SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties 

 

Stichting Cottica

 

Een van de problemen is dat veel jonge mannen uit het gebied wegtrekken, op zoek naar werk. Hierdoor worden gezinnen uit elkaar gerukt en gaan veel normen en waarden op den duur verloren. Stichting Cottica wil dit voorkomen door het gebied tot ontwikkeling te brengen en de bewoners de gelegenheid te geven in hun eigen vertrouwde gemeenschap een menswaardiger bestaan op te bouwen.

Stichting Cottica wil dit onder andere realiseren door:

Het isolement van het Cotticagebied te doorbreken, door scholen in Nederland en Suriname met elkaar in contact brengen met als doel een culturele- en kennisuitwisseling en daarmee het onderwijs in het gebied op een hoger peil te brengen.

De economische weerbaarheid van het Cotticagebied vergroten door een fonds in het leven te roepen, dat de taak heeft de mensen die een eigen bedrijfje willen opzetten, op coŲperatieve basis financieel te ondersteunen. Met de aflossingen van de leningen kunnen dan in de toekomst weer nieuwe starters geholpen worden.

Faciliteiten voor kinderopvang zijn niet aanwezig in het Cotticagebied, waardoor vrouwen zich nauwelijks kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarkt en steeds financieel afhankelijk blijven. De stichting wil onder andere de dorpsgemeenschappen helpen deze kinderopvang faciliteiten op te zetten.

Maar we willen vooral de mensen daar ondersteunen hun ideeŽn zelf te realiseren.

U kunt ons daarbij helpen, door donateur te worden.

Postbank GIRO 8213155,
ten name van Stichting Cottica,
Postbus 1266 ,
3000 BG te Rotterdam

 

Voor meer info: www.cottica.com

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0