SaMON !!!!!!!!!! Samen voor de zaak van de Marrons

 

Contact | Sitemap | Home  

Over SaMON   |   Algemeen   |   Beleidsvelden   |    Nieuws   |   Lidorganisaties 

 

Vereniging Marron Jeugd en Jongeren Nederland (MJJN)

Doelstelling

De MJJN is de landelijke jeugd en jongeren vereniging van, voor en door Surinaamse Marron jeugd en jongeren in Nederland en Europa.

De vereniging richt zich op die activiteiten waarin jeugd en jongeren kunnen komen tot onder andere:

het krijgen van inzicht in de cultuur en geschiedenis van Marrons;
ontmoeting van jongeren, en van Marron jeugd en jongeren in het bijzonder, in en buiten Nederland;
zelf en medeverantwoordelijkheid ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen;
ontspanning en ontwikkeling van hun creativiteit en identiteit: en bevorderen van hun maatschappelijke participatie en integratie in zowel de Nederlandse samenleving als ook in Europees verband.

Doelgroep

De MJJN richt zich op alle jeugd en jongeren tot de leeftijd van 26 jaar.

Ze wil een plek zijn, waar jeugd en jongeren, hun ouders en vrijwilligers op een speelse en ontspannende manier kennis kunnen maken met de Marrons en hun cultuur en traditie in Nederland, als vertrekpunt van hun functioneren in de Nederlandse (multiculturele) samenleving.

Organisatie

MJJN kent als vereniging een Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV komt minimaal 1 keer per jaar bijeen. Zij benoemt de bestuursleden op voordacht van het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en leidt de werkorganisatie, die de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging verricht en, het vastgestelde werkplan uitvoert. MJJN werkt vanuit haar bureau aan de Schiekade 830, te Rotterdam. Ze heeft momenteel een fulltime en een parttime kracht in dienst.

www.maroonyouth.nl

 

Naar boven

Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland ( SaMON): Maliebaan 13, 3581 CB UTRECHT

Opgericht: 05 april 2007; KvK: 30225308; Rabobank rekening: 133562514; E: info@samon.info; W: www.samon.inf0