Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Derde hulpgoederenactie een groot succes - 22 maart 2006     FOTO'S

Vanaf december 2003 is onze stichting begonnen met ontwikkelingsprojecten in het Surinaamse binnenland.

Dit jaar hebben we (Gieni Schuiteman, Anne Kloosterman en Roël Lugard) een bezoek gebracht aan Suriname van 02 maart t/m 16 maart in verband met onze derde hulpgoederenactie.

De 15 kuub hulpgoederen die wij in Nederland hebben ingezameld, hebben we daar gedistribueerd. Wij hebben een paar Marrons in Paramaribo geholpen aan computers. Verder hebben we servies, kleren, schoenen, spullen voor de medische post en schoolbenodigdheden, en andere gebruiksartikelen naar het binnenland gebracht. De coordinatie van deze derde hulpgoederen actie lag in handen van onze zusterstichting "Teeifuka Suriname". Dankzij de heren Muree Jabini en Clifton Lugard, mogen we nu van een geslaagde actie spreken.

Het educatiecentrum is in gebruikgenomen. Dit gebouw is met financiële steun van basisschool Het Baken, NOVIB en SkaN gerealiseerd.

Het Bouwteam bestaande uit Taey, Baiteh, Badelah, Nitó, Wijntijn, Rievee, Kaama, Dessy, Strongo en Iwani, heeft op een vakkundige manier een degelijk gebouw daar neergezet. Met weinig geld en veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen is het hun gelukt.

In het gebouw hebben we een museum opgezet. Wij hebben traditionele gebruiksvoorwerpen aangeschaft. De bedoeling hiervan is om deze zaken voor onze kinderen en andere mensen te bewaren.

In het dorp hebben we gesprekken gevoerd met de predikant van de Kerk de heer Aminba, de schoolleiding, de bestuursopzichter, het personeel van de medischepost en het dorpsbestuur.

Tijdens ons bezoek hebben we ook gesprekken gevoerd met de Gaama Belfon van de stam der Saamaka (Koning). Gaama Belfon heeft via ons een verzoek gedaan aan de vrouwen van het boven Suriname gebied om een vergadering (kuutu) te beleggen zodat ze gezamenlijk met voorstellen kunnen komen. Zo hoop hij dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het gebied van de Saamaka. De onderwijzer mevrouw Dorien Lugard heeft hierover een aanbevelingsbrief van de Gaama mogen ontvangen.

Er is ook een gesprek geweest met de minister van Regionale Ontwikkeling de heer Michel Felisie. Minister Felisie heeft ons alle medewerking toegezegd. Wij hebben ook gesprekken gevoerd met de Hydroloog, Dr. S. Naipal van de Anton de Kom Universiteit. Dr. Naipal heeft plannen gemaakt om in een paar gebieden in het binnenland energie op te wekken door middel van waterkracht en wij hopen met hem, een van deze projecten in de omgeving van Nieuw Aurora, Tyalikonde en Gunzi uit te voeren. Ook met de Vereniging van particuliere Sociale Instellingen (VPSI) hebben we gesproken. De heer Dennis Libretto en anderen zijn in VPSI verband in het binnenland bezig onder de paraplu van Unicef projecten gericht op kinderen uit te voeren.

In het educatiecentrum dat nu voor de mensen in het gebied in gebruik is genomen zullen een paar activiteiten worden ontplooien:

  1. De ruim 80 kinderen van 4 en 5 jaar, die niet naar school kunnen, omdat er geen leslokalen en onderwijzers voor hen zijn, zullen na de paasvakantie in dit gebouw door 2 Amerikaanse Peacecorps medewerkers worden opgevangen voor kleuteronderwijs.

  2. De kinderen van de vijfde en zesde klas (groep 7 en 8) zullen 1 keer per week computerlessen van deze zelfde mensen krijgen.

  3. Voor alle kinderen zullen educatie Nederlands televisie programma’s worden uitgezonden, om de Nederlandse taal te stimuleren. Het Nederlands is de voertaal in Suriname, maar omdat de kinderen thuis hun moedertaal spreken en alleen op school in aanraking komen met het Nederlands geeft dat problemen in hun verdere studie. Met deze televisie programma’s willen we ervoor zorgen dat ze meer Nederlands gaan horen, waardoor ze het beter gaan begrijpen en spreken.

  4. In het gebouw staat momenteel een kopieermachine om schoolwerk te vermenigvuldigen, 3 naaimachines die de vrouwen in het gebied kunnen gebruiken, gereedschappen waaronder een betonmolen die de lokale bevolking kan gebruiken en verder gelegenheid om te vergaderen, trainingen te organiseren, recreatieve activiteiten te houden, etc.

  5. Binnen een jaar zullen we met financiële steun van SkaN een materialen verwerkingsprojecten in het gebied opzetten, waar werk voor ruim 12 personen zal zijn;

  6. Samen met de Harderwijkse architect de heer Anne Kloosterman, zijn wij een huisvestingsprojecten aan het bestuderen en hopen dit project in de toekomst in samenwerking met CWS-Harderwijk uit te voeren.

 

Omdat hulpgoederenactie III, zo goed is gegaan, zijn we nu al weer begonnen met het inzamelen van spullen. De lokale bevolking hebben aangegeven, veel meer belang te hechten aan zaken zoals servies, bestek, pannen, lakens, knuffels, kleren, schoenen, etc. Voor de schoolgaande jeugd in Paramaribo willen we zoveel mogelijk computers en randapparaturen inzamelen. Mensen die spullen willen geven, kunnen contact met telefoon 0651111299 maken of mailen naar stichting@teeifuka.nl.

Terug naar boven