Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Tekort aan schoondrinkwater wordt probleem nr. 1 – 9 mei 2006  meer foto's

Vanmiddag om 13.00 uur is contact geweest met Terry Lugard die zondag j.l. naar Boven Suriname was vertrokken om de situatie daar met eigen ogen te zien. Terry Lugard is de coördinator van de projecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied en hij woont in Nieuw Aurora. Hij was in Paramaribo in verband met een sterfgeval. Gisteravond is hij in Paramaribo terug gekomen en heeft mij telefonisch de volgende informatie doorgegeven:

Hij heeft samen met een paar mensen de dorpen Pambooko, Gunzi, Nieuw Aurora, Pikin Slee en Guyaba aangedaan. Het algemene beeld is dat tot gisteravond 00.00 uur er nog geen voedsel en schoonwater naar de mensen waren gebracht door welke organisatie dan ook. De mensen beginnen nu gebrek aan vooral schoon drinkwater te krijgen. Volgens hem kan het drinkwaterprobleem nummer 1 worden, omdat het vuilwater uit de rivier nu met het “schoonwater” uit de kreken vermengt, waardoor het kreekwater dat de mensen oorspronkelijk als drinkwater gebruiken onbruikbaar is geworden. De kreken beginnen ook te stijgen, dit betekent dat de dorpen aan de ene kant door het rivierwater wordt bedreigd en aan de achterkant door het kreekwater. De dorpen Pikin Slee en Pambooko zijn geheel onder water en alle schoolgebouwen in de dorpen zijn of geheel onder water of tot het plafond. Bijna alle scholen in de dorpen staan vlak langs de rivieren, waardoor deze als eerste door het water worden bereikt. Het enige dorp dat nog niet zo erg is getroffen is Gunzi. volgens Terry is de telefoonverbinding van Gunzi nog in takt, een toeristenkamp “Teei Weei” functioneert nog en het leven is “normaal” te noemen. Ook Atjoni is nu onder water.

De Baasimiwinkel aan de rivier in 2005 en nu (Nieuw Aurora)

Nadere informatie over Nieuw Aurora.

De mensen die hun huis en goederen kwijt zijn, worden momenteel in het kerkgebouw opgevangen. Het water heeft de kerk weliswaar omsingeld, maar omdat het voorste gedeelte van de kerk een soort verhoging heeft, kunnen mensen voorlopig daar verblijven. Sommige mensen worden door andere familieleden en vrienden in de hoger gelegen delen van het dorp opgevangen.

Stichting Teeifuka heeft nu via Terry Lugard en Muree Jabini de leiding van het dorp voorgesteld om het educatiecentrum in de wijk “baka vliegveld” als opvang te gebruiken. Nu zullen een aantal mensen naar naartoe gaan. Het educatiecentrum is op een afstand van ruim 1200 m vanaf de rivier en wij hopen dat het water niet zo ver zal gaan.

Op dit moment is de hoofdkabiting (burgemeester) van Nieuw Aurora niet in het dorp, maar de hele evacuatieactie wordt geleid door lanti (de dorpsbewoners zelf). Er worden afspraken gemaakt om eten te koken, om water te verzamelen en andere noodzakelijke zaken te regelen voor de mensen die nu in de kerk verblijven en volgens Terry is de dorpsbevolking heel gedisciplineerd en er is een goede samenwerking.

  1. Medische post Ladoani is voor een deel vernietigd.
  2. Het kerkgebouw is nog te gebruiken, maar we weten niet hoe lang;
  3. De Johannes Arabischool – met dependance in Atobanda en baka voetbalveld zijn vernietigd. Zowel de gebouwen, meubilair als schoolmaterialen zijn vernietigd;
  4. De onderwijzerswoningen zijn onder water;
  5. Het huis van de dorpspredikant is onderwater;
  6. Alle huizen en hutten op een afstand van 150 m vanaf de rivier zijn onderwater;
  7. Het waterpeil – vanaf de paden in het dorp – is tussen de 2,00 m en 3.00 m, dus kan men niet bij de woningen langs de rivier komen, zonder gevaar voor hun leven;
  8. De Tutukreek stijgt ook en heeft nu de dorpsrecreatiezaal en een deel van het voetbalveld onder water gelegd.

De mensen vinden nu dat de hulp te lang op zich laat wachten. Vanavond om 20.00 uur (NOS) heb ik gehoord dat de Surinaamse regering nog geen hulpgoederen naar de mensen heeft gebracht. Dit is niet goed te keuren. Ik hoop dat de NGO’s en particulieren niet op de overheid gaan wachten, maar kleinschalige hulp naar de mensen brengen. Wij van Stichting Teeifuka zijn nu bezig om geld in te zamelen om zo snel mogelijk rijst, water en blikkenwaren naar de mensen toe te brengen. Van alle kanten krijgen we te horen dat de hulp gecoördineerd moet worden. Wij van stichting Teeifuka denken dat het de mensen niet uit maakt hoe de hulp komt, gecoördineerd of niet.

De Johannes Arabischool in Nieuw Aurora 2005 en nu

 

Terug naar boven