TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

VOORAANKONDIGING VIERING DAG VAN DE MARRONS 2008

 

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert de Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland, SaMON, de jaarlijkse herdenking van de Dag van de Marrons in Nederland. Met deze dag herdenken wij de succesvolle strijd die diverse Marronstammen in Suriname hebben gevoerd tegen onderdrukking en voor vrijheid tijdens en na de slavernijperiode. Door deze strijd was de toenmalige koloniale overheid gedwongen om, na enkele mislukte pogingen,  tussen 1760 en 1767 definitief vredesverdragen te sluiten met de Marrons. Op 10 oktober 1760 is het eerste blijvende vredesverdrag met de Marrons van de Ndyuka stam gesloten. In Nederland vieren we jaarlijks rond de 10de  oktober de Dag van de Marrons. De viering staat dit jaar in het teken van de gewonnen strijd voor erkenning van de grondenrechten van de Marrons en de Inheemsen in Suriname en hoe verder.

 

Een van de artikelen uit het verdrag van 1760 luidt:

"Dat al het gepasserde sal sijn vergete en vergeeve van den dag van heeden af, mits sij bosnegers geen vijandelijkheeden pleege, maar zig als vrienden gedraege teegens de regering deeser landen, alle verdere ingeseetene soo joden als christen sowel sij als alle haare nakomelinge, dan sullen sij aangesien en erkent werde als vrije liede" 

 

Ruim een eeuw dus voor de afschaffing van de slavernij in Suriname, hadden de Marrons zich al vrijgevochten en tot "vrije liede" verklaard.

 

Viering Dag van de Marrons 2006 met als Thema Marrons en Gezondheidszorg: Aids en Malaria bestrijding

 

De Dag van de Marrons is in 1981 voor het eerst in Nederland georganiseerd door de Marronstichting Dufuni uit Utrecht onder voorzitterschap van Etho With. Vanaf 1985 is Kensley Vrede – voorzitter van Dufuni de stuwende kracht achter de viering van de Dag van de Marrons. Dit jaar heeft hij de fakkel overgedragen aan het bestuur van SaMON. Kensley Vrede had ooit gezegd dat hij de Dag van de Marrons zal blijven organiseren tot dat iemand of een groep opstaat die in staat is om dat van hem echt over te nemen en voort te zetten. Het feit dat hij de fakkel aan het bestuur van SaMON heeft overgedragen geeft aan dat hij in ons vertrouwen heeft. Wij bedanken hem vooral voor zijn lange staat van dienst in het behartigen van  en opkomen voor de belangen van de Marrons.

 

Voor deze 27ste herdenking in Nederland, willen wij met uw allen brainstormen over:

DE GRONDENRECHTEN VAN DE MARRONS IN SURINAME: IMPLEMENTATIE EN CONSEQUENTIES VAN DE UITSPRAAK VAN HET INTER-AMERIKAANS HOF VAN 28 NOVEMBER 2007.

 

Waarom dit thema:

 1. Wij willen met exponenten uit de Nederlandse Marrongemeenschap, vertegenwoordigers van private en publieke sectoren uit Nederland en Suriname, vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties, wetenschappers, vertegenwoordigers van de Marrongemeenschappen in Suriname en andere belanghebbenden in Nederland discussiëren en mening vormen over de implementatie en consequenties van de uitspraak van het Inter- Amerikaans Hof van 28 november 2007;

 2. Met de input uit deze conferentie hopen wij aanbevelingen te formuleren richting de Marrongemeenschappen in Suriname en de Surinaamse overheid;

 3. Wij hopen dat hierdoor de grondenrechten problematiek in het binnenland van Suriname meer bekendheid buiten Suriname  kan krijgen en dat er meer  Internationale aandacht hiervoor komt.

 4. Wij willen aandacht vragen voor de inspanning die anno 2008 nog nodig is voor gelijke rechten voor alle burgers van Suriname. De vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) die deze zaak met succes bij het Inter Amerikaans Hof aanhangig heeft gemaakt, heeft weer aangetoond dat Marrons strijders tegen onrecht zijn en blijven. Hier mogen alle Surinamers trots op zijn.

 5. Er moet ook nagedacht worden over het garanderen van een duurzaam bosbeheer.                                                                                      Viering Dag van de Marrons 2007 met als thema: versterking van het traditionele gezag

 

De viering van de Dag van de Marrons 2008 gebeurt in 2(twee) formele sessies en een informeel, feestelijk gedeelte in Utrecht .

 

De ochtend sessie van 10.00 uur 14.00 uur: RONDE TAFELCONFERENTIE

Wordt gehouden in het gebouw van Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht en wordt voorgezeten door de bekende Surinaamse journalist de heer Roy Khemradj – sinds 16 juni 2008 hoofd van de Caribische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep .

 

Bij de ronde tafelconferentie willen we met een niet al te grote groep brainstormend antwoorden op een aantal vragen en stellingen formuleren:

 • Welke scenario’s zijn mogelijk bij de implementatie van deze uitspraak;

 • Wat voor consequenties heeft deze uitspraak voor het totale binnenland van Suriname;

 • Hoe zouden de Marrons om moeten gaan met de traditionele verdeling van woon-, werk- en jachtgebieden van bee, lo en st(groepseigendom), naar individuele eigendommen;

 • Welke plaats zullen de begrippen wakama en foloisima in dit geheel krijgen;

 • Wat betekent dit voor de reeds afgegeven concessies door de Surinaamse regering;

 • Betekent deze uitspraak dat de gronden eigendommen worden van de Marrons of blijven de gronden in eigendom van de staat;

 • Op  deze en andere vragen en stellingen kunnen wij proberen antwoorden te formuleren. 

Middag sessie van 14.00 uur tot 19.00 uur:  PLENAIRE GEDEELTE

Wordt gehouden in het gebouw van Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht en de dagvoorzitter is Mr. Edwin Marshall – voorzitter van stichting Surinaams Inspraak Orgaan (SIO).

 

Tijdens het plenaire gedeelte zullen een aantal korte inleidingen worden gehouden. Daarnaast zullen ook toespraken worden gehouden afgewisseld met culturele optredens. De plenaire vergadering wordt afgesloten met een paneldiscussie.

 

Avond sessie vanaf 21.00 uur:  INFORMEEL, FESSTELIJK GEDEELTE

Wordt gehouden in Trefcentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BD Utrecht

Bij dit informeel samenzijn zal gedanst worden op de tonen van bekende Marronmuziek formaties en artiesten in Nederland. Verder is er een Marronpodium, waar Marrons hun talenten aan het grote publiek kunnen laten zien en verder zullen er geen (Surinaams) Marrons hapjes en drankjes  ontbreken.

De officiële opening van de conferentie zal worden verricht door een bestuurder van gemeente Utrecht.

 

Voor deze herdenking zullen wij naar Nederland uitnodigen:

 • Vertegenwoordigers en adviseurs van de Vereniging van Saamaka gezagdragers(VSG);

 • Ministeriele vertegenwoordiging van de Surinaamse regering;

 • Vertegenwoordiger van de Commissie Grondenrechten van het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken.

      Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt  u contact opnemen met:

De heer Isedoor Libretto – coördinator viering DvdM 2008, T: 06 41111870, E: isedorelibretto@hotmail.com

De heer Roël Lugard – voorzitter van SaMON, T: 06 51111299, E: r.lugard@samon.info

 

 

BIJLAGE I: SAMENVATTING GRONDENRECHTEN UITSPRAAK

 

De Vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) is een vertegenwoordigende organisatie van traditionele Saamaka bestuurders. VSG werd opgericht in maart 1998 in antwoord op toenemende druk van multinationale houtkapmaatschappijen en het uitblijven van de Surinaamse regering om de rechten op hun voorouderlijke gronden te erkennen en te respecteren. De VSG vertegenwoordigt momenteel 61 Saamaka dorpen met een totale bevolking van ongeveer 35.000 personen. VSG vertegenwoordigt dus de Saamaka, de grootste Marronstam in Suriname.

 

Door een toeval kregen de Saamaka gezagsdragers in 1996 in de gaten dat de gronden, waarop ze al generaties lang woonden, werden uitgegeven zonder ze daarin te kennen. Dit heeft ertoe geleid dat ze nu, ruim tien jaren later, al drie keer voor hun grondenrechten naar het Inter-Amerikaanse Hof zijn getogen.

 

In het dorp Wan Hati werd de VSG opgericht en de belangrijkste afspraak was toen, dat de gezagsdragers altijd als één man naar buiten zouden treden. De eerste voorzitter, kapitein Abeli van het dorp Kambaloea, hamerde hierop. Het doel was om de belangen van de Saamaka te behartigen en in het bijzonder op te komen voor wettelijke erkenning van de grondenrechten. VSG werkt sinds 1997 samenwerkt met:

-          de Forest Peoples Programme (FPP). De heer Fergus McKay – advocaat van de VSG in de zaak over de grondenrechten van de Saamaka tegen de staat Suriname werkt voor deze organisatie;

-          Het Koninklijke Instituut voor de Tropen (KIT). Zij financieren een boek dat in het Nederlands zal worden uitgebracht over het grondenrechten vonnis;

-          Oxfam Novib heeft de strijd van de VSG financieel ondersteund en werkt nog steeds samen met de VSG;

-          Rainforest Foundation US;

-          Oro Verde, het Groene Goud, een Duitse organisatie;

-          Amazon Alliance;

-          De vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS);

-          Mensenrechtenbureau Moiwana’86 Suriname.

 

In het vonnis is de staat Suriname verplicht om uiterlijk 28 februari 2008 te beginnen met de demarcatie van het gebied van de 12 Samaaka lo’s. Deze afbakening van het gebied moet binnen drie jaren klaar zijn. Het Hof heeft verder bepaald dat de Staat ook de proceskosten van 70.000 US dollar van de VSG moet vergoeden. Het vonnis moet verder worden vertaald in het Nederlands en via radiostations en dagbladen openbaar worden gemaakt.
De Staat moet een fonds oprichten voor de ontwikkeling van de woongebieden van deze mensen. Het fonds moet onderwijs, huisvestings- , landbouw, Electra en water- en gezondheidsprojecten financieren. Binnen een jaar moet de Staat al 225.000 US dollar voor het fonds hebben toegewezen. Gedurende 3 jaar moet in totaal 600.000 US dollars voor dit fonds worden toegewezen.

De Staat mag verder slechts in gemeen overleg met de Samaaka economische activiteiten hun woongebied ontplooien en laten ontplooien.

De nationale wetgeving moet aangepast worden zodat de eigendomsrechten van de Samaaka daarin vast gelegd kan worden conform hun leefgewoontes en tradities. Deze aanpassing van de wet moet in overleg met de belanghebbenden gebeuren.

 

 

BIJLAGE II : CONCEPT PROGRAMMA HERDENKING DAG VAN DE MARRONS 2008

 

Datum:                                             zaterdag 4 oktober 2008

 

OCHTEND SESSIE: RONDE TAFELCONFERENTIE

Voorzitter:                                      de heer Roy Khemradj – hoofd van de Caribische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep

Tijd:                                                    10:00 -  14:00 uur

Plaats:                                               Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht

 

10.oo - 10.30 uur                           Ontvangst

10.30 - 11.00 uur                            Registratie en kennismaking

11.00 -  13.00 uur                           Ronde tafelconferentie over Grondenrechten Marrons in Suriname en de implementatie van het

                                                              grondenrechten vonnis van het  Inter- Amerikaans Hof van  november 2007

13.00 -  14.00 uur                           Lunch voor de ronde tafelconferentiegangers

 

MIDDAG SESSIE:                       PLENAIRE VERGADERING

Dagvoorzitter:                            Mr. Edwin Marshall – voorzitter van stichting Surinaams Inspraak Orgaan (SIO)

Tijd:                                                    14.00 – 19.00 uur

Plaats:                                               Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht

 

14:00 – 14.30 uur                           Ontvangst

14.30 – 14:45 uur                           Opening met Apinti en eerste culturele optreden

14.45 15.00 uur                          Openingstoespraak bestuurder van gemeente  Utrecht

15:00 – 15.15 uur                          Toespraak van de heer Kensley Vrede - voorzitter van Stichting Dufuni en de stuwende kracht achter de

                                                              viering van de Dag van de Marrons in Nederland

15:15 – 15.30 uur                           Toespraak van  vertegenwoordiger van de regering van Suriname

15:30 – 15.45 uur                           Toespraak vertegenwoordiger van de Commissie Grondenrechten van het Traditioneel Gezag van

                                                               Inheemse en Tribale Volken

15.45 – 16.00 uur                           Toespraak de heer Hugo Jabini (adviseur van VSG) over hun visie op de implementatie van het vonnis

                                                               van het Amerikaans Hof aangaande de grondenrechten van de Marrons in Suriname.

16.00 – 16.15 uur                           Culturele optreden

16.15 – 16.45 uur                           Inleiding juridische adviseur van VSG over de grondenrechten van de Marrons in relatie tot de vredesverdragen.

16:45 – 17.00 uur                           Tussentijds verslag van de commissie Marronhuis die in Nederland de mogelijkheid moet nagaan

                                                              voor het  opzetten van een centrum voor Onderzoek, Studie en Documentatie over de Marrons

17.00 – 17.15 uur                            Presentatie van de bevindingen uit de ronde tafelconferentie

17:15 – 18:00 uur                           Paneldiscussie onderleiding van de dagvoorzitter

18.00 – 18.15 uur                           Slottoespraak kabiten twaalf lo van de Saamaka en aansluitend afsluiting officieel gedeelte met Apinti

18.15 – 19.00 uur                           Diner voor alle conferentiegangers.

 

AVOND  SESSIE                          INFORMEEL, FEESTELIJK GEDEELTE

Tijd:                                                    Vanaf 21.00 uur          

Plaats:                                               Trefcentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BD Utrecht

 

Dansen op de tonen van bekende Marronmuziek formaties en artiesten in Nederland. Verder is er een Marronpodium en er zullen geen (Surinaams) Marrons hapjes en drankjes  ontbreken.

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard