Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

 ABI-OPO WOWOYO 2007

netwerken .   presentatie .   verkoopkansen .   zaken doen .   informatie

 

 

Download hier de flyer en het inschrijfformulier van de Abi-opo woyoyo in pdf-formaat

 

Ovaal: Een zaken- en handelsbeurs voor Marron en Inheemse ondernemers, in als buiten Suriname.

Thema:

Vooruitgang door bundeling

 

Wanneer?

4, 5, 6 en 7 oktober 2007

 

Waar?

KKF-Beursterrein in Suriname

  

Missie:

Met de ABI Opo Wowoyo streeft de Associatie van Binnenlandse Industrielen (ABI) ernaar om Marron en Inheemse ondernemers en professionals zichtbaar te zetten op de kaart van ondernemend Suriname.

 

Doel:

Het bieden van een markt aan Marron en Inheemse ondernemers die hen in de gelegenheid stelt (meer) bekendheid te geven aan hun activiteiten. 

 

De ABI Opo Wowoyo 2007

7 tot en met 9 oktober 2005 stond het Beursterrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in het teken van de ABI Opo Wowoyo 2005, georganiseerd door de Associatie van Binnenlandse Industrielen (ABI) in samenwerking met de Stichting 10 oktober 1760. Met ruim 3300 bezoekers en de deelname van meer dan veertig bedrijven overtrof de eerste editie alle verwachtingen. Inmiddels is het verzoek vanuit de samenleving sterk en duidelijk: de ABI Opo Wowoyo vult een bijzonder ‘gat’ en mag niet meer ontbreken in de agenda van elke ondernemer. De ABI geeft hieraan gehoor en heeft de ABI Opo Wowoyo 2007 dit jaar gepland voor 4, 5, 6 en 7 oktober 2007. De opzet is uitgebreider en professioneler dan de vorige.

 

 

Lees op uw gemak het belang en de voordelen van de ABI Opo Wowoyo 2007 goed door. Wij hopen u dit jaar (wederom) als deelnemer en/of sponsor te mogen begroeten op deze zaken- en handelsbeurs voor Marron en Inheemse ondernemers. 

 

 

Achtergrond ABI Opo Wowoyo

De ABI-Opo Wowoyo is voor het eerst gehouden op 7, 8 en 9 oktober 2005 als één van de activiteiten in het kader van de 31ste Viering van de Dag der Marrons in 2005. Het doel was Marronjongeren te wijzen op de mogelijkheden van het ondernemerschap door hen rolmodellen te presenteren. Als thema werd toen gekozen ‘Sabi anga Du na Kon na Fesi’ oftewel ‘Weten en doen is vooruitgang’. Aan deze beurs namen ongeveer veertig ondernemers deel, uit vershillende branches. Door het succes en de belangstelling vanuit de samenleving wordt de ABI Opo Wowoyo dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Ook is gepland om deze activiteit te maken tot een tweejaarlijkse gezien de enorme inspanningen die met de organisatie gepaard gaan. De ABI Opo Wowoyo is een concept om de Marrons en Inheemsen (de twee meest achtergestelde groepen in Suriname) te stimuleren in hun bedrjfsvoering. Daarnaast moet de beurs een springplank zijn voor startende en opkomende ondernemers uit deze groepen.

 

Redenen om te kiezen voor de ABI Opo Wowoyo binnen uw marketingmix:

 

ü  Het binnenhalen van nieuwe kansen en nieuwe klanten

ü  Presentatie van uw bedrijf

ü  Benadrukken van bedrijfs- en merkimago

ü  Demonstraties van producten en diensten

ü  Introduceren van nieuwe producten aan een groot publiek

ü  Het invloed uitoefenen op het persoonlijk contact met de doelgroep vergroot uw kansen

ü  Het verstevigen van contacten met bestaande relaties

ü  Media-aandacht genereren

 

Waarom moet u participeren met de ABI Opo Wowoyo?(als deelnemer en/of sponsor)

Een geintegreerde aanpak is de basis voor succes. Deelname aan de ABI Opo Wowoyo 2007 levert, net als de specifieke voordelen die beurzen bieden, een grote bijdrage aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Daarom hoort in uw marketingplan ook de ABI Opo Wowoyo te zijn opgenomen. Een beurspresentatie is immers geen doel op zich. Het moet een middel zijn in de totale promotiecampagne. Juist door de inzet van andere instrumenten, verhoogt u de scoringskansen van uw bedrijf. ABI Opo Wowoyo 2007 biedt u een gevarieerde markt. Met de opzet van de beurs (zie pagina 4) wordt u zeker gezien:

 

ü  Ondernemers ontmoeten ondernemers

Op de beurs ontmoet u vertrouwde zakenrelaties, maar u maakt ook kennis met interessante nieuwe ondernemers. Verder krijgt u een actueel beeld van het gevarieerde aanbod in producten en diensten. Deelname aan de ABI Opo Wowoyo biedt u de kans uw bedrijf in een open en ontspannen sfeer te presenteren.

 

ü  Netwerk en verkoopkansen

In een inspirerende omgeving als de ABI Opo Wowoyo 2007 bouwt u aan uw zakelijk netwerk. Volop kansen om uw foto abinetwerk te onderhouden, te verstevigen, maar ook om nieuwe contacten te leggen. Zeker in deze huidige tijd is het van belang om tijd te maken om met (mogelijk) afnemers en/of relaties van gedachten te wisselen. Een van de belangrijkste aspecten in zaken doen is het ‘gunnen’ en het elkaar kunnen. 

 

ü  Otdekt het hart van uw branche

Deelname aan de ABI Opo Wowoyo 2007 biedt meer dan verkoopresultaat. Het is een zeer efficiente manier om uw bedrijfstak in één keer te doorgronden. Het persoonlijke contact biedt perfecte mogelijkheden voor marktonderzoek. Denk alleen al aan de onderlinge contacten met de overige deelnemers.

 

1. Uw klanten

-          inventariseer de wensen van klanten en prospects

-          test nieuwe producten uit

-          vergroot de database van prospects

 

2. Uw concurrent/collega

- onderzoek de marktpositie van concurrenten

- blijf up-to-date met betrekking tot innovaties

- bevestig uw aanwezigheid in de markt

 

3. Uw onderneming

- ontmoet mogelijke agenten en resellers

- initieer nieuwe samenwerkingsverbanden

- weef nieuw personeel

- laat zien dat het prettig is om in uw bedrijf te werken

 

Het gezicht van de ABI Opo Wowoyo 2007 

De beurs heeft een andere aanpak dan die van 2005. Bij de opzet wordt uitgegaan van een educatief en informerend karakter. Er wordt primair uitgegaan van een beursbezetting bestaande uit:

-         bedrijven (maximaal zeventig) uit de verschillende branches

-         gezondheids- en belangenorganisaties

-         ministeries

-         onderwijsinstellingen

 

Opmerking:

Alleen die ministeries, NGO’s en onderwijsinstellingen die een directe band hebben met het binnenland zullen in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan de ABI Opo Wowoyo 2007.

 

Naast de beursstands zal veel aandacht worden gegeven aan de volgende grote activiteiten:

1. Ervaar de Marron cultuur

Ruim 20.000 schoolkinderen van het lager onderwijs en 20.000 van het voortgezet onderwijs zullen in de gelegenheid worden foto abi2gesteld om de Marroncultuur intens te ervaren. Op het beursterrein zal een grote hal worden opgezet (de opzet van een dorp) en in tweeen verdeeld worden. Aan de ene kant zullen de bezoekers kunnen zien hoe boten, drums, pangi’s, kwak en cassavebrood etcetera worden gemaakt. Terwijl zij aan de andere kant zullen kunnen meemaken hoe het leven in een dorp is. Het wordt een simulatiedorp dat de bezoekers moet voeren naar de werkelijkheid (een vrouw die voor haar hut zit, mensen aan de rivier, een gran krutu...). Afhankelijk van de middelen zullen aanpassingen gepleegd worden. De eerste opzet een levendig museum te creeeren waar ‘het leven in een dorp’ intens kan worden ervaren.   

 

 

2. De entertainment tent

In deze tent zullen de bezoekers kunnen kennismaken met Marronzang- en dans. Zij zullen hier in de gelegenheid worden gesteld workshops te doen. Dit onderdeel moet meer bekendheid geven aan deze vorm van cultuur en de waardering daarvoor vergroten. 

 

Deze twee extra aanvullingen van de beurs zijn in het bijzonder meer gericht op de schooljeugd die hierdoor meer inzicht zal krijgen in de cultuur van de Marrons.

 

3. Het Beurs Cafe. Deze tent zal ingericht worden als een cafe, waar ondernemers en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen. Daarnaast zullen financiele instellingen ruimten geboden worden om zij die behoeften aan hebben van de nodige informatie te voorzien. Ook zullen organisaties worden geaccommodeerd om informatie te verstrekken aan ondernemers betreffende het ondernemen. Het cafe is tevens een ontmoetingsplek voor hoogwardigheidsbekleders die op een rustige en comfortable manier van de beurs willen genieten. 

 

De fee voor deelname aan de beurs is 150 US$ of (420 SRD) – standgroott is 3 bij 3 meters, inclusief elektra en basisbekleding. Individuen die eten en drank willen verkopen betalen 225 US$ of (630 SRD)

 

Time-table

Febr – eind april ‘07

Opstellen/Finanliseren plan ABI Opo Wowoyo 2007

Eind april – 2e week mei

  1. Benadering sponsors

  2. Offertes opvragen van dienstverleners

Mei

Schriftelijke mededeling aan instituten en bedrijven voor deelname en uitnodiging voor teach-inn

1 juni ‘07

1e teach-inn/openstelling inschrijving

Eind juni

Definitieve afspraken met sponsors

29 juni ‘07

2e teach-inn / inschrijving tot 31 juli

1e week juli

Start 1e deel media-campagne

6 juli ‘07

1e meeting met hulpkrachten

 

Start 2e deel media-campagne

Juli – eind augustus

opstellen beursprogramma / definitieve deelnemerslijst opmaken / indeling beursterrein opmaken / logistieke werkzaamheden verfijnen

Begin september

Start 3e deel media-campagne (intensief)

Sept- 3 oktober

Laatste zaken (logistiek) in place brengen

 

4,5,6 en 7 oktober

ABI OPO WOWOYO 2007

12 oktober

Evaluatie cie

15 oktober

Evaluatie met deelnemers

 

evaluatie met deelnemers

15 – 31 oktober

Samenstellen en finanliseren eindverslag / controle

financieel verslag / dankbrieven aan sponsors en

deelnemers

 

  

Terug naar boven