SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties

 

AANKONDIGING VIERING DAG VAN DE MARRONS 2008

Op zaterdag 4 oktober 2008 organiseert de Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland, SaMON, de jaarlijkse herdenking van de Dag van de Marrons in Nederland. Met deze dag herdenken wij de succesvolle strijd die diverse Marronstammen in Suriname hebben gevoerd tegen onderdrukking en voor vrijheid tijdens en na de slavernijperiode. Door deze strijd was de toenmalige koloniale overheid gedwongen om, na enkele mislukte pogingen,  tussen 1760 en 1767 definitief vredesverdragen te sluiten met de Marrons. Op 10 oktober 1760 is het eerste blijvende vredesverdrag met de Marrons van de Ndyuka stam gesloten. In Nederland vieren we jaarlijks rond de 10de  oktober de Dag van de Marrons. De viering staat dit jaar in het teken van de gewonnen strijd voor erkenning van de grondenrechten van de Marrons en de Inheemsen in Suriname en hoe verder.

Viering Dag van de Marrons 2006 met als Thema Marrons en Gezondheidszorg:

Aids en Malaria bestrijding in het binnenland van Suriname

Een van de artikelen uit het verdrag van 1760 luidt:

"Dat al het gepasserde sal sijn vergete en vergeeve van den dag van heeden af, mits sij bosnegers geen vijandelijkheeden pleege, maar zig als vrienden gedraege teegens de regering deeser landen, alle verdere ingeseetene soo joden als christen sowel sij als alle haare nakomelinge, dan sullen sij aangesien en erkent werde als vrije liede" 

Ruim een eeuw vóór de afschaffing van de slavernij in Suriname, hadden de Marrons zich al vrijgevochten en door de koloniale staat tot "vrije liede" verklaard.

De Dag van de Marrons is in 1981 voor het eerst in Nederland georganiseerd door de Marronstichting Dufuni uit Utrecht onder voorzitterschap van Etho With. Vanaf 1985 is Kensley Vrede  als voorzitter van Dufuni de stuwende kracht achter de viering van de Dag van de Marrons. Dit jaar heeft hij de fakkel overgedragen aan het bestuur van SaMON. Kensley Vrede had ooit gezegd dat hij de Dag van de Marrons zal blijven organiseren tot dat iemand of een groep opstaat die in staat is om het van hem echt over te nemen en voort te zetten. Het feit dat hij de fakkel aan het bestuur van SaMON heeft overgedragen geeft aan dat hij vertrouwen in ons heeft. Wij bedanken hem vooral voor zijn lange staat van dienst in het behartigen van  en opkomen voor de belangen van de Marrons.                                                                                    Viering Dag van de Marrons 2007 met als thema: versterking van het traditionele gezag

 

Voor deze 27ste herdenking in Nederland, willen wij met U allen brainstormen over:

DE GRONDENRECHTEN VAN DE MARRONS EN INHEEMSEN IN SURINAME: IMPLEMENTATIE EN CONSEQUENTIES VAN DE UITSPRAAK VAN HET INTER-AMERIKAANS HOF VAN 28 NOVEMBER 2007.

Waarom dit thema:

  1. Wij willen met exponenten uit de Nederlandse Marrongemeenschap, vertegenwoordigers van private en publieke sectoren uit Nederland en Suriname, vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties, wetenschappers, vertegenwoordigers van de Marrongemeenschappen in Suriname en andere belanghebbenden in Nederland discussiëren en mening vormen over de implementatie en consequenties van de uitspraak van het Inter- Amerikaans Hof van 28 november 2007;
  2. Met de output uit deze conferentie hopen wij aanbevelingen te formuleren voor de Marrongemeenschappen in Suriname en Nederland en de Surinaamse overheid;
  3. Wij hopen dat hierdoor de grondenrechten problematiek in het binnenland van Suriname meer bekendheid buiten Suriname  kan krijgen en dat er meer  Internationale aandacht hiervoor komt.
  4. Wij willen aandacht vragen voor de inspanning die anno 2008 nog nodig is voor gelijke rechten voor alle burgers van Suriname. De vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) die deze zaak met succes bij het Inter Amerikaans Hof aanhangig heeft gemaakt, heeft weer aangetoond dat Marrons strijders tegen onrecht zijn en blijven. Hier mogen alle Surinamers trots op zijn.
  5. Er moet ook nagedacht worden over het garanderen van een duurzaam bosbeheer.
  6. Maar wij moeten ons ook de vraag stellen, hoe wij met z’n allen deze verworven rechten kunnen inzetten in het streven naar een Marrons "gender" evenwicht. Kan dit vonnis de positie van vrouwen in het binnenland versterken en hoe.

De viering van de Dag van de Marrons 2008 bestaat uit 3 delen: (1) een ronde tafelconferentie in de ochtend en een (2) plenaire middag/avondsessie in gebouw Forum Utrecht om daarna het geheel (3) feestelijk af te sluiten in Oase Utrecht .

 

De ochtend sessie van 10.00 uur 14.00 uur: RONDE TAFELCONFERENTIE

Wordt gehouden in het gebouw van Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht en wordt voorgezeten door de bekende Surinaamse journalist de heer Roy Khemradj – sinds 16 juni 2008 hoofd van de Caribische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep .

 

Bij de ronde tafelconferentie willen we met een niet al te grote groep brainstormend antwoorden op een aantal vragen en stellingen formuleren:

-          Welke scenario’s zijn mogelijk bij de implementatie van deze uitspraak;

-           Wat voor consequenties heeft deze uitspraak voor het totale binnenland van Suriname;

-          Hoe zouden de Marrons om moeten gaan met de traditionele verdeling van woon-, werk- en jachtgebieden van bee, lo en stam (groepseigendom), naar individuele eigendommen;

-           Welke plaats zullen de begrippen wakama en foloisima in dit geheel krijgen;

-          Wat betekent dit voor de reeds afgegeven concessies door de Surinaamse regering;

Betekent deze uitspraak dat de gronden eigendommen worden van de Marrons of blijven de gronden in eigendom van de staat;

-          De dorpsgemeenschappen in het binnenland draaien voor een groot deel op vrouwen die het wonen in de eigen dorpen hebben verkozen boven het wonen in een krot in Paramaribo of door sociaal-economische problemen daartoe gedwongen. In het algemeen zijn het vrouwen met opgroeiende kinderen die bovendien hun ziek en of oud geworden (groot)ouders moeten verzorgen. De implementatie van het vonnis zal juist voor deze vrouwen grote consequenties  hebben en of grote voordelen brengen. Hoe kunnen wij met z’n allen deze verworven rechten inzetten in het streven naar een Marrons "gender" evenwicht. Zal dit vonnis daadwerkelijk de positie van vrouwen in het binnenland versterken en hoe.

-          Op  deze en andere vragen en stellingen kunnen wij proberen antwoorden te formuleren.

Voorafgaand aan de discussies zal iedereen, maar in het bijzonder de mannen hun mond moeten houden om naar de introductie van het onderwerp grondenrechten door  Mevrouw Mr. Tania van Velthuizen te luisteren en aansluitend hierop krijgen wij een prikkelende column van een mevrouw Margaretha Malontie, Assembleelid/parlementlid in Suriname uit het district Sipaliwini over de  relatie tussen Marronvrouw, Marrongender evenwicht en het grondenrechtenvonnis van 27 november 2007.

Middag sessie van 14.00 uur tot 19.00 uur:  PLENAIRE GEDEELTE

Wordt gehouden in het gebouw van Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht en de dagvoorzitter is Mr. Edwin Marshall – voorzitter van stichting Surinaams Inspraak Orgaan (SIO).

De officiële opening van deze plenaire vergadering zal worden verricht door de burgemeester van Utrecht, Mr. Aleid Wofsen

Tijdens dit plenaire gedeelte zal naast een toespreek van de Surinaamse minster van Regionale ontwikkeling, de heer Michel Felisi, ook een duo-inleiding worden gehouden door de heren Fergus Mackay van Forest Peoples Programme (FPP), die al 10 jaar juridische adviseur is van de twaalf Saamaka lo en de heer Hugo Jabini, coördinator van de vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG). Er zal ook nog een paar andere korte toespraken worden gehouden afgewisseld met culturele optredens. De plenaire vergadering wordt afgesloten met een paneldiscussie onderleiding van de dagvoorzitter de heer Mr. Edwin Marschall. In het panel zullen zitting nemen: minister Michel Felisi, de heer Mr. Martin Misiedjan, de heer Hugo Jabini, Mevrouw Mr. Tania van Velthuizen, VSG juridisch adviseur de heer Fergus Mackay en mevrouw Margaretha Malontie.

 

Avond sessie vanaf 21.00 uur:  INFORMEEL, FESSTELIJK GEDEELTE

Wordt gehouden in Trefcentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BD Utrecht

Bij dit informeel samenzijn zal gedanst worden op de tonen van bekende Nederlandse Marronmuziekformaties en artiesten. Verder is er een Marronpodium, waar Marrons hun talenten aan het grote publiek kunnen laten zien en verder zullen (Surinaams) Marrons hapjes en drankjes  volop te verkrijgen zijn.

Voor deze herdenking zullen wij naar Nederland uitnodigen:

-          De heren Hugo jabini Adviseur en coordinator de Vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG);

-       Kabiten Banel Asoedanoe uit het dorp Guyaba, vicevoorzitter van de Vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG);

-          De minister van Regionale Ontwikkeling, de heer Michel Felisi;

-          De heer Mr. Martin Misidjan, vicevoorzitter van de Commissie Grondenrechten van het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken;

-          Mevrouw Margaretha Malontie, assembleelid/parlementslid in Suriname uit het district Sipaliwini, een succesvolle Marronvrouw en  “role model” voor andere jonge Marronvrouwen.

 

Relatie activiteiten van SaMON in Nederland en van de VSG in Suriname

In augustus 2007 hebben VSG en SaMON in aanwezigheid van het grootopperhoofd van de Saamaka, Gaama Belfon  een intentieverklaring voor samenwerking getekend. In februari 2008 is SaMON door VSG gevraagd om te helpen de grondenrechten problematiek in het binnenland van Suriname en daar aangekoppeld het vonnis hierover door het Inter-Americaans hof van 27 november 2007 meer bekendheid buiten Suriname  te helpen geven, zodat er meer internationale aandacht hiervoor komt. Dit was de aanleiding om dit thema te kiezen in het kader van de viering van de Dag van de Marrons in Nederland. VSG, ondersteund door de Forest Peoples Programme (FPP) van de heer Fergus Mackay is nadat het vonnis over de grondenrechten bekend is geworden bezig met een informatiecampagne voor mensen in het binnenland van Suriname. De VSG wil hiermee de verschillende dorpen en andere woonconcentraties van Marrons aandoen om hen te  informeren over de betekenis en consequenties van het vonnis. VSG vindt het ook belangrijk dat Marrons in de diaspora op alle fronten de strijd van de Surinaamse Marrons voor gelijke rechten voor alle burgers van Suriname ondersteunen.

 

Voor vragen, opmerkingen en of suggesties kunt  u contact opnemen met:

De heer Isedoor Libretto – coördinator viering DvdM 2008, T: 06 41111970, E: i.libretto@samon.info

De heer Roël Lugard – voorzitter van SaMON, T: 06 51111299, E: r.lugard@samon.info

 


BIJLAGE I  - (CONCEPT) PROGRAMMA

CONCEPT) PROGRAMMA HERDENKING DAG VAN DE MARRONS 2008

 

Datum:                                             zaterdag 4 oktober 2008

 

OCHTEND SESSIE: RONDE TAFELCONFERENTIE

Voorzitter:                                      de heer Roy Khemradj – hoofd van de Caribische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep

Tijd:                                                    10:00 -  14:00 uur

Plaats:                                               Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht

 

10.oo - 10.30 uur                           Ontvangst

10.30 - 11.00 uur                            Registratie en kennismaking

11.00 - 11.30 uur                             Introductie van het onderwerp grondenrechten door mevrouw

Mr. Tania van Velthuizen en een column over de relatie van over de  relatie tussen Marronvrouw, Marrongender evenwicht en het grondenrechtenvonnis van 27 november 2007 van mevrouw Margaretha Malontie, assembleelid/parlementslid in Suriname uit het district Sipaliwini, een succesvolle Marronvrouw en  “role model” voor andere jonge Marronvrouwen.

11.30 -  13.00 uur                            Ronde tafelconferentie over Grondenrechten van Marrons in Suriname en de implementatie van het grondenrechten vonnis van het  Inter- Amerikaans Hof van  november 2007

13.00 -  14.00 uur                           Lunch voor de ronde tafelconferentiegangers

 

 

MIDDAG SESSIE:                       PLENAIRE VERGADERING

Dagvoorzitter:                             Mr. Edwin Marshall – voorzitter van stichting Surinaams Inspraak Orgaan (SIO)

Tijd:                                                    14.00 – 19.00 uur

Plaats:                                               Forum aan de Kanaalweg 86, 3533 HG in Utrecht

 

14:00  –  14.30 uur                         Ontvangst

14.30  –  14:45 uur                         Opening met Apinti bespeeld door Marronmuziek vernieuwer Andre Mosis en eerste culturele optreden door Orsine Walden met Poëzie

14.45    15.00 uur                         Openingstoespraak van de burgemeester van Utrecht , de heer Mr. Aleid Wofsen

15:00  –  15.15 uur                         Toespraak van de heer Kensley Vrede - voorzitter van Stichting Dufuni en de stuwende kracht achter de viering van de Dag van de Marrons in Nederland

15:15  –  15.30 uur                         Toespraak de heer Mr. Martin Misiedjan, vicevoorzitter van de Commissie Grondenrechten van het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken

15:30  –  16.00 uur                         Toespraak van  de Surinaamse minister van regionale Ontwikkeling, de heer Michel Felisi

16.00  –  16.45 uur                         Duo-inleiding door de heren Fergus Mackay van Forest Peoples Programme (FPP), die al 10 jaar juridische adviseur is van de twaalf Saamaka lo en de heer Hugo Jabini, coördinator van de vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) over hun visie op de implementatie van het vonnis van het Amerikaans Hof aangaande de grondenrechten van de Marrons in Suriname

16.45 –  17.00 uur                          P     A     U     Z     E

17.00  –  17.15 uur                          Tussentijds verslag van de commissie Marronhuis die in Nederland de mogelijkheid moet nagaan voor het opzetten van een centrum voor Onderzoek, Studie en Documentatie over de Marrons

17.15  –  17.30 uur                          Presentatie van de bevindingen uit de ronde tafelconferentie

17:30  –  17:45 uur                         Culturele optredens van Justice Smits met Poezie en Joyce Makelia met zang

17.45  –  18.45 uur                         Paneldiscussie onderleiding van de dagvoorzitter de heer Mr. Edwin Marschall. In het panel zullen zitting nemen: minister Michel Felisi, de heer Mr. Martin Misiedjan, de heer Hugo Jabini, Mevrouw Mr. Tania van Velthuizen, VSG juridisch adviseur de heer Fergus Mackay en mevrouw Margaretha Malontie.

18.45 – 19.00 uur                           sluiting officieel gedeelte met Apinti

 

AVOND  SESSIE                          INFORMEEL, FEESTELIJK GEDEELTE

Tijd:                                                    Vanaf 21.00 uur          

Plaats:                                              Trefcentrum Oase, Cartesiusweg 11, 3534 BD Utrecht

 

Dansen op de tonen van bekende Marronmuziekformaties en artiesten in Nederland. Verder is er een Marronpodium en er zullen (Surinaams) Marrons hapjes en drankjes volop te verkrijgen zijn.

 

Cultureel

20.00  – 21.00 uur                          Inloop + Informatiemarkt met boeken, kunstwerk en andere Marrons artikelen

21.00  – 21.30 uur                          Welkomstwoord door  Sheila Landveld – Master of ceremony

21.30  – 22.00 uur                          Agii Pii Sii Aleke show

22.00 – 22.30 uur                           Sangafi - jongeren met moderne marrondansstijlen

22.30 – 23.00 uur                           Matwitwi – traditionele Marrondans 

 

Dansmuziek

23.00 – 23.45 uur                           Tweede Kamer                                            

24.00 – 24.45 uur                          Kon Swiet’ Mie                                            

01.00 – 01.45 uur                           Aviong Boys -                muziek voor jongeren              

02.00 – 02.45 uur                          Gastzangers Paul van Dalen, Ernie Seedo en William Souvenir met muzikale begeleiding van Jong Cosje

03.00 – 04.00 uur                          Young Cosje

 


  

VIERING DAG VAN DE MARRONS 2008 WORDT GEORGANISEERD DOOR:

 

SaMON: Vereniging Samenwerkende MarronOrganisaites Nederland

“Samen voor de zaak van de Marrons”

 

 

En wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Utrecht: ”Je vindt het pas echt in Utrecht”

 

FORUM: ”Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling”

 

Oxfam Novib: ”Een rechtvaardige wereld. Zonder armoede”

 

CORDAID: ”Geloven dat het kan”

 

ZZg: ”Samen in actie voor de ander”

 


 

BIJLAGE III: SAMENVATTING GRONDENRECHTEN VONNIS 27 NOVEMBER 2008

 

De Vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG) is een vertegenwoordigende organisatie van traditionele Saamaka bestuurders. VSG werd opgericht in maart 1998 in antwoord op toenemende druk van multinationale houtkapmaatschappijen en het uitblijven van de Surinaamse regering om de rechten op hun voorouderlijke gronden te erkennen en te respecteren. De VSG vertegenwoordigt momenteel 61 Saamaka dorpen met een totale bevolking van ongeveer 35.000 personen. VSG vertegenwoordigt dus de Saamaka, de grootste Marronstam in Suriname.

 

Door een toeval kregen de Saamaka gezagsdragers in 1996 in de gaten dat de gronden, waarop ze al generaties lang woonden, werden uitgegeven zonder ze daarin te kennen. Dit heeft ertoe geleid dat ze nu, ruim tien jaren later, al drie keer voor hun grondenrechten naar het Inter-Amerikaanse Hof zijn getogen.

 

In het dorp Wan Hati werd de VSG opgericht en de belangrijkste afspraak was toen, dat de gezagsdragers altijd als één man naar buiten zouden treden. De eerste voorzitter, kapitein Abeli van het dorp Kambaloea, hamerde hierop. Het doel was om de belangen van de Saamaka te behartigen en in het bijzonder op te komen voor wettelijke erkenning van de grondenrechten. VSG werkt sinds 1997 samenwerkt met:

-          de Forest Peoples Programme (FPP). De heer Fergus McKay – advocaat van de VSG in de zaak over de grondenrechten van de Saamaka tegen de staat Suriname werkt voor deze organisatie;

-          Het Koninklijke Instituut voor de Tropen (KIT). Zij financieren een boek dat in het Nederlands zal worden uitgebracht over het grondenrechten vonnis;

-          Oxfam Novib heeft de strijd van de VSG financieel ondersteund en werkt nog steeds samen met de VSG;

-          Rainforest Foundation US;

-          Oro Verde, het Groene Goud, een Duitse organisatie;

-          Amazon Alliance;

-          De vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS);

-          Mensenrechtenbureau Moiwana’86 Suriname.

 

In het vonnis is de staat Suriname verplicht om uiterlijk 28 februari 2008 te beginnen met de demarcatie van het gebied van de 12 Samaaka lo’s. Deze afbakening van het gebied moet binnen drie jaren klaar zijn. Het Hof heeft verder bepaald dat de Staat ook de proceskosten van 70.000 US dollar van de VSG moet vergoeden. Het vonnis moet verder worden vertaald in het Nederlands en via radiostations en dagbladen openbaar worden gemaakt.
De Staat moet een fonds oprichten voor de ontwikkeling van de woongebieden van deze mensen. Het fonds moet onderwijs, huisvestings- , landbouw, Electra en water- en gezondheidsprojecten financieren. Binnen een jaar moet de Staat al 225.000 US dollar voor het fonds hebben toegewezen. Gedurende 3 jaar moet in totaal 600.000 US dollars voor dit fonds worden toegewezen.

De Staat mag verder slechts in gemeen overleg met de Samaaka economische activiteiten hun woongebied ontplooien en laten ontplooien.

De nationale wetgeving moet aangepast worden zodat de eigendomsrechten van de Samaaka daarin vast gelegd kan worden conform hun leefgewoontes en tradities. Deze aanpassing van de wet moet in overleg met de belanghebbenden gebeuren.

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0