Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

15 oktober 2005

De heer Frans de Lange - wethouder in gemeente Harderwijk is benoemd als beschermheer van onze stichting

De beschikking

Heden, zaterdag 15 oktober 2005, hebben wij  zijnde het bestuur van Stichting Ontwikkelingsprojecten Midden Suriname, Teeifuka  U, de heer Frans de Lange, wethouder in gemeente Harderwijk, in de vergadering gehouden aan de Stationlaan 12, in Harderwijk, benoemd tot beschermheer van onze stichting. Vanwege uw goede naam en bekendheid, alsmede uw positie in de Harderwijkse samenleving, hopen wij dat u mee kunt werken aan de naamsbekendheid van onze stichting, zodat zij een gezicht naar buiten toe krijgt. Een beschermheer is geen statutair lichaam en kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het doen en laten van de stichting. De beschermheer wordt alleen geacht een boegbeeld en visitekaartje van onze stichting te zijn. Wij spreken de hoop uit dat u in uw contacten met de buitenwereld de belangen van onze stichting zult willen behartigen, dat u de stichting zal blijven steunen zoals u tot nu toe hebt gedaan en dat wij met u een vruchtbare samenwerking kunnen ontwikkelen en voortzetten.
Het bestuur van stichting Teeifuka

Terug naar boven