SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties 

 

DUFUNI - Landelijke stichting der Marrons Nederland

Goeree 108
3524 ZZ Utrecht
Telefoon: 030-2899597 of 06-22 22 73 96

De stichting werd in 1981 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van Marrons in Nederland en in Suriname.

Hedendaagse Marrons zijn nakomelingen van de mensen die zich ten tijde van de slavernij in de rimboe van Suriname hebben teruggetrokken, zich in stamverband hebben georganiseerd en verzet en strijd gevoerd tegen de slavernij maatschappij. Kortom: Marrons zijn nakomelingen van de vrijheidsstrijders tegen slavernij in Suriname.

Ruim honderd jaar voor de algehele afschaffing van de slavernij in Suriname waren de Marrons reeds vrije mensen. Door de hevige strijd en verzet van de Marrons, zag de toenmalige koloniale overheid zich genoodzaakt vrede met deze bevolkingsgroepen te sluiten. Er werden voornamelijk vredesverdragen(tractaten) gesloten met de drie grootste stammen, respectievelijk de stam der Auccaners in 1760, met de stam der Saramaccaners in 1762 en met de stam der MatuariŽrs in 1767. Het tekenen van de tractaten hield onder meer in, dat partijen elkaar niet meer zouden aanvallen en dat de Marrons vrije mensen waren; zij werden niet langer beschouwd als eigendom van de slavenhouders en men mocht elkaars gebieden op voorwaarde betreden.

De nakomelingen van Marrons leven in stamverband, voornamelijk in het oostelijk en zuidelijk deel van de republiek Suriname. Deze mensen, onder verdeeld in een vijftal hoofdstammen, leven voornamelijk volgens de oorspronkelijke Afrikaanse tradities in het Surinaamse binnenland. Deze vertoont veel overeenkomsten met de Ghanese cultuur. Aan het hoofd van elke stam staat een grootopperhoofd, Granman, genoemd.

De stichting Dufuni(uitspr. Doefoeni) heeft steunfuncties in de provincies Brabant, Groningen, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Om gerichter aan de realisering van haar doelstelling te kunnen werken, is de stichting in zeven werkcommissies onderverdeeld, namelijk:

- Commissie Jongeren;
- Commissie Vrouwen en emancipatie zaken;
- Commissie Onderwijs en opvoeding;
- Commissie Gezondheid en Ouderenzorg;
- Commissie Culturele zaken;
- Commissie Voorlichting en communicatie;
- Commissie Hulp aan Suriname.


De commissie Hulp aan Suriname voert acties in Nederland ten bate van onder anderen scholen, bejaarden en zieken in het binnenland van Suriname. Hiervoor worden bijvoorbeeld scholen, verpleeg- bejaarden tehuizen, ziekenhuizen, andere instellingen en fondsen benaderd.


Namens het bestuur

Kensly Vrede,
voorzitter

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0