Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

De voorschool (Peh Peh Leey) in Nieuw Aurora werpt vruchten af - 31032012

Sinds april 2006 is in het dorp Nieuw Aurora in Suriname, door de Harderwijkse stichting Teeifuka een voorschool opgezet.
Het doel van de voorschool is om kinderen van 2,5 tot 5 jaar spelenderwijs te laten deelnemen aan het onderwijsproces, waarbij stimulering van het Nederlands, als schooltaal heel belangrijk is.
In 2006 is de voorschool met 62 kinderen begonnen en dit schooljaar is gestart met 74 kinderen.

Deze voorschool, die in het dorp bekend staat als “Peh, Peh, Leey” moet ervoor zorgen dat de overgang van het hut(thuis)leven naar de basisschool soepeler verloopt en dat de kinderen de basisschool beginnen met meer kennis van de Nederlandse taal, als schooltaal.

Om de effecten van deze voorschool op de leerontwikkeling van de kinderen op de basisschool vanaf 2006 vast te stellen, is tussen november 2010 en januari 2011 een onderzoek door 2 (twee) studenten van Hogeschool van Amsterdam uitgevoerd. Het onderzoek is in Nieuw Aurora verricht door Marije Ruijs en Maartje van Gasteren, onder leiding van onderzoeksbegeleider Lilian van de Weerdhof en onder auspiciën van stichting Teeifuka.

Op de basisschool zijn de rapportgegevens van de kinderen uit de 2e en 3e klassen verzamelt. Hierbij zijn de vakken: lezen, schrijven, Nederlandse taal, muzikale vorming, gedrag en vlijt genomen. Bij het
berekenen van de gemiddelde gegevens is gekeken naar de groep kinderen die wel aan de voorschool
hebben meegedaan en de kinderen die er niet aan hebben meegedaan zodat duidelijk kon worden aangetoond of de kinderen er baat bij hebben of niet.
In de 2e klassen zitten 104 kinderen. Hiervan zijn 58 kinderen zonder voorschool en 46 kinderen met voorschool. Van deze 2e klassers zijn 66 kinderen nog nooit blijven zitten. Dit zijn onder andere de 46 kinderen met voorschool.
In de 3e klassen zitten 52 kinderen, waarvan 45 kinderen zonder voorschool en 7 met voorschool. Van deze 3e klassers zijn 17 kinderen nooit blijven zitten. Dit zijn onder andere de 7 kinderen met voorschool als basis.

De cijfers van kinderen met een voorschool in de 3e klas van de basisschool bij lezen, schrijven en Nederlands, zijn gemiddeld 6,8 geworden, terwijl die bij hun klasgenoten zonder voorschool gemiddeld 5,4 zijn. Dat is een vooruitgang van ruim 25%.

Het is ook opgevallen dat het verschil tussen de gemiddelde cijfers in de 2e klas lager zijn dan het verschil in de 3e klas. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het verschil tussen de gemiddelde volgend jaar in de 4e klas hoger kan worden dan die in de 3e klas. Wij kunnen daarom stellen dat de voorschool op langere termijn meer positieve effecten zal hebben op de leerprestatie van de kinderen.

De voorschool in Nieuw Aurora is tot nu toe gefinancierd door het ZZg, Rotary Harderwijk en Cordaid Nederland en de kinderen worden opgevangen door Muyadi Seedo, Magaly Jabini, Shirley Pamari en vanaf dit schooljaar is Persis Abini het team komen versterken.

 

Open/Download hier het rapport

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard