TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

INTERNATIONALE MARRONVROUWEN CONFERENTIE

MARRONVROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2008 in het gebouw van Stichting BOEG, Australiëlaan 6, 3526 AB Utrecht

 

Op 30 augustus 2008 organiseert de Marron Stichting Dufuni een internationale Marronvrouwenconferentie. Op die dag staat de rijke cultuur van de Marronvrouw centraal en haar streven naar een betere positie in zowel de Nederlandse als de Surinaamse samenleving.

Mede door de filosofie en traditie bij de Marrons, is de start positie van man en vrouw met betrekking tot ontwikkeling, niet gelijkwaardig geweest. Toen men bijvoorbeeld met de geldeconomie in aanraking kwam, waren het doorgaans de mannen die erop uittrokken om geld te verdienen. Ook waren het aanvankelijk de jongens die vervolg onderwijs mochten genieten. De vrouwen moesten in een beschermde omgeving (thuis) blijven om te verzorgen en op te voeden. Lange tijd bleven Marronvrouwen verstoken van onderwijs en contacten buiten de eigen woonomgeving.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw maakt een aanzienlijk deel van de marronvrouwen een zeer snelle ontwikkeling door. Echter lukt het een groot deel nog niet goed gebruik te maken van de mogelijkheden die de samenleving op diverse terreinen te bieden heeft.

 

Als lid van de snel veranderende Nederlandse en Surinaamse samenleving hebben Nederlandse Marronvrouwen zelf het initiatief genomen deze conferentie te organiseren. Het is de bedoeling dat deze vrouwen samen met hun sympathisanten de krachten bundelen om duurzame verbetering van de eigen positie te kunnen bewerkstelligen.

                

Marronvrouwen op de culturele zondagen in 2007 - foto: www.culturelezondagen.nl

 

Doel van de conferentie is:

  • Het doorbreken van het isolement en het zichtbaar maken van de leefsituatie van de Marronvrouw;

  • Bevordering van haar streven naar duurzame positieverbetering (beter onderwijs, vergroten van arbeidskansen, goede gezondheidszorg en voorlichting, bewust keuzes kunnen maken etc.) en effectieve integratie zowel in de Surinaamse als in de Nederlandse samenleving;

  • Vergroten van kennis over de positie en ontwikkeling van Marronvrouwen in Nederland en daarbuiten;

  • Uitwisseling van informatie tussen Nederlandse en Surinaamse Marronvrouwen. 

De conferentie bestaat uit twee dagdelen:

  • 's Ochtends van 10.00 tot 12.30 uur zijn er workshops over de competenties (kwaliteiten en krachtenbron) van de Marronvrouw.

  • 's Middags van 13.30 tot 17.30 uur zijn er twee inleidingen, gevolgd door een paneldiscussie en presentatie van de conclusies uit de workshops.

Het programma wordt omlijst door voordrachten, toespraken en cultureel optredens.

 

In de middagsessie zullen er twee inleidingen worden verzorgd over:

  • Kansen en belemmeringen voor de Marronvrouw m.b.t. integratie in de Nederlandse samenleving door mevrouw Marie Pinas en Magda Boodoe;

  • Strategieën van de Marronvrouw om armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling te bevorderen, door mevrouw Luanda Landveld uit Suriname.

Bent u Marron(man of vrouw) of voelt u zich betrokken bij de zaak van de Marrons, dan bent u van harte welkom op 30 augustus in Utrecht.

 

Namens het bestuur van de stichting Dufuni nodigt de projectgroep u van harte uit voor deze conferentie.

Voor deelname aan de workshop of meer informatie, kunt u bellen met:

06-22 22 73 96  (Utrecht en overige)

06- 54 96 12 36  (Zuid-Holland)

06- 13 91 08 36  (Brabant)

06- 55 94 06 48  (Amsterdam-Almere)

      

Namens het bestuur,

Magda Boodoe

Morea King

Audrey Westenburg

Sheila Landveld

Veronica Abori

Marie Pinas

Orsine Walden

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard