Contact:

    Bazuinpad 7,

    3845 DX HARDERWIJK

    T: 0341423127

    M: 0651111299

    E: stichting@teeifuka.nl

    Giro: 9697935

    KVK: 08120461

    Opgericht: 09-12-2003


   Online Donatie


    Actualiteiten

    Organisatie

    Projecten

    Stichtingsplan 2010

    De Marrons

    De Indianen

    Het Binnenland

    Suriname algemeen

    Nieuwsberichten

    Columns en Analyses

    Fotocollages

    Video beelden

    Audio berichten

    Promotie

    Bestuur van Teeifuka

    Teeifuka Algemeen

55     Surinaams eten

    Toerisme en Reizen

    De jaren tachtig

    Projectverslagen

    Stichtingsdocumenten

    Teeifuka in de Media

    Kaart van Suriname


    SPREUKEN

    GASTENBOEK

    TEEIFUKALINKS

Organisatie  Marrons  Indianen  Stichtingsplan  Actueel  Nieuws  Promotie  Columns  Fotocollages  Audio  Video  Gastenboek  Contact

TEEIFUKA IS NOODKREET

Site over de Marrons uit het binnenland van Suriname  en ontwikkelingsprojecten van Stichting Teeifuka in het boven Suriname gebied


Startpagina

START VOORSCHOOLSE ACTIVITEITEN IN NIEUW AURORA.

 

Met financiële ondersteuning van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) uit Zeist, start stichting Teeifuka begin van het nieuwe schooljaar 2006/2007met het project “buitenschoolse activiteiten” in het dorp Nieuw Aurora in Suriname.

 

Stichting Teeifuka is al vanaf 2003 vanuit Nederland actief in het boven Suriname gebied en richt zich voornamelijk op onderwijs, werkgelegenheid en armoedebestrijding. In maart van dit jaar was er een delegatie van deze stichting in het boven Suriname gebied. Het was gebleken dat ruim 50 kinderen van 4 en 5 jaar niet naar school gingen omdat er geen leerkrachten voor deze kinderen waren. Maar er was ook een gebrek aan lesruimten. Teeifuka heeft toen in samenwerking met Margot Feller (peace corps) en Christine Werners een plan gemaakt om deze kinderen op te vangen. Omdat stichting Teeifuka in het verleden een educatiecentrum in Nieuw Aurora heeft gebouwd, was het ook makkelijk om de kinderen daar op te vangen. Eind april van dit jaar is gestart met deze buitenschoolse activiteiten. Onder begeleiding van mevrouw Feller zijn 3 jonge vrouwen: Magali Jabini met 1¼ jaar Lager beroepsonderwijs (LBGO); Shirley Pamari met een lagere school getuigschrift en Muyady Seedo ook met een lagere schoolgetuigschrift uit Nieuw Aurora met de activiteiten begonnen op vrijwillige basis.

 

Opzet van de activiteiten

De buitenschoolse activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van de Nieuw Aurora (Tutu), Tyaikonde en Gunzi. De kinderen komen drie keer in de week bijeen in het educatiecentrum op de maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.  De activiteiten beginnen met een morgenzegen en verder wordt met de kinderen gezongen, gekleurd, geknipt en geplakt. De begeleiders maken gebruik van boeken uit de bibliotheek in het educatiecentrum om de kinderen voor te lezen en elke dag mogen de kinderen een half uur buiten spelen. Er wordt speciale aandacht besteed aan de christelijke normen en waarden vanuit de basis van de Evangelische Broedergemeente (EBGS), door naast de gebruikelijke verhalen en kinderliedjes ook verhalen uit de kinderbijbel te vertellen en bijbelse liedjes met de kinderen te zingen. Er is ook een televisie in het educatiecentrum. De kinderen krijgen educatieve Nederlands televisie programma’s te zien, om de Nederlandse taal te stimuleren. Omdat de kinderen in het binnenland thuis hun moedertaal (Saamaka) spreken en alleen op school in aanraking komen met het Nederlands, beperkt dat hun taal ontwikkeling en heeft dat nadelige consequenties voor verdere studie.

Met deze televisie programma’s wordt ervoor gezorgt dat ze meer Nederlands gaan horen, waardoor ze het beter gaan begrijpen en spreken. De stichting is nu in gesprek met de stichting Onderwijs van de EBGS om nauwer samen te gaan werken.

 

Vanaf begin van het nieuwe schooljaar zullen er ongeveer 80 kinderen opgevangen worden tussen de 2 en 5 jaar. Met dit project wil de stichting op een verantwoorde manier kinderen van 4 en 5 jaar die aanvankelijk op de basisschool zouden moeten zitten, maar door het tekort aan leerkrachten en gebrek aan lesruimten nog niet zijn geplaats, opvangen. De andere jonge kinderen van 2 tot 4 jaar worden ook opgevangen, om ze alvast spelenderwijs kennis te laten maken met het onderwijs. Hierdoor worden de ouders ontlast, de kinderen worden voorbereid op de reguliere basisschool, mensen in het dorp doen nuttig werk en de kleintjes krijgen de christelijke normen en waarden mee.

 

Samenwerking met ZZg (www.zzg.nl)

Voor het komende schooljaar heeft het ZZg geld vrijgemaakt om dit project voort te kunnen zetten. Daarnaast wil Teeifuka een pilot draaien met opvang van de kinderen na de reguliere schooltijden. De stichting wil hierdoor de ouders de mogelijkheid bieden om economische activiteiten te ontplooien. Dit betekent dat de stichting mensen met kinderen de mogelijkheid biedt om aan economische activiteiten deel te nemen, zonder dat er verwaarlozing van de kinderen plaatsvindt.

ZZg is een van de grootste financieringsorganisaties van voorzieningen in het binnenland van Suriname. Denk maar aan het EBG onderwijs, Medische zending, EBG kerkgemeenten, etc.

 

Kinderdag in Nieuw Aurora

Na de eerste berichten over de watersnood in het binnenland van Suriname is stichting Teeifuka met de actie “rijst voor boven Suriname” gestart. Parallel hieraan zijn ook andere instanties en personen per e-mail benaderd voor ondersteuning. In dit kader heeft de stichting 2 tickets van KLM via de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland (SHO) ontvangen. Namens Teeifuka zijn mevrouw Trude Jozuazoon en de heer Ronny Lugard op dinsdag 5 september j.l. naar Suriname vertrokken voor 2 weken om in Gunzi, Tyaikonde, Nieuw Aurora en Guyaba gesprekken te voeren met dorpsbesturen, kerkbesturen en bewoners over de gevolgen van de ramp voor de projecten in het gebied. Tijdens het bezoek zal op zondag 10 september een kinderdag worden organiseren in Nieuw Aurora met allerlei spelletjes, eten en drinken. Het doel van deze dag is om de kinderen een leuke dag te bezorgen, zodat ze voor één moment de ellende die ze de afgelopen periode hebben meegemaakt kunnen vergeten. Daarnaast  zal 3 maanden buitenschoolse activiteiten worden geëvalueerd.

Deze twee mensen zitten in de verpleging in Nederland en wij denken dat ze daar veel zouden kunnen doen in het kader van de gezondheidszorg. Ze zullen dan ook op de medische post Ladoani een dag met de medewerkers meelopen en later met elkaar praten over de ervaringen. De bedoeling hiervan is om van elkaar te leren. Ronny Lugard was in de jaren 80 mister Surinam (bodybuilderkampioen in Suriname); heeft in het academisch ziekenhuis in Paramaribo gewerkt en Trude Jozuazoon heeft haar onderwijsakte in Suriname behaald en werkt nu in de verpleging in Nederland. Tijdens hun verblijf in het binnenland zullen ook 207 rugtassen met inhoud die de Prinses Juliana school uit Rotterdam ter beschikking heeft gesteld, worden gedistribueerd.

 

Terug naar boven