TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

GESLAAGDE KERSTSPORT 10-DAAGSE IN HET DORP NIEUW AURORA

Mede dankzij de sponsorcommissie van de Harderwijkse woningbouwcoöperatie CWS heeft de Nederlandse sportinstructeur Wim Peek van 12 tot 22 december 2007 in samenwerking met stichting Teeifuka in Nieuw Aurora ruim 350 kinderen een onvergetelijke kerst kunnen bezorgen. De kinderen hebben gedurende 10 dagen naar hartenlust kunnen sporten en spelen.

Wim Peek is begin 2006 door stichting Teeifuka gevraagd om na te denken over ondersteunen van activiteiten in het boven Suriname gebied. Hij was enthousiast en heeft toen het idee geopperd om een sport- en spelclinic voor de kinderen in het boven Suriname gebied te verzorgen. In december 2007 is hij richting Suriname vertrokken met sport- en spelmaterialen die dankzij woningcorporatie CWS uit Harderwijk zijn verkregen.

 

Hij ging met drie doelen naar het binnenland van Suriname:

  1.  een aantal vrijwilligers te enthousiasmeren en op te leiden die na zijn vertrek de sport- en spelactiviteiten willen en kunnen voortzetten;

  2. de  kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen;

  3. te proberen zelf toch nog uitgerust maar vooral met een voldaan gevoel huiswaarts te keren.

 

Tijdens zijn dagelijkse activiteiten werd Wim ondersteund door 6 mensen uit het dorp die vooraf waren geselecteerd door stichting Teeifuka. Dorien, Wilda, Gilven, Burten, Eddy en Gremio hebben laten zien dat ze echte hulptrainers zijn en het vertrouwen is er dat ze deze  sportactiviteiten zullen en kunnen voortzetten. Het dorpsbestuur in de persoon van  hedi kabitin Carlo Sampie heeft haar volledige medewerking verleend door het dorpsvoetbalveld beschikbaar te stellen. Er is een sportpark speciaal door stichting Teeifuka aangelegd, maar dit bleek te klein te zijn om meerdere sportonderdelen gelijktijdig te doen.

 

Aan de activiteiten hebben zowel jongens als meisjes meegedaan en werden per dag voor 2 klassen georganiseerd. De activiteiten zijn op vrijdag 13 december officieel van start gegaan. Eerst voor de klassen 5 en 6, daarna voor 3 en 4 en als laatste voor de 1e en 2e klas.

 

Elke sportdag  werd gestart met een warming up door Wim zelf en bestond verder uit een basistraining van atletiek, voetbal, volleybal, voetvolley en badminton. Voor het onderdeel atletiek is de voor de kinderen onbekende “loopscholing“ gebruikt. Toch deden alle kinderen volop mee en liep elke dag weer uit op een feest, de stemming zat er dan ook meteen goed in. Na de “warming up” werden de kinderen onderverdeeld in groepjes van 12. Elk groepje startte bij een aangewezen sportonderdeel en na ongeveer 20 minuten schuiven ze door naar het volgende onderdeel onder vaste begeleiding van één van de hulptrainers.

 

Voor alle andere aanwezige kinderen was een spelenhoek opgezet. Hier konden de kinderen springen op de meegebrachte trampolines. Verder konden zij elastieken, touwtrekken of touwtjespringen, kloslopen, schijf werpen, jus de boules spelen of andere plaatselijke spelen doen.

Na afloop van de trainingssessie was er steevast versnapering en drinken voor de kinderen. De 4e  t/m de 6e dag waren voetbaltoernooidagen, waarbij de teams bekers en trofeeën konden winnen.

Op dinsdag 18 december 2007 was er een gezamenlijke kerstviering voor de kinderen van de voorschoolse activiteiten van stichting Teeifuka en Johannes Arabi bassischool.

De laatste sportdag van ingeruimd voor het individuele atletieknummer 100 meter en dit heeft wel op het sportpark plaatsgevonden. Alle winnaars kregen medailles en na de prijsuitreikingen is het geheel feestelijk afgesloten.

 

Stichting Teeifuka heeft nu een serieus en betrouwbaar persoon die het meegenomen materiaal gaat beheren en onderhouden en de personen die Wim hebben geassisteerd, hebben laten zien dat ze bereid zijn met de sportactiviteiten verder te gaan. Gilven Jabini is belast met de algehele leiding en hij zal proberen om andere leeftijdsgenoten enthousiast te maken en te vragen mee te helpen met de verschillen sportonderdelen. Het materiaal zal altijd beschikbaar zijn, waardoor ze op vaste training- cq speeldagen en speeltijden kunnen bezig zijn.

 

Stichting Teeifuka heeft ervoor gezorgd dat Wim, daar in het binnenland in het nog net niet afgebouwd hut kon verblijven. Deze hut wordt gebouwd in het kader van een huisvestingsproject dat daar wordt uitgevoerd om het wonen in het binnenland aantrekkelijk te maken en het wegtrekken uit het binnenland tegen te gaan. Wim heeft naast de hectische sportactiviteiten toch nog van het binnenland weer deze keer kunnen genieten en “een beetje” uit kunnen rusten, want hij is met een tevreden gevoel Naar Nederland terug gekomen.

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard