Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Christelijke basisscholen in Harderwijk sparen voor onderwijsprojecten van  stichting Teeifuka -  >>>FOTO'S

Stichting ontwikkelingsprojecten midden Suriname kortweg “Teeifuka” is vanuit Harderwijk al vanaf 2003 bezig met ontwikkelingsprojecten in het binnenland van Suriname. Vanaf 2003 hebben de christelijke scholen “Het Baken, De Bron en De Wegwijzer” deze activiteiten gesteund.

Het Baken heeft in 2003 haar kerstcollecte van € 462,- gedoneerd zodat kon worden gestart met de bouw van een educatiecentrum. De Bron heeft leermiddelen in 2004 en 2005 beschikbaar gesteld en De Wegwijzer heeft 10 computersystemen in 2005 gedoneerd.

Het bestuur van Teeifuka heeft begin 2005 een gesprek gehad met de heer Willem Waterweg van de ‘Vereniging van Christelijke Scholen in Harderwijk (VCO)’ - www.vco-harderwijk.nl - om te kijken of deze vereniging de onderwijssactiviteiten van de stichting zou kunnen ondersteunen. VCO heeft hierop positief gereageerd en heeft de directeuren van haar 9 scholen in Harderwijk gevraagd om voor deze stichting te sparen.

Op dit moment zijn al bedragen van “De Brug”, "Het Startblok" en “De Schakel” op girorekening 9697935 van de stichting bijgeschreven en de stichting is VCO en de scholen heel erg dankbaar voor hun bijdrage.

Stichting Teeifuka die zich richt op het onderwijs, werkgelegenheid en armoede bestrijding in het boven Suriname gebied is al na de paasvakantie (eind April 2006) gestart met voorschoolse activiteiten voor 64 kinderen tussen de 3 en 5 jaar van de dorpen Nieuw Aurora, Tyaikonde en Gunzi. Met dit project wil deze stichting op een verantwoorde manier kinderen van 4 en 5 jaar die aanvankelijk op de basisschool zouden moeten zitten, maar door een tekort aan leerkrachten en lesruimten nog niet zijn geplaatst, opvangen. Daarnaast worden kinderen tussen de 2 en 4 jaar ook opgevangen. Het is gebleken dat doordat de kinderen pas op hun 6/7de jaar naar de basisschool gaan, ze een blijvende achterstand hebben op leeftijdgenoten in bijvoorbeeld Paramaribo. De overgang van het hut(thuis)leven naar de basisschool is gigantisch groot omdat de kinderen verder geen ander educatieve stimulans krijgen in de vorm van speelgoed, televisie, computers, etc. Met deze voorschoolse activiteiten wil deze Harderwijkse stichting bevorderen dat deze overgang soepeler gaat, doordat de kinderen spelenderwijs worden voorbereid op de “echte school”. 

Verder worden de ouders ontlast, mensen in het dorp worden geholpen om nuttig werk te doen en er wordt aan de kleintjes de christelijke normen en waarden meegegeven. Door de kinderen op te vangen kunnen de ouders andere economische activiteiten ontplooien. Daarnaast leren de kinderen met elkaar samen te spelen en ze leren met regels om te gaan.

Terug naar boven