Teeifuka USA   TEEIFUKA IS NOODKREET Teeifuka Suriname

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


 Startpagina

Twaalfde hulpgoederenactie weer volbracht - 11042012


Ook in deze crisisperiode is onze stichting doorgegaan met haar werk voor ondersteuning van initiatieven van de mensen in het binnenland van Suriname voor welzijn en welvaartsverbetering. In dit kader hebben wij op vrijdag 03 februari en zaterdag 04 februari jongsleden een 40 ft. container ingeladen met voornamelijk goederen ter ondersteuning van het onderwijs in het binnenland van Suriname. Met de prijsstijging van brandstof zijn de transportkosten ook ongekend hoog geworden. Maar omdat deze actie al gepland was en wij de mensen waarvoor wij het doen, al hierover op de hoogte hadden gesteld, hebben wij deze acties voortgang laten vinden. Dit is ook de 12de keer dat wij hulpgoederen van deze omvang naar Suriname verzenden en elke keer weer is het een hele operatie om vooral de financiŽle middelen hiervoor rond te krijgen. Wij sturen hulpgoederen naar Suriname omdat wij nog steeds erin geloven dat de hulpgoederen in de behoefte daar voorzien.

Wij hebben fondsenwervingsactiviteiten op poten gezet en het is ons gelukt om ook deze keer de financiŽn rond te krijgen.


De hulpgoederenactie is dit jaar, ondanks het erg laat beschikbaar komen van de container in Paramaribo, bijzonder goed verlopen. Ook het weer zat dit jaar mee. De douane afhandeling in Suriname was moeilijker dan alle voorgaande jaren. Waarschijnlijk komt dat door de aanpak van de nieuwe regering in Suriname. Van onze doelgroep is veel hulp geboden, zowel in Paramaribo, als in het binnenland. Zelfs het dorpsbestuur van Nieuw Aurora heeft geholpen met het uitpakken van de goederen. Het dorpsbestuur is van mening dat de hulpgoederenactie voor Nieuw Aurora belangrijk is en was erg teleurgesteld dat deze keer de laatste zending kan zijn vanwege de crisis. Men heeft inzicht gekregen in de totale kosten van een zending en aangegeven ook zelf te bezien wat de mogelijkheden zijn om financiŽle ondersteuning te geven. Men zou graag zien dat ook in de toekomst de hulpgoederen blijven komen.


Ook het verzenden van de goederen naar het Leger des Heils in Paramaribo is erg goed verlopen. De goede voorbereidingen en afgesproken maatregelen voordat de container is verzonden, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen.

 

Gieni, Gerda en Mike zijn naar Suriname meegegaan om te helpen distribueren en hebben daar goed werk verzet.

Muree, Clifton en Eddy hebben in Paramaribo de actie goed gecoŲrdineerd en in Nieuw Aurora heeft Betsy ongekend goed werk geleverd.

Wij danken deze onmisbare personen binnen onze organisatie.

      
 

terug naar boven


Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK,  T: +31651111299 / +5977526573/ +5978529626; E: info@teeifuka.nl; Giro: 9697935; KVK: 08120461 - © Copyright Lugard