SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON  |  Activiteiten  |  Beleidsvelden  |  Nieuws  |  Lidorganisaties

 

SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Na de eerste berichten over de watersnood in grote delen van het Surinaamse binnenland in mei 2006, hebben vijf Marronorganisaties in Nederland het initiatief genomen om de krachten te bundelen en om te bezien wat zij kunnen betekenen in de noodhulpfase en de fasen erna.  

De ervaren noodzaak voor samenwerking, leidde in augustus tot bundeling van 10 Marron organisaties voor intensievere samenwerking en coördinatie.   Op deze manier kunnen Marron organisaties hun invloed en deskundigheid beter inzetten voor de Marrongemeenschappen. SaMON wil de lidorganisaties zodanig faciliteren en toerusten opdat zij beter in staat zullen zijn om hun statutaire doelstellingen te realiseren.                                       Bijeenkomst in Zeist op 30 mei 2006 i.v.m. de watersnood: vLnR: dhr. W. Riebeek,  dhr.  S.Main,

                                                                                                                         dhr. C. Leune, dhr. H.With,  dhr. R. Lugard en dhr. A. Schalkwijk

 

Het doel is  om in en vanuit Nederland de maatschappelijke participatie van de Marrons in Nederland en Surinaamse te bevorderen. 

 

SaMON heeft een aantal pijlers m.b.t. het te ontwikkelen beleid voor de komende jaren geformuleerd:

  • Draagvlakbevordering  en communicatie in Nederland, w.o.:  deskundigheidsbevordering van lidorganisaties;  uitwisselingsprogramma’s tussen Nederland en het binnenland van Suriname;

  • Onderwijs:  voorschoolse activiteiten voor Marron kinderen; studiefonds voor Surinaamse Marron studenten;  vakopleidingen in het binnenland en stimulering van computergebruik bij Marronkinderen;

  • Gezondheidszorg in Suriname, w.o.: ouderen - en mantelzorg van Marron ouderen; voorlichtingsprogramma’s over HIV/Aids, Malaria en milieu vervuiling;

  • Economie: stimulering van de lokale economische activiteiten en de voedselzekerheid in het binnenland van Suriname;

  • Jeugd- en jongerenwerk onder de Marrons.                                                                                                                                                                                                             Kennismaking met minister Felisie in Rotterdam op 23 September 2006:  vLnR: dhr. L. Pavion, Mw. P. Meulenhof,

                                                                                                                                             dhr. J. With, minister M. Felisi van RO - Suriname, dhr. R. Lugard, dhr. M. Aboikoni en dhr. S. Main

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0