TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Inzamelingsactie gebruikte computers voor studenten in Suriname

 

In de maand augustus van dit jaar heeft onze stichting 120 computers kunnen distribueren aan studenten van de universiteit  en het VWO in Suriname. Deze computers heeft de Vereniging van Christelijke scholen (VCO) in Harderwijk beschikbaar gesteld.

De computers zijn vooral aan studenten van Marron afkomst beschikbaar gesteld omdat zij uit het binnenland van Suriname naar Paramaribo gaan en niet in staat zijn om een computer te kopen. Hun ouders die in het binnenland achterblijven hebben geen werk en zijn niet in staat om een computer voor hun kinderen te kopen, terwijl deze kinderen voor hun studie wel een computer nodig hebben. Omdat bij de Marrons de familieband heel hecht is, betekent het dat als een student via onze stichting een computer krijgt, zijn/haar nichten, neven, broers en zusters ook gebruik hiervan kunnen en mogen maken. Met een computer helpen wij dus alle studenten binnen een familie.

Er is dus veel vraag naar computers bij studenten in Suriname. Daarom vragen wij u om uw gebruikte computers aan ons te willen schenken t.b.v. van deze studenten in Suriname. Randapparatuur, zoals printers en scanners, is ook welkom.

 

Wij willen in december 2007 een container van 40 ft naar Suriname sturen. Naast de computers die wij nu aan het verzamelen zijn, hebben we ook ruim 300 stuks schoolmeubilair( stoelen en tafels) die meegestuurd zal worden, speciaal voor scholen in het binnenland. Verder verzamelen we in het kader van onze jaarlijkse hulpgoederenactie ook andere materialen en artikelen zoals huishoudelijke artikelen (potten pannen, bestek, etc); lakens, dekens, kleren en schoenen, schoolmaterialen zoals schriften, pennen, tassen, speelgoed, etc.; hand- en elektrische gereedschappen.

Als u geen gebruikte computers of andere artikelen kunt schenken, kunt u deze actie ook financieel ondersteunen door uw vrijwillige bijdrage te storten op giro 9697935 t.n.v. stichting ontwikkelingsprojecten Suriname (Teeifuka) in Harderwijk. 

 

Om u een beeld te geven van de activiteiten die wij in het binnenland van Suriname ontplooien in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, hebben wij PowerPoint presentatie gemaakt. 

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard