SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties

 

HERDENKING EN VIERING DAG van de MARRONS 2009

“Bieden de nieuwe ontwikkeling Samenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe  (mede)financieringsvormen van het Nederlandse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking nieuwe kansen aan Marrons in Nederland om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname”?

 

Datum                                        : Zaterdag 10 oktober 2009, vanaf 10.00 uur

Plaats                                          : Forumgebouw, Kanaalweg 86 en Oase, Cartesiusweg 11 in Utrecht

Conferentievoorzitter      : de heer Prof. Dr. Alex van Stipriaan

Georganiseerd door SaMON in samenwerking met Cordaid en gemeente Utrecht

 

Dit jaar organiseert SaMON in Utrecht de 28ste Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons in Nederland op zaterdag 10 oktober aanstaande. Zoals u weet herdenken Marrons zowel in Suriname, als in Nederland met de Dag van de Marrons de succesvolle strijd die diverse Marronstammen in Suriname hebben gevoerd tegen onderdrukking en voor vrijheid tijdens en na de slavernijperiode. Door deze strijd was de toenmalige koloniale overheid gedwongen om, na enkele mislukte pogingen, tussen 1760 en 1767 definitief vredesverdragen te sluiten met de Marrons. Op 10 oktober 1760 is het eerste blijvende vredesverdrag met de Marrons van de Ndyuka stam gesloten.

 

Traditiegetrouw staan wij bij de herdenking en viering van de Dag van de Marrons stil bij onderwerpen en vraagstukken die alle Marrons en hun woongemeenschappen aangaan. In 2009 willen wij stil staan bij en aandacht vragen voor de ontwikkeling van het binnenland in het kader van de nieuwe ontwikkelingsamenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe (mede) financieringsvormen van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking zoals de Twinningfaciliteiten (UTSN) en het in 2011 in te voeren Medefinancieringsstelsel (MFS 2.0).

 

Het thema is dus: “Bieden de nieuwe ontwikkeling Samenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe (mede) financieringsvormen van het Nederlandse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking nieuwe kansen aan Marrons in Nederland om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname”?

 

De Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons zal bestaan uit:

 

  1. een conferentie in het Forumgebouw in Utrecht aan de Kanaalweg 86, 3533 HG, over genoemd thema met  vertegenwoordigers van de traditionele medefinancieringsorganisaties, andere relevante maatschappelijk organisaties, de Marrongemeenschap in Nederland en iedereen die verder affiniteit heeft met de Marrons en Marrongemeenschappen en is van 10.00 uur tot 16.30 uur. 

  1. een cultureel, feestelijke festiviteit in Partycentrum Oase in Utrecht aan de Cartesiusweg 11, 3534 BA met informele ontmoetingen, (multi) culturele activiteiten, dans, eten en drinken vanaf 16.30 uur.

Tijdens de conferentie zullen toespraken, inleidingen en discussieMarronvrouwensamons worden afgewisseld met Marron entertainment. Voor de conferentie zullen we uit Suriname laten komen de heer Mr. Steven Alfaisi, directeur van het Fonds ontwikkeling Binnenland (FOB) en mevrouw Lydia Zeegelaar, directeur van de vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging (VGOV). Het FOB is een semi - overheidsstichting ressorterende onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en heeft als doel, het leveren van een bijdrage aan het wegwerken van de sociaal-economische achterstand van de in het binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendige rurale economieën kunnen worden opgebouwd en VGOV is een bundeling van 25 vrouwenorganisaties en stichtingen in de districten Brokopondo en Sipaliwini .

Mr. Steven Alfaisi zal ingaan op de vraag of er überhaupt ruimte in Suriname is voor de Marrons in Nederland om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland, in welke vorm hij dat ziet en hoe de Marrons in Nederland en Suriname in deze samen moeten werken.

Mevrouw Lydia Zeegelaar zal haar verhaal houden over de actieve bijdrage die Marronvrouwen in Suriname leveren aan de verdere ontwikkeling van het Surinaamse binnenland en hoe zij denkt dat de Marronvrouwen in Nederland en Suriname elkaar hierin kunnen versterken.

Verder krijgen wij een toespraak van mevrouw Ing. Wanda Afroedie, een actieve en ondernemend Marronvrouw in Nederland. Zij gaat in op de kansen en bedreigingen/beperkingen van Marronvrouwen binnen de Marrongemeenschap in Nederland.

De heer Joep van Zijl, hoofd Cordaid Nederland is gevraagd om een inleiding te verzorgen over hoe hij denkt dat Marrons in Nederland met of via Cordaid nog i.h.k.v. de nieuwe (mede) financieringsvormen van Ontwikkelingssamenwerking een structurele bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname, ook na 2011 als het MFS 2.0 is ingevoerd.

Het is ook de bedoeling om iemand van de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) uit te nodigen om een inleiding te verzorgen over de UTSN als financiële faciliteit ook voor de ontwikkeling van het binnenland van Suriname.

 

Aan het eind van de middag zal een plenaire discussie met de zaal plaatsvinden. De conferentievoorzitter is de heer Prof. Dr. Alex van Stipriaan, conservator Cultuur en Geschiedenis Latijns Amerika en het Caribisch Gebied van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

 

De cultureel, feestelijke festiviteit in Oase begint al vanaf 16.30 uur met inloop en om 17.30 uur worden de feestelijke festiviteiten met de Apinti drum officieel geopend. Hierna zullen culturele groepen en andere entertainers hun acts laten zien. Om 19.00 uur is een gezamenlijke Marrondiner met mogelijkheid tot netwerken en vanaf  21.00 uur zal gedanst worden op de tonen van een drie Marronmuziek formaties. De master of ceremony in OASE is mevrouw Sheila Landveld - Marengo, bestuurslid van SaMON.

 

Dit jaar zullen de festiviteiten rond de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons van begin tot einde in het teken staan van “AANDACHT VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WOONGEBIEDEN VAN DE MARRONS IN HET BINNENLAND VAN SURINAME”.

 

Met de organisatie zijn belast: de heer Isedore Libretto, Coördinator en mevrouw Sheila Landveld, teamlid

 T: 020-8409465; M: 0641111970; E: i.libretto@samon.info

 


 

CONCEPT PROGRAMMA HERDENKING EN VIERING DAG VAN DE MARRONS 2009 vanaf 10.00 uur

 

Conferentie gedeelte       : 10.00 uur – 16.30 uur in Forum, Kanaalweg 86, 3533 HG UTRECHT

10.00 – 11.00 uur                  Inloop

11.00 – 11.15 uur                  Opening door de Utrechtse wethouder diversiteit, mevrouw Marka Spit.

11.15 – 11.30 uur                  Presentatie over de Marrontentoonstelling van het KIT dat op 4 november aanstaande van

                                                     start gaat, door Prof. Dr. Alex van Stipriaan

11.30 – 12.00 uur                 Toespraak van mevrouw Ing. Wanda Afroedie

12.00 – 12.15 uur                 entertainment: zang van Lucentho Rensch

12.15 – 12.45 uur                 Inleiding door een vertegenwoordiger van de UTSN (nog niet bevestigd)

12.45 – 13.30 uur                 Pauze en lunch

13.30 – 14.00 uur                 Inleiding van mevrouw Lydia Zeegelaar uit Suriname

14.00 – 14.30 uur                Inleiding van de heer Joep van Zijl van Cordaid (nog niet bevestigd)

14.30 – 15.00 uur                Inleiding van Mr. Steven Alfaisi uit Suriname

15.00 – 15.15 uur                Intermezzo: Spoken words van mevrouw Orsine Walden

15.15 – 16.15 uur                Zaaldiscussie met de inleiders

16.15 – 16.30 uur                Sluiting Conferentie door Isedore Libretto – coördinator.

 

Feestelijk gedeelte         : vanaf 16.30 in Partycentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BA UTRECHT

16.30 – 17.30 uur                Inloop en ontvangst

17.30 – 17.45 uur                Opening met Apinti door Masterdrummer  Guno With

17.45 – 18.15 uur                Geromantiseerd verhaal over de Marronage, oraal geïnspireerd door Ray Landveld,

                                                   voorzitter van stichting Saamaka Soni

18.15 – 19.00 uur               verschillende (multi) culturele entertainment acts

19.00 – 20.00 uur              Gezamenlijke Marrondiner

20.00 – 21.00 uur              Optreden van de dansgroep Sangafi

Vanaf -21.00 uur               Gezellig feesten en dansen op de tonen van de Marronmuziekformaties:

                                                  Tweede Kamer, Ghabiang Boys, een Alekeband Jong Plezier en een verrassing

 

Ga naar een analyse / achtergrondinformatie over het conferentie thema>>>>>>

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Hollantlaan 6, 3526 AM UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0