SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties

 

Stichting Cottica zoekt stagiaires voor onderwijsproject in Moengo

 

In Moengo is ingaande 1 oktober 2008 een onderwijsproject gestart genaamd ‘Omgaan met Verschillen’. Dit project heeft de volgende doelstellingen:

-          het verhogen van de aandacht voor en extra ondersteuning van risicoleerlingen

-          het voorkomen van achterstanden per leerjaar door het blijvend herhalen van de basisvaardigheden

         van rekenen. Die zijn de basis voor alle rekenonderdelen

-          verbetering van de manier van lesgeven van de leerkrachten volgens het model directe instructie,

         waarbij bewust wordt omgegaan met de verschillen in leermogelijkheden van de leerlingen

 

Speerpunt rekenen, omdat:

-          rekenen een van de ondervonden problemen is

-          omgaan met verschillen alleen te bereiken is door concreet te oefenen. De praktijk heeft geleerd

         dat rekenen het meest concrete vak van de lagere school is.

 

Voor dit project zoeken wij enthousiaste en zelfverzekerde PABO stagiaires en/of afgestudeerde leerkrachten die het een uitdaging vinden om 1 of meerdere dagen per week in Moengo ondersteuning te bieden bij leerkrachten binnen de klas. Deze ondersteuning bestaat uit:

 

-          het geven van voorbeeldlessen rekenen volgens het directe instructie model

-          observeren van rekenlessen gegeven door de groepsleerkracht

-          het evalueren van deze lessen met de groepsleerkracht

 

Pedagogiek:

 

De HBO pedagoog krijgt in Moengo de gelegenheid mee te werken aan de ontwikkeling, opzet en uitvoering  van de Brede School en Brede Schoolactiviteiten en de opzet van Voorschoolse opvang.

 

 Alle hulp is welkom, voor huisvesting wordt gezorgd.

 

Graag een reactie naar stichtingcottica@gmail.com of telefoon: 010-8483261 of 06-19464973

Voor meer informatie over onze organisatie zie: www.cottica.com

 

Stichting Cottica

Wilfred Riebeek (voorzitter)

 


De organisatie

 

Samenstelling bestuur van stichting Cottica
Wilfred Riebeek (voorzitter)
Theo Pinas (penningmeester)

Marlon Belfor (secretaris)
Marijke Jongaman (plaatsvervangend secretaris)

Johan Ada (plaatsvervangend penningmeester)

Adres: Batavierenstraat 1-3, 3014 JH Rotterdam

Tel. 06-19464973

KVK 24291853

Postbank 8213155


Counterpart in Marowijne

stichting Projecten Ondersteuning Marowijne (POM)
Samenstelling stichting POM

Iwan Vanan (voorzitter)
Letitia Djoe (penningmeester)
Anastacia Mamooi (secretaris)

Rachida Nelstein (projectcoordinator POM)

Marrit Rebel (projectleider Omgaan met Verschillen)

Wilfred Riebeek (adviseur algemeen)

Henk Rebel (adviseur Onderwijs)

Adres: Kap. Chrissilosweg 19, Moengo,district Marowijne

Tel. 341677 of 8513070

Euro rek. 9000191 (De schakel)

SRD rek. 1055108 (De schakel )

Postbus 1266, 3000 BG  Rotterdam, T : (0031) 06-19464973, E: stichtingcottica@gmail.com

 

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Hollantlaan 6, 3526 AM UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0