Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Stichting Teeifuka distribueert 120 complete computers begin augustus 2007 in Suriname

Op donderdag 5 juli 2007 jl. is een boot met een 20 ft container van stichting Teeifuka van Nederland naar Suriname vertrokken.

De container met een inhoud van 33 kuub is volgeladen met ruim 120 (honderd en twintig complete gebruikte computersystemen; schoolmeubilair, dozen met schoolbenodigdheden, speelgoed en andere losse goederen.

De computers en schoolmeubilair zijn door de vereniging van Christelijke Scholen VCO in Harderwijk gedoneerd. De computers zullen vooral worden beschikbaar gesteld aan Marron universiteitsstudenten en VWO scholieren, maar ook aan een aantal scholen met veel Marronkinderen. Het meubilair is bedoeld voor de basisscholen in de dorpen Guyaba en Nieuw Aurora aan de bovenloop van de Suriname rivier en het speelgoed gaat naar de voorschoolse activiteiten (VSA), die nu al bijna anderhalf jaar in het dorp Nieuw Aurora draait. Met deze VSA probeert stichting Teeifuka de kinderen die niet op de reguliere basisschool kunnen worden geplaatst, op speelse manier te laten deelnemen aan het onderwijsproces. Het moto is “MI PEH HEN DA MI LEEY” (mijn spelen is mijn leren). Doordat de kinderen in het binnenland pas heel laat (5/6 jaar) in aanraking komen met het moderne onderwijs en ook nog in een vreemde taal, ontstaat een grote achterstand in ontwikkeling. En ook omdat de meeste ouders laag opgeleid zijn, er geen zaken zoals televisie, educatieve spelletjes of een peuteropvang zijn, blijft er een grote gat tussen “hut en basisschool”.  Het project is opgezet om de overgang van het hutleven en de basisschool voor deze kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Stichting Welzijn op maat in Harderwijk heeft het volledig taalstimuleringsprogramma  - opstapje - aan stichting Teeifuka gedoneerd speciaal voor dit VSA project. Op de VSA zitten nu 64 kinderen van 3 t/m 5 van het dorp Nieuw Aurora.

Verder heeft Actiegroep Watersnoodramp IJsselmonde voor Suriname (WIJS) heel veel schriften ter beschikking gesteld voor de schoolkinderen van de dorpen Guyaba en Nieuw Aurora. De heer Leonard Pavion van WIJS zal in de maand augustus 2007 in Suriname zijn om deze schriften aan de schoolkinderen te overhandigen.

Naast deze officiële instanties hebben heel veel individuele personen goederen beschikbaar gesteld. Bedrijven en personen die deze containeractie willen steunen, kunnen hun vrijwillige financiële bijdrage storten op giro 9697935 t.n.v. stichting ontwikkelingsprojecten Suriname (Teeifuka) in Nederland of op Godo rekening 563510 in Suriname. eze containeractie wordt onder de paraplu van de Samenwerkende Marronorganisaties Nederland, afgekort SaMON - www.samon.info - uitgevoerd. Binnen SaMON werken nu 11 Marronorganisaties in Nederland samen.

De boot komt rond eind juli 2007 in Suriname aan en Marron studenten en scholieren in Suriname die in aanmerking willen komen voor een goed werkende computer kunnen contact opnemen met de voorzitter van Teeifuka Suriname - heer Muree Jabini op telefoonnummer 8529626.

De computers zullen op zaterdag 11 augustus 2007 in de wijk Latour worden gedistribueerd. De exacte plaats wordt heel binnenkort bekendgemaakt.

 

Terug naar boven