Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

 

STICHTINGSPLAN 2003 - 2010

 

A. ALGEMEEN   

 

Gegevens van de stichting:

Stichting ontwikkelingsprojecten Midden Suriname Teeifuka opgericht op 09 december 2003 in Harderwijk. Registratienummer KVK: 08120461, Registratienummer Belastingdienst: 8137.79.480.B01

 

Contactpersoon:

Roël, R. Lugard (voorzitter) Postadres: Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK Telefoonnummer: 0341423127, 0651111299, Fax: 0842116297 Website: www.teeifuka.com, Emailadres: stichting@teeifuka.nl

Giro: 9697935  

 

Doelstelling van de stichting:

Het doel van stichting Teeifuka is het ondersteunen, stimuleren en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in het midden Suriname gebied ter versterking van de sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke positie van de bewoners van dat gebied en het initiëren van projecten ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners van het gebied.

 

Werkterrein:

Onze stichting wil een actievere rol spelen in het stimuleren van educatie, mogelijkheid scheppen voor economische activiteiten, het crieren van werkgelegenheid en bestrijden van armoede. Door deze zaken ter hand te nemen hopen wij de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners van het bovenstuwmeer gebied te stimuleren.  

 

Doelgroep:

Wij richten ons op de bewoners van het boven Suriname gebied. In dit gebied van het binnenland van Suriname wonen Marrons van de Sarammacaanse stam. De dorpen in het binnenland liggen aan de rivieren en ons werkgebied ligt aan de bovenloop van de Surinamerivier. In het gebied vanaf het dorp Pokigron tot Djoemoe wonen tussen 15.000 en 20.000 mensen verdeeld over ruim 20 dorpen. De afstand van  Paramaribo tot Pokigron is ongeveer 200 Km. De dorpen zijn gemiddeld 1 km2 en er wonen gemiddeld 1000 mensen. In het gebied zijn alleen basisscholen te vinden. Voor het voortgezet onderwijs moet iedereen die verder wil leren naar Paramaribo. De meeste jonge mannen zijn dan ook allemaal naar Paramaribo verhuisd voor werk en/of scholing. Wij willen de activiteiten van de stichting vanuit het dorp Nieuw Aurora coördineren. Met onze activiteiten in dit gebied willen we ook de toestroom van jongeren naar Paramaribo indammen.  

 

Samenwerkende organen:

In oktober 2005 is de zusterstichting “Teeifuka Suriname” in Paramaribo opgericht. Deze stichting coördineert en begeleidt de activiteiten in Paramaribo en onderhoudt de contacten tussen Nederland en Nieuw Aurora. Het bestuur bestaat uit de heer Muree Jabini, de heer Marchall Clifton Lugard en Rievee Adipi. Zij zijn ook belast met het inklaren van hulpgoederen in Suriname en het vervoeren van deze goederen naar het binnenland. Wij richten ons ook op de jongeren uit het werkgebied die in Paramaribo woonachtig zijn. Activiteiten gericht op deze jongeren worden ook door deze groep gecoördineerd.

 

De contactpersoon is de heer Muree Jabini, Tafelbergstraat 16, Paramaribo, telefoon: 488041, email: mjabini@hotmail.com of tfkparbo@yahoo.com en rekeningnummer bij Godo spaar- en kredietcoöperatie is 563510.  

 

In Nieuw Aurora is de werkgroep  “Teeifuka-Binnenland” van drie mensen onder leiding van mevrouw Hortensia Lugard gevestigd. Deze groep houdt zich bezig met het coördineren en uitvoeren van onze projecten in het gebied. Deze groep beheert momenteel de computers in het dorp, de bibliotheekboeken, 3 naaimachines, een kopieermachine en een dieselgenerator en andere zaken die in het kader van de ontwikkelingsprojecten daar naartoe zijn gebracht. Verder zijn deze mensen belast met de directievoering van de bouw van het educatiecentrum. De groep bestaat verder uit de heer Iwan Zandveld en de heer Johannes Adipi.  

 

Fondswerving in Nederland:

Wij zijn vanaf november 2003 begonnen met het benaderen van bedrijven, andere instanties en individuele personen via email, fax , telefoon en per post. Wij willen hiermee de stichting bij een breed publiek bekend laten worden. Onze acties in Nederland richten zich zowel op het werven van financiële middelen, als ook op het inzamelen van (gebruikte) computers, boeken, schoolmaterialen en andere gebruiksartikelen. Van onze activiteiten in het Surinaamse binnenland zijn foto’s en video opnames gemaakt, waarmee we onze fondswerving willen ondersteunen. Wij zijn lid van www.goededoelen.nl, zijn aangesloten bij COS Gelderland en onderhouden goede contacten met NOVIB, NCDO en SKaN als financieringsorganisaties.

 

Activiteiten van de stichting:

De heer Roël, R. Lugard (zelf geboren en getogen in Nieuw Aurora en wonende in Harderwijk en werkzaam bij bouw- en woningtoezicht bij gemeente Harderwijk) en mevrouw Gieni Schuiteman van stichting Teeifuka zijn al 2 keren in het gebied geweest. Van 12 januari 2004 tot en met 02 februari 2004 is een bezoek gebracht aan het dorp Nieuw Aurora. Wij konden 5 kuub hulpgoederen naar Suriname sturen. Het waren schoolbenodigdheden zoals schriften, pennen, boeken enz. Verder zijn er medicamenten aan de medische post Ladoani(bij het dorp Nieuw Aurora) beschikbaar gesteld. Er zijn 7 computersystemen in het dorp geïnstalleerd.   Wij zijn begin 2004 met de bouw van een educatiecentrum begonnen (zie project inhoud). De NOVIB heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om een deel van het centrum gebruiksklaar te maken. NOVIB heeft het ook mogelijk gemaakt om een kopieermachine en een dieselgenerator voor onze activiteiten daar aan te schaffen. Wij zijn ook bezig met telecommunicatiebedrijf Telesur in Suriname om een telefoonverbinding in het dorp Nieuw Aurora te realiseren met hulp van NOVIB en voor de jonge vrouwen zijn 3 naaimachines aangeschaft die gebruikt zullen worden om naailessen te geven en om klamboes, uniform voor de schoolkinderen en pangi’s te maken .   Er is tussen november 2004 en februari 2005 een tweede hulpgoederenactie georganiseerd. Deze keer hebben we 12 kuub hulpgoederen ingezameld. Het ging om medische benodigdheden voor de medische post Ladoani, schoolbenodigdheden voor de leerlingen van de Johannes Arabischool, gebruiksartikelen voor de dorpsbewoners en leesboeken bestemd voor ons vorig jaar opgezette bibliotheek. Daarnaast zijn schoolmaterialen overgebleven die aan Muloschool Latour in Paramaribo zijn verstrekt. Op deze school zitten veel kinderen uit het binnenland.   Wij streven ernaar om één keer in het jaar hulpgoederen in te zamelen en naar Suriname te verzenden. Eind 2005 is weer 15 kuub hulpgoederen ingezameld en die gaan nu richting Suriname. In maart 2006 hopen wij weer voor de derde keer naar Suriname af te reizen. Het gaat om computers en randapparaturen, kleren, schoenen en knuffels, boeken, levensmiddelen, andere gebruiksartikelen en heel belangrijk is medicamenten t.b.v. de medische posten in het werkgebied. Ook zijn we op zoek naar sponsors om ons financieel te ondersteunen zodat wij het transport van de ingezamelde hulpgoederen kunnen bekostigen. Het gaat hier om zeevervoer naar Paramaribo, inklaren van de goederen bij de douane, vervoer van de spullen over de weg naar de rivierhaven Atjoni en vervoer met de boot over de rivier naar het dorp Nieuw Aurora.

 

B. PROJECTEN VOOR DE KOMENDE TIJD TOT 2010

 

Wij willen tussen nu en eind 2010 een aantal ontwikkelingsprojecten in het gebied uitvoeren. Tijdens onze 2 bezoeken aan het binnenland van Suriname hebben we gesprekken gevoerd met personen en organisaties in het gebied. Uit deze gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat gezondheidszorg, educatie, werkgelegenheid, watervoorziening en energievoorziening de zaken zijn die ze zo snel mogelijk aangepakt willen zien. Een eigen school stichten of een gezondheidsdienst opzetten zouden wij graag willen, maar deze zaken zijn in eerste instantie een overheidsverantwoordelijkheid. Daarom gaan wij in deze twee sectoren alleen ondersteunende activiteiten initiëren. Misschien zullen wij in de toekomst genoodzaakt zijn om een prominentere positie hierin te nemen. Op dit moment zullen we ons met de onderstaande projecten bezig houden.

 

1. Educatiecentrum:

Het opzetten van een educatiecentrum (brede school) om de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen in het werkgebied te stimuleren. Wij willen de mensen de mogelijkheid bieden om zich individueel te ontwikkelen. In het gebouw moet het hele jaar door educatieve activiteiten plaatsvinden. Wij denken aan korte cursussen in ondernemersschap, bouwkunde, werken met elektriciteit, computercursussen, talentenjacht, zang en dans, huiswerkbegeleiding, bijscholing, houtbewerking, metselen, binnensportactiviteiten, denksportmogelijkheden, kinderopvang, trainingen voor schoolverlaters, enz. De ongeveer 20.000 bewoners in het werkgebied verdeeld over 20 dorpen krijgen de mogelijkheid om in de directe omgeving gebruik te kunnen maken van de faciliteiten. Met dit centrum willen we ook werkgelegenheid in het gebied creëren. Wij willen ook in dit gebouw een winkeltje onderbrengen waar mensen levensmiddelen en andere gebruiksartikelen kunnen kopen. Er zijn ook aan logiesmogelijkheden voor toeristen, maar ook voor bezoekers van activiteiten in het gebouw gedacht . Verder komen in het gebouw een bibliotheek, een multimediacentrum, een recreatie/activiteiten/ educatiezaal. Het educatiecentrum is heel belangrijk omdat het een neutrale uitstraling heeft. Het wordt niet van een bepaalde groep of familie. Hierdoor zullen veel meer mensen uit de verschillende families bij onze activiteiten betrokken kunnen worden. Het gebouw is aanpasbaar ontworpen en kan in fases worden gebouwd. Er is een aanvang gemaakt met de educatiezaal en de computerruimte. Dit gedeelde is met de € 5000,00 die NOVIB beschikbaar heeft gesteld bijna afgebouwd. In januari 2006 is een aanvang gemaakt met het afbouwen van deze eerste fase van het gebouw. De gelden die hiervoor worden gebruikt heeft SKaN uit Hilversum beschikbaar gesteld. In oktober 2005 heeft NCDO de financiering van de tweede fase van het educatiecentrum goedgekeurd. Wij kunnen binnenkort starten met het bouwen van de gedeelten van de bibliotheek, de keuken en de winkel.

 

2. Toerisme c.q. uitwisselingsprogramma:

De stichting wil Nederlanders maar ook mensen uit andere landen in contact laten komen met de Marrons in het boven Suriname gebied. Suriname is voor heel veel mensen alleen Paramaribo. Het binnenland van Suriname is alleen via de rivier met een boot te bereiken. Er zijn op sommige plaatsen kleine vliegvelden, waar twee motorieke vliegtuigen kunnen landen, maar deze worden bijna niet gebruikt omdat er geen lijnvluchten naar het binnenland zijn, maar ook omdat het charteren van een vliegtuig duur is voor de lokale bevolking. Sommige bedrijven in Paramaribo organiseren trips naar het binnenland, maar deze zijn te duur. Een zoektocht op internet heeft geresulteerd in trips Nederland -Suriname(binnenland) van tussen de 2700 en 4500 euro’s, terwijl een vliegticket Schiphol(Nederland) - Zanderij(Suriname) tussen de 650 en 1300 euro’s kost. Wij denken trips te organiseren  voor rond de 1500 euro’s all in. Een reis van twee weken, verdeeld over  3 dagen Paramaribo, een week binnenland en 4 dagen Paramaribo met dagtrips naar Marowijne (oost Suriname), Nickerie en Saramacca (west Suriname).

 

3. Huisvestingsproject

In het binnenland van Suriname zijn de grondstoffen zoals hout, zand en grind voor de lokale bevolking voldoende aanwezig. De gronden waarop gebouwd moet worden behoren ook aan de lokale bevolking. In de rivier kunnen zand en grind gewonnen worden en uit het oerwoud in op kleine schaal hout te winnen. De bedoeling is om deze grondstoffen te verwerken tot bruikbare bouwmaterialen zoals cementsteen, prefab betonelementen, planken, platen, balken en kolommen. De bedoeling is om met de geproduceerde materialen woningen/hutten voor de lokale bevolking te bouwen. Er is geconstateerd dat heel veel jonge mensen geen eigen woning in het gebied kunnen permitteren. Er is geen werk en andere ontplooiingmogelijkheden voor een ieder, waardoor vooral de jonge mannen wegtrekken naar Paramaribo voor werk en/of opleiding en komen niet meer terug. De vrouwen die achterblijven hebben gemiddeld vijf kinderen die ze moeten opvoeden zonder man/vader en wonen in traditionele hutten van 5 m bij 3 m of bij andere familieleden in. Naast het aanpakken van het huisvestingsproblematiek, willen we met dit project werkgelegenheid in het gebied creëren, waardoor de mogelijkheid om in het binnenland van Suriname te blijven wonen vergroot wordt.   Gekoppeld aan dit project  zullen ook openbare toiletten in de dorpen worden opgezet. In het binnenland wordt het rivierwater gebruikt als drinkwater, maar ook voor het dumpen van ontlasting of vuilstortplaats. Het bouwen van deze openbare toiletten moet een gezond leven en hygiëne in het binnenland bevorderen. Wij zullen eventueel andere organisaties benaderen om in dit kader samen te werken.   Gedacht moet worden aan zowel de traditionele hutten als semi-moderne woningen. De woningen zullen in eerste instantie gebouwd worden voor mensen die een werk hebben en instaat zijn de woningen te betalen. Het zijn mensen die een vaste dienstverband hebben zoals gezondheidswerkers, onderwijzers en ambtenaren van regionale ontwikkeling. Verder zijn er ook nog zelfstandige ondernemers. Er is ook een ander groep van jongeren die in Paramaribo werken en regelmatig naar hun dorp terugkomen. Deze jongeren laten ook hutten/woningen in hun geboorte dorpen bouwen. Een deel van deze groep jongeren bouwen ook voor hun ouders die meestal in de dorpen blijven wonen. Het bedrijf kan ook de materialen aan derden in andere dorpen en Paramaribo leveren. Als het “commercieel” onderdeel goed loopt en het bedrijf zichzelf in stand kan houden, zal hier aansluitend gestart worden met sociale woningbouw. De opbrengsten zijn in eerste instantie om in het bestaan van de deelnemers te voorzien. Door mensen betaalwerk te verschaffen, bestrijden we armoede en bevorderen we zelfstandigheid. Wij willen ook met de opbrengst investeren in het project, door het kopen van nieuwe machines en gereedschappen, maar ook in opleiden van deelnemers. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden om andere economische activiteiten te stimuleren. Onze stichting is nu in gesprek met de Harderwijkse architect de heer Kloosterman en de woningbouwcoöperatie CWS om dit plan gezamenlijk uit te voeren. De heer Kloosterman gaat samen met bestuursleden van onze stichting in maart 2006 naar Suriname afreizen om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken.

  

4. Electriciteitsvoorzieningsproject:

Wij hebben een onderzoek gedaan naar de energiebehoefte in het dorp nieuw Aurora, om vast te stellen of in het dorp zonne-energie kan worden opgewekt en of een zonne-energieproject financieel haalbaar zou kunnen zijn. Het dorp Nieuw Aurora  hebben we aangewezen als centrum vanwaar wij willen gaan opereren. Dit dorp telt ongeveer 1700 inwoners, het dorp heeft vier grote kernen, Ladoani (medisch centrum en een vliegveld), Tyalikondre (niet kerkelijk gedeelte), Aurora centrum(hier staat de kerk, de school, recreatiezaal en voetbalveld) en Otobandya ( woonkern, huisvesting voor leerkrachten en dependance school). Het dorp is ongeveer 2 km2. In het dorp staan overwegend kleine hutten van ongeveer 3m bij 5m met een woon- en een slaapgedeelte. Omdat iedereen zijn eigen woning hoort te hebben zijn er heel veel van de hutjes in het dorp ongeveer 500 stuks. De grotere gebouwen in het dorp zijn: de school (hoofdgebouw en dependance) met totaal 6 lokalen van ongeveer 5 bij 7, de kerk 18 bij 12, het medisch centrum met een poli, 4 personeelsverblijven, een onderzoeksgebouw en een patiëntenverblijf van 6 kamers, de recreatiezaal van 8 bij 12 meter en een 15-tal moderne huisjes van 2 tot 3 kamers waaronder de leerkrachtenverblijven.   Gegevens en feiten: A. In het dorp kunnen we rekenen op 10-12 volle zonuren. B. De meeste mensen hebben alleen een radio of cassettespeler in huis, dus maximaal twee lampen elk 25 W en een radio-cassette van 20W, samen 70W, verbruik gedurende 5 uur van 18.00 tot 23.00 is 350Wh per dag. Voor 500 hutten komt dat op 175000 Wh. C. Voor de moderne woningen, is nodig voor 4 lampen gedurende 5 uren (500Wh), een koelkast (30W, gedurende de hele dag is 720Wh) en stereoset (20W, gedurende 5 uur is 100Wh). Samen 1320Wh x 15 woningen is 19800Wh. D. Voor de school met 6 lampen x 40w (240W gedurende 3 uur, alleen ’s avonds is 720Wh), 4 computers (in de nabije toekomst) á 50W (200W) gedurende 6 uur is 1200Wh. Totaal 1920Wh. E. De kerk met 10 lampen á 40W (400w) en piano gedurende de diensten op zaterdag avond en zondag ochtend á 50w (100w) , maximaal 2 uren per dag is 900Wh. F. Het medisch centrum: 4 personeelsverblijven met 2 lampen per verblijf, 1 koelkast en een stereoset. 4x2x25x5 uur + 4x30Wx24uur + 4x50Wx3uur  = 1000+2880+600=4480Wh, poli met de apparaturen komt op 2500Wh en de rest 720Wh. Totaal is 7700Wh. G. Voor de recreatiezaal en het gebouw op het vliegveld etc. is een verbruik van 500Wh. H. Het educatiecentrum met 20 lampen, computers, koelkast, vriezer, televisie, stereoset komt op een verbruik voor de hele dag van 8000Wh.   Het gaat om een project van totaal 213820Wh per dag. Uitgaande van panelen van 125Wp met 10 tot 12 volle zonuren is dat minimaal 1250Wh. Voor een project als deze zouden we 170 panelen nodig hebben.   Voor de stichting is het veel belangrijker dat de openbare gebouwen van elektra worden voorzien. Daarom gaat het in dit project om de school, de kerk, de medische post en het educatiecentrum. Dat betekent 18800 WH :1250 =15 panelen van 125Wp. De investering is nu 2500 euro’s per paneel. De kosten van dit project is 37500 euro’s. Vanaf 1978 is er een aggregator in het dorp, Het functioneren ervan hangt af van wie aan de macht in Suriname is.  De mensen betalen niet voor de stroom, maar de overheid biedt ook geen zekerheid en contenuiteit hierin. Wij willen met het zonne-energieproject de energievoorziening veilig stellen. Wij hebben begrepen dat de overheid onderzoek doet naar waterkrachtenergie en deze ontwikkelingen zal door onze stichting op de voet worden gevolgd.

 

5. Kleinschalige watervoorziening:

De overheid heeft in de meeste dorpen een watervoorzieningsnet laten aanleggen. Het probleem is dat de watervoorziening nooit goed heeft gewerkt. Er zijn in de dorpen buitenkranen aanwezig. In de hutten zijn geen leidingen aanwezig. De meeste huishoudelijke taken gebeuren buiten de hutten. Het water uit de rivieren wordt op een simpele manier gezuiverd en naar de dorpsbewoners via ondergrondse leidingen gebracht. Voor onze watervoorziening hoeft geen leidingnet meer te worden aangelegd, wel zal bekeken worden of de buitenkranen zoals die in de dorpen opgesteld zijn toereikend zijn. Wij denken dat dit niet het geval is. In het dorp Nieuw Aurora is een medewerker van het Surinaamse waterleidingsmaatschappij die het verbeteren van het waterleidingsnet ter hand zou kunnen nemen. Wij denken aan meer buitenkranen, bouwen van openbare toiletten en badhuizen, aanleggen van watervoorziening in de modernere woningen en het uitbreiden van de watervoorziening naar de uitbreidingsgebieden van de dorpen. De moderne woningen kunnen op het watervoorzieningsnet worden aangesloten en de openbare gebouwen eveneens. Wij zijn nog niet klaar met het onderzoek naar de on- en mogelijkheden van dit watervoorzieningproject. Zodra alle feiten op tafel liggen zullen we een definitieve projectbeschrijving maken. Wij willen de drinkwatervoorziening moderniseren en garanderen.

  

6. Zieken vervoer in en uit het binnenland:

In het boven Suriname gebied zijn er 3 regionale medische posten met minimaal 5 gezondheidswerkers op Nieuw Aurora, Debike en Djoemoe. In andere dorpen zijn er kleinere medische posten die bezet worden door 1 gezondheidswerker. Vroeger – voor de binnenlandse gevechten vanaf 1986- waren op de 3 regionale posten artsen aanwezig. Nu is dat niet meer zo. Er zijn regionale artsen aangesteld die in Paramaribo wonen en periodiek naar de verschillende dorpen gaan voor consulten. Dit is rond uit belachelijke voor een gebied, dat qua voorziening en infrastructuur al zo achtergesteld is. Bij de regionale posten zijn kleine vliegvelden waar vroeger ook wekelijks 2 motorieke vliegtuigen kwamen, in opdracht van de medische zending onder wie de medische posten vallen. Deze vliegtuigen werden ingezet om zieke mensen snel van het binnenland naar Paramaribo te vervoeren, als lijnvlucht voor passagiersvervoer en als charterdiensten. Vanaf de binnenlandse gevechten zijn de diensten ook weggevallen waardoor de ernstige zieke mensen niet meer snel naar de ziekenhuizen in Paramaribo kunnen worden vervoer. Er is geen overheidsmogelijkheid om zieken te vervoeren. Alleen al in het dorp Nieuw Aurora zijn heel veel mensen dood gegaan, doordat hulp niet op tijd kon worden gegeven. Aangezien stichting Teeifuka in haar ontwikkelingsvisie gezondheidszorg als een van de belangrijke behoeften ziet, naast onderwijs en werkgelegenheid, willen we dit probleem aanpakken door een ziekenvervoerdienst op te zetten. Er is een weg van Paramaribo naar de rivierhaven Atjoni. Op dit Traject willen we 2 ziekenauto’s (ambulances) inzetten. Wij willen 2 auto’s inzetten omdat wij vinden dat er altijd 1 auto op Atjoni klaar moet staan. Er moet een post op Atjoni komen waar de auto’s kunnen worden gestald en waar de ziekenvervoerbestuurder kan verblijven. Voor de ziekenvervoer op het water hebben we 2 boten en 2 buitenboordmotoren nodig. Een 15 PK buitenboord motor en een 20 voet (6 m) boot voor e drogetijd met laagwaterstand en een 30 voet (10 m) boot met een 25 PK buitenboordmotor voorhoogwaterstand.   Bij het ziekenvervoer op de rivier zullen we ervoor zorgen dat altijd een gezondheidswerker mee kan gaan met de zieke en in de ziekenauto’s zullen 2 mensen in dienst worden genomen als ambulancemedewerkers. Dit project is van levensbelang en zal in een belangrijke behoefte voorzien, maar wij creëren ook werkgelegenheid voor mensen in en uit het binnenland. Dit project zal goed zijn voor 4 bootsmannen, 2 gezondheidswerkers in de dorpen, 2 chauffeurs en 2 ambulancemedewerkers. Wij praten over 10 arbeidsplaatsen. Als dit project eenmaal begin te lopen zullen we samenwerking zoeken met de medische zending, de overheid en de vliegmaatschappijen. Wij willen een betrouwbare dienst opzetten, maar het goed gefinancierd kunnen worden. Daarom zullen de families van de zieken die vervoerd zullen worden bijdragen in de kosten. Daarnaast zullen we met de medische zending en de overheid een regeling moeten treffen om de salarissen van medewerkers te betalen om de dienst in stand te kunnen houden. Hiernaast zullen de bedrijven die in het binnenland hun geld verdienen hieraan hun bijdrage moeten leveren.

  

Contact Suriname:

Stichting Teeifuka Suriname (de heer Murree Jabini) Badoellaweg 26, telefoon 488041, e-mail: tfkparbo@yahoo.com. Rekening bij Godo spaar- en kredietcooperatie in Suriname is 563510.

 

Nederland:

Stichting ontwikkelingsprojecten Midden Suriname, Teeifuka Bazuinpad 7, 3845 DX HARDERWIJK Telefoon: 0341 423127, fax: 0842 116297 E-mail: stichting@teeifuka.nl  en site : www.teeifuka.nl KVK 08120461, GIRO 9697935

    

Opsteller:

de voorzitter van stichting Teeifuka Roël, R. Lugard

Harderwijk, januari 2006

Terug naar boven