis;

  • Contact zoekt met instanties en personen die zich bezig houden met Marroncultuur en het bestuderen van Marrongeschiedenis;

  • Op 4 oktober 2008 - tijdens de viering van de Dag van de Marrons - een tussentijds resultaat van de werkzaamheden aan het grote publiek presenteert, nadat met het bestuur van SaMON hierover is gecommuniceerd;

  • Indien de mogelijkheid hiervoor bestaat een projectvoorstel opstellen en aan het bestuur van SaMON doen toekomen. In het projectvoorstel zullen o.a. de volgende onderwerpen beschreven worden: de vorm (opzet, organisatie en structuur), de inhoud (wat zal allemaal hier worden ondergebracht) en een financiële onderbouwing;

  • Verder alle andere werkzaamheden verrichten die nodig zijn voor de vervulling van hun opdracht;

    Uiterlijk 31 november 2008 een verslag van de werkzaamheden bij het bestuur van SaMON indienen en daarna zal voortzetting van de werkzaamheden worden besproken;

Download hier het verslag van de Marrons Integratieconferentie 2008

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard