TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Teeifuka biedt Hogeschoolstudent stageplaats in Nieuw Aurora

 

Op 07 juli 2008 is de Rotterdamse hogeschoolstudent Caroline Vogelaar naar Suriname vertrokken, om daar 4 weken stage te lopen op het voorschoolse project van stichting Teeifuka in het dorp Nieuw Aurora. Ze zal daar samen met de drie leidsters op de voorschoolse activiteiten (VSA) aan uitdieping van de onderwijs methoden ‘Samenspel’ en ‘Opstapje’ werken.

In februari van dit jaar had mevrouw Kirsten Schippers van  Welzijn op Maat Harderwijk  dit voor en vroegschoolse educatie (VVE) programma  als onderdeel van een afstudeer onderzoek daar geïntroduceerd met als centrale vraag; “ is er behoefte aan een VVE methode bij de bevolking in midden Suriname. In hoeverre moet deze methode aangepast worden aan de cultuur, omstandigheden en mogelijkheden daar. Wanneer de methode niet aansluit, waar is dan wel behoefte aan.

Dit project zou ook half jaarlijks bezocht worden en tevens als stage mogelijkheid voor HBO studenten dienen. Hierdoor kan er bijsturing en aanpassingen plaatsvinden om op de continuering te waarborgen. Via mevrouw Monique Daal  (www.daaladvies.nl) die deskundig is op het gebied van opvoedingsondersteuning en de Samenspelmethode hanteert en Kirsten Schippers is Caroline Vogelaar bij onze stichting terecht gekomen.

 

            Caroline Vogelaar op haar logeeradres in Paramaribo

 

Caroline zal komend schooljaar aan haar vierde HBO-jaar Pedagogiek beginnen met internationalisering als bijzonder element.   Met de opleiding Pedagogiek kan je dus ook over de grenzen van je eigen land kijken.  Want ook in andere landen en culturen bestaan visies op pedagogiek die de moeite waard zijn om te leren kennen. Caroline is hiervan overtuigd en wil juist in het binnenland van Suriname haar ‘ontdekking’ op dit gebied doen.

Ze is donderdag 10 juli in het dorp Nieuw Aurora aangekomen en is al aan haar stage begonnen. Ze zal daar samenwerken met Magaly, Shirley en Muyadi die al vanaf april 2006 op een verantwoorde manier kinderen van 4 en 5 jaar opvangen. Deze kinderen zouden aanvankelijk op de basisschool moeten zitten, maar door een tekort aan leerkrachten en lesruimten zijn ze nog niet op de reguliere school geplaatst. De leidsters vangen ook kinderen van 3 en 4 jaar op. Doordat de kinderen pas op hun 6/7de jaar naar de basisschool gaan, hebben ze een blijvende achterstand op leeftijdgenoten in bijvoorbeeld Paramaribo. De overgang van het hut(thuis)leven naar de basisschool is gigantisch groot omdat de kinderen verder geen ander educatieve stimulans krijgen in de vorm van speelgoed, televisie, computers, etc. Met deze voorschoolse activiteiten wil de Harderwijkse stichting  “Teeifuka” bevorderen dat deze overgang soepeler gaat. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de “echte school”.

 

                                                                                                         Caroline tussen Marronvrouwen aan de Sarammaccastraat voor vertrek naar het binnenland

 

Dit project is de afgelopen twee jaar voor 75% gefinancierd door het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg): www.zzg.nl. Voor dit project is het onze stichting gelukt om in korte tijd 4 mensen uit te zenden.

  • De Harderwijkse pedagogisch medewerker mevrouw Jolanda Jaddoe heeft in december 2006 daar 10 dagen trainingen aan de leidsters gegeven;

  • De Culemborgse basisschoollerares mevrouw Liesbeth Zoutwelle is in juli 2007 daar twee weken bezig geweest met de onderwijsmethode Piramide samen met de leidsters van de VSA;

  • Kirtsen Schippers en Anja Gotink hebben daar de methoden Samenspel en Opstapje geïntroduceerd;

  • Een nu is Caroline Vogelaar daar om samen met de leidsters deze methoden uit te diepen.

Andere dorpen in het gebied zoals Kaayapati, Guyaba en Jawjaw  hebben ons brieven gestuurd met het verzoek dit voorschoolse project ook in die dorpen op te zetten. Wij willen het graag doen, maar de financiële, organisatorische en infrastructurele beperkingen die het binnenland kent, maken het voor ons onmogelijk om dit succesvolle concept te ‘exporteren’ naar andere dorpen.

 

Samenwerkende partners

Welzijn op maat Harderwijk: www.welzijnharderwijk.nl (mevrouw Kirsten Schippers)

Daaladvies Rotterdam: www.daaladvies.nl, (mevrouw Monique Daal)

Stichting Teeifuka: www.teeifuka.nl

Hogeschool Rotterdam: www.rotterdamuniversity.nl, (mevrouw Sien Trotz)

Terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK, T: 0341423127, M: 0651111299; E: stichting@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461; Opgericht : 09-12-2003

© Copyright Rufus, Roël Lugard