Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

Teeifuka is opgenomen in het Basic Education (BE) Program van ZZg - 01042012

 

 

In het kader van het Medefinancierings Stelsel II (MFS II) die loopt van 2011 tot 2015 hebben ZZg en ICCO zich ten doel gesteld om de uitvoeringscapaciteit van organisaties en netwerken in het maatschappelijk middenveld in 17 landen, waaronder Suriname zo te versterken dat ze in staat zullen zijn om samen met overheden en andere maatschappelijke organisaties te werken aan en de mogelijkheden te creëren voor gelijke onderwijskansen voor een ieder, waar die ook in een land mag wonen.

Het onderwijsprogramma is gericht op het versterken van onderwijssystemen en draagt bij aan de wereldwijd vastgestelde 'Education for All' doelstellingen.

Binnen deze 'Education for All' doelstellingen valt ook het programma onderdeel Basic Education (BE) en binnen dit BE programma zal stichting Teeifuka zich tussen 2012 – 2015 in het boven Suriname gebied bezig houden met het onderdeel Vroeg- en Voorschoolse educatie of kort gezegd de voorschool. Het streven vanuit dit BE programma is om gestructureerde educatieve voorschoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen in het boven Suriname gebied bereikbaar te maken.

 

Om de bovengenoemde doelen te realiseren zijn wij nu op zoek naar één fulltime programma manager en een parttime programma medewerker. De programma manager zal op hoofdlijnen meer met het beleid en de coördinatie bezig zijn en de programma medewerker zal zich meer toeleggen op het financieel administratief vlak.

Vacatures voor:
1. Full time Programma Manager Basic Education Boven Suriname
2. Part time Programma Medewerker Basic Education boven Suriname

Als programma manager ben je verantwoordelijk voor uitwerking en uitvoering van het MFS II programma - Planning, Accountability, Monitoring, Evaluatie & Leren (PAMEL). Verder zal je strategie voor financiële duurzaamheid en fondsenwerving voor de organisatie moeten ontwikkelen. Je gaat meerjarenplan, jaarplannen, jaarbegrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen opstellen.
Je hebt een afgeronde academische opleiding en naast het Nederlands, moet jouw Engels in woord en geschrift uitstekend zijn.
Je bent bereid om voor langere tijd in het boven Suriname gebied te verblijven en onder de Marrons te vertoeven en met hen samen te werken.
Beloning is maximaal € 600,- per maand.

Als programma medewerker houd jij je bezig met het systematiseren van de ervaringen van de organisatie (geleerde lessen, ‘best practices’); het helpen opbouwen van het lerend vermogen van de organisatie; verzamelen, analyseren en presenteren van (statistische) gegevens; ontwikkelen en beheren van instrumenten (‘tools’) voor onderzoek, planning, monitoring, evaluatie, inclusief het logical framework; coördineren, monitoren en uitvoeren van onderzoek en veldwerk en rapporteren en communiceren met de doelgroep.
Je hebt een afgeronde VWO/MBO financieel - administratief opleiding en naast het Nederlands, moet jouw Engels in woord en geschrift goed zijn.
Je bent bereid om voor langere tijd in het boven Suriname gebied te verblijven en onder de Marrons te vertoeven en met hen samen te werken. Je hebt affiniteit met de Saamaka bevolking en de Saamaka taal kunnen verstaan en begrijpen.
Beloning is maximaal € 400,- per maand.

Teeifuka is opgericht om initiatieven van de mensen in het boven Suriname gebied voor welzijn en welvaartsverbetering te ondersteunen. Wij richten ons op ondersteuning van het onderwijsproces, omdat wij van overtuigd zijn dat alleen via onderwijs de achterstand in ontwikkeling van onze doelgroep kan worden ingelopen waardoor hun welzijn en welvaart kunnen verbeteren. Alle overige activiteiten van de stichting ondersteunen dit genoemde hoofddoel. Verder wordt gewerkt aan bewustwording van het eigen kunnen en kracht en het stimuleren van economische activiteiten bij de doelgroep.

Contact:
Bel voor meer informatie met de heer Muree Jabini op nummer +5978529626 of de heer Roël Lugard op +5977526573 of kijk naar www.teeifuka.nl. Sollicitatie brief en CV per mail naar tfksur@teeifuka.nl
 

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard