SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties 

 

Beleidsvelden / Pijlers

 

SaMON heeft een aantal pijlers m.b.t. het te ontwikkelen beleid voor de komende jaren geformuleerd:

  • Draagvlakbevordering  en communicatie in Nederland, w.o.:  deskundigheidsbevordering van lidorganisaties;  uitwisselingsprogramma’s tussen Nederland en het binnenland van Suriname, integratiebevorderingsactiviteiten, etc.;

  • Onderwijs:  voorschoolse activiteiten voor Marron kinderen; studiefonds voor Surinaamse Marron studenten;  vakopleidingen in het binnenland en stimulering van computergebruik bij Marronkinderen;

  • Gezondheidszorg in Suriname, w.o.: ouderen - en mantelzorg van Marron ouderen; voorlichtingsprogramma’s over HIV/Aids, Malaria en milieu vervuiling;

  • Economie: stimulering van de lokale economische activiteiten en de voedselzekerheid in het binnenland van Suriname;

  • Jeugd- en jongerenwerk onder de Marrons.

Deze beleidsvelden en pijlers zijn in het beleidsplan 2008-2012 uitgewerkt.


Eerste beleidsnota SaMON 2008-2012: "Samen met elkaar Omhoog"

-  Statuten van SaMON
 

 

 

 

 

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0