TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

ONDERZOEK NAAR OORZAKEN TIENERZWANGERSCHAPPEN

Twee studenten van HOGESCHOOL INHOLLAND Haarlem gaan in april 2009 naar Nieuw Aurora

Prisca de Jong en Anouk Cornelissen doen de stAnouk en Prisca met kaart van Surinameudie Sociaal Pedagogische Hulpverlening bij hogeschool INHolland in Haarlem. Deze twee studenten gaan voor onze stichting voor hun afstudeeronderzoek in april voor 8 weken naar het dorp Nieuw Aurora in het binnenland van Suriname. 

Zij gaan onderzoek doen naar factoren die een grote rol spelen bij het ontstaan van tienerzwangerschappen in Nieuw Aurora. Uit deze onderzoeksresultaten gaan zij adviezen aandragen voor eventuele begeleiding en voorlichting aan tienermoeders, zodat er wellicht een daling van tienerzwangerschappen ontstaat. Stichting Teeifuka wil met deze resultaten ook proberen om ‘het probleem tienerzwangerschap’ in andere dorpen en scholen in midden Suriname aan te pakken. Dit fenomeen heet ook wel olievlekwerking. 

In het dorp Nieuw Aurora is de schooluitval bijna 60%. Er vallen meer meisjes uit dan jongens. Er zijn veel vroegtijdig zwangerschappen bij meiden in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. Door de zwangerschap zijn de meiden genoodzaakt om te stoppen met onderwijs.
Dit probleem doet zich niet alleen in Nieuw Aurora voor maar ook in de rest van het Surinaamse binnenland.

Definitieve onderzoeksvraag:
Hoe kan stichting Teeifuka in samenwerking met de ouders, de medische post in Nieuw Aurora, de school en het dorpsbestuur een bijdrage leveren aan de begeleiding en seksuele voorlichting aan tienermeiden, om vroegtijdig zwangerschap te verminderen?

Opzet van het onderzoek

-   Vooronderzoek in Nederland door middel van literatuur bestuderen en een deel wordt beantwoord via veldonderzoek in Suriname.

-   De huidige voorzieningen (school, familie, kennissen, activiteiten, ect.)

-   Wat is, naar de mening van de tienermeiden en tienermoeders, een gewenst perspectief met betrekking tot hun schoolcarrière?

-   Wat voor rol spelen de vaders in de opvoeding van een kind van een tienermoeder?

-   Hoe is de positie voor een meisje in Nieuw Aurora, voor een eventuele loopbaan na hun schoolcarrière?

-   Wat voor voorlichting over seksualiteit is bekend bij tienermeiden en tienermoeders?

-   Aan welk soort voorlichting is er behoefte?

-   Beleid school ten aanzien van tienerzwangerschappen (in hoeverre is er openheid van onderwijzers over het onderwerp seksualiteit?)

-   Hoe is het gesteld met de werkgelegenheid in dit gebied?

-   Klein stukje politiek, achtergrond, verdieping

Prisca en Anouk zoeken ook sponsors die met elk gewenst bedrag hun onderzoek willen steunen. Dit kunnen zowel zakelijke ondernemingen zijn als particulieren. Door sponsoring helpt u deze meiden om hun taken als sociaal pedagogisch hulpverlener uit te kunnen voeren in Nieuw Aurora. Van de donaties wordt de helft gebruikt voor de financiering van de reis en de andere helft voor het kopen van brandstof voor de stroomvoorziening. Dit is voor de uitvoering van het onderzoek erg belangrijk!!

U kunt uw sponsoring voor het onderzoek storten op: bankrekeningnummer: 388138408 in Hillegom,t.n.v. Prisca de Jong m.v.v. sponsoring onderzoek tienerzwangershap.

Als u contact met Prisca en Anouk wilt opnemen kan dat via het mailadres prisca_dejong@hotmail.com

Als u de stichting wilt steunen kunt u dat doen via Giro: 9697935 t.n.v. stg. Ontwikk. Proj. Teeifuka. Harderwijk

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard