Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

Draagmieren plaag is ook een groot probleem - 14 mei 2006      foto's

Christine Werners - een actieve vrouw voor het binnenland van Suriname en contactpersoon van onze stichting - heeft ons telefonisch doorgegeven, dat nu het water is gezakt en er droge plekken ontstaan, er heel veel draagmieren komen. Draagmieren zijn insecten die in grote getale gewassen vernietigen. Dit betekent dat als de mensen straks hun kostgronden weer gaan verbouwen, ze niks zullen kunnen overhouden omdat deze draagmieren de gewassen zullen vernietigen. Christine is dinsdag 09 mei met 750 hulpgoederenpakketten naar het boven Suriname gebied vertrokken en is zaterdag 12 mei teruggekeerd. Zij heeft de dorpen vanaf Pokigron tot Jaw Jaw aangedaan. Ze wist ons te vertellen dat haar delegatie de eerste was die Atjoni had bereikt, maar dat kort daarna een delegatie van het leger des Heils was gearriveerd. Het leger des Heils was dus ook heel snel tot actie gekomen. Ze hadden plaatjes met bijbelteksten voor de kinderen in de dorpen van Noach, Zacheüs en andere namen uit het oude testament.

Een ander heel opvallend gebeurtenis is dat een bakker zijn oven net nog kom redden en daarmee de mensen die in een recreatiegebouw zaten van brood had kunnen voorzien. Er was saamhorigheid, goede samenwerking en drang om te overleven bij de mensen. Christine vraagt zich af of de ondernemers in het binnenland door de overheid gecompenseerd zullen worden. Ze hebben hun toeristenkamp, meubelmakerij, kettingzaag, buitenboordmotoren en voor hem andere belangrijke zaken verloren. Deze mensen zijn juist degene die het economische leven in het binnenland in stand hielden.

Christine roept iedereen op om vooral geld (GELD; GELD; GELD) te sturen en dit via de NGO's te doen. Het Binnenlands Overleg van NGO's dat nu de hulpgoederenacties voor het binnenland coördineert, is goed bekent is met de problematiek van het binnenland, al jaren ontwikkelingsprojecten in het binnenland samen met de mensen uitvoert en vooral omdat dit overleg goed georganiseerd is. In het Binnenland Overleg van NGO’s zijn vertegenwoordigd: Stg. Ecologische Producten Suriname (STEPS), Stg. Projekta, Nationale Vrouwen Beweging (NVB), Pater Ahlbrinck Stichting (PAS), Primary Health Care Suriname (Medische Zending), Stg. Equalance, Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Centrum Gemeenschapsontwikkeling (CGO), Vereniging van Sociale en Particuliere Instellingen (VPSI); Bureau Forum NGO’s en Stg. Projekten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname (PCOS). Daarnaast moet gedacht worden aan schoolmeubels en andere leermiddelen en zaken zoals buitenboordmotoren, kettingzagen en andere materieel om de economie in het binnenland weer op gang te brengen.

Beluister hier het gesprek met Christine

Wij hadden ook een telefonisch gesprek met de heren Muree Jabini en Terry Lugard gehad. Zij wisten ons te vertellen dat de dorpen droog zijn , maar dat er veel troep in de dorpen zijn aangespoeld. De hutten die niet weggevaagd zijn, moeten grondig worden schoongemaakt en ze denken aan hogedrukreinigers en waterpompen. Het schoonmaken van deze hutten en huizen is niet met de hand te doen. Ze konden ons niet vertellen wat de bijdrage waren van de militairen in het gebied. Volgens Muree en Terry hebben de hulpgoederen wel alle dorpen bereikt, maar ze vragen zich af om de regering wel beseft wat de omvang van de ramp is en of er serieus wordt nagedacht over de nasleep van de ramp en de wederopbouw. Informatie vanuit de regering is minimaal.

Beluister hier het gesprek met Muree en Terry

Terug naar boven